×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-03  

Centerpartiet presenterade sin integrationspolitik.

Centerpartiet presenterade sin integrationspolitik.

Rasmus Persson och Sofia Larsen presenterade tio punkter för att förbättra integrationen i Örebro. Rasmus Persson var noga med att inleda med att säga att förslagen är inte kompletta och det finns problem som de inte har lösningar på i dagsläget. Centerpartiet o Örebro vill ta krafttag mot integrationsproblemen och de här förslagen är ett steg på vägen, Örebro har stora problem och politiker måste ibland våga fatta svåra beslut och ta tag i problemen ordentligt. Om vi inte gör något nu så kommer problemet bara att bli större.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Rasmus Persson och Sofia Larsen presenterade tio punkter för att förbättra integrationen i Örebro.

De tio punkterna som presenterades var:

 1. Ekonomisk Frizon.
 2. Grundskolegaranti.
 3. Språkpeng.
 4. Nystartskontor.
 5. Upprustning av bostadsområdena.
 6. Strukturella förändringar för att
 7. - motverka bostadssegregation.
 8. Min gata - Skapa framtidshopp.
 9. Utveckla Tegelbruket.
 10. Utvecklad samhällsinformation.
 11. Möjliggöra instegsföretag.

Rasmus Persson och Sofia Larsen presenterade tio punkter för att förbättra integrationen i Örebro. Rasmus Persson var noga med att inleda med att säga att förslagen är inte kompletta och det finns problem som de inte har lösningar på i dagsläget. Centerpartiet o Örebro vill ta krafttag mot integrationsproblemen och de här förslagen är ett steg på vägen, Örebro har stora problem och politiker måste ibland våga fatta svåra beslut och ta tag i problemen ordentligt. Om vi inte gör något nu så kommer problemet bara att bli större.

Centerpartiet i Örebro kommun kommer att ha integrationsfrågan som sin största fråga under nästa mandatperiod berättade Rasmus Persson.
Vivalla och Baronbackarna kommer att vara i fokus som de två områden i Örebro som centerpartiet vill fokusera på. Rasmus Persson har ibland känt att det är lite tabu att säga att vi har problem i Vivalla, det ska sopas under mattan och det gäller både inom Örebro Kommun och inom ÖBO, men om inte problemen kommer upp till ytan kan de inte lösas.
Det finns naturligtvis också mycket positivt men det finns stora problem.

Sofia Larsen talade om att de här punkterna som centerpartiet presenterade är på både regional och nationell nivå.
- Regeringen har tagit krafttag den här mandatperioden men mer behöver göras.
Sofia Larsen var inne en del på individens ansvar. För att individen ska kunna ta sitt ansvar så måste verktygen ordnas och ett verktyg som Centerpartiet vill införa är ekonomiska frizoner.
I Örebro skulle frizonerna vara Vivalla och Baronbackarna där företagare skulle få lättare att starta upp företag.
Företag som väljer att etablera sig i en ekonomisk frizon ska få en skattelättnad i fem år och då krävs det även att de anställer personal från det aktuella området. Ekonomiska frizoner skulle också gynna redan etablerade företag om de expanderar sin verksamhet så får de samma villkor som nya företag.

Grundskolegaranti är ett annat förslag som Centerpartiet har och den innebär att de som har försörjningsstöd ska kunna läsa upp grundskolebetyget. De som har grundskolebetyg har större möjlighet att få ett jobb än de som saknar betygen.
SFI har under många år varit en bortglömd verksamhet, men nu har SFI lärarna fått möjlighet att uppgradera sina kunskaper och det tittas på just nu hur man kan göra en mer flexibel utbildning. Centerpartiet vill införa en språkpeng som gör det möjligt med en mångfald inom SFI utbildningen.

Centerpartiet vill utveckla de utvecklingscentra som Vuxam idag har i uppdrag att inrätta i Örebro till att bli Nystartskontor
Nystartskontor sa vara en plats där man kan få hjälp med flera olika saker och slippa springa runt till flera olika instanser om man behöver hjälp med något som nyanländ i kommunen. Utvecklingen av nystartskontor skulle kunna gå rätt snabbt efter valet enligt Rasmus Persson eftersom Vuxam redan har påbörjat arbetet till viss del, det Centerpartiet vill tillföra är fler aktörer men det behöver inte betyda att det blir många som arbetar på kontoret.

Centerpartiet i Örebro vill rusta upp de stora bostadsområdena i Örebro. Man kan inte bygga bort segregationen men samtidigt kan det komplettera de insatser som man gör. Det kommer att vara dyrt att renovera de stor bostadsområdena men det behöver göras och därför vill Rasmus Persson fortsätta med den linje som Koalition Örebro har fört att minska ÖBO:s bostadsbestånd och använda pengarna till att rusta upp det som blir kvar.
- Vi måste frigöra kapital för att möjliggöra upprustningen och det betyder att Öbo måste sälja en del lägenheter. sa Rasmus Persson.

Centerpartiet i Örebro vill ta bort Vivallaringen som blir en stor mur mellan Vivalla och resten av Örebro. De vill också riva en del hyreshus för att kunna bygga mer villor för en blandad bebyggelse i området, kanske också splittra området i flera delar. Innan det kan rivas hyreshus så måste det finnas ersättningshus eftersom det är ont om lägenheter i Örebro kommun.
Nu finns det instegsjobb som ger arbetsgivare 75 procent av lönekostnaden om han anställer en nyanländ person, det har visat sig fungera bra och nu vill Centerpartiet i Örebro att det ska bli möjligt med instegsföretag.
Tanken är att det ska finnas ett liknande system för de som kommer hit och vill starta ett företag men inte har de resurser som krävs, exakt hur det ska gå till är inget som finns på papper idag utan det arbetet är kvar att göra så hur det kommer att utformas är svårt att säga.

Tegelbruket är en viktig fråga för Rasmus Persson och säger att han är säker på att det kommer att bli en stor tillgång i Örebro.
Tegelbruket kommer att kunna spela en stor roll när det gäller integration bland ungdomar. Tegelbruket ska bli en naturlig samlingsplats för ungdomar som i dagsläget klagar på att de inte har någon stans att ta vägen. Tegelbruket ska byggas i markbackens centrum och innehållet är enbart riktat till ungdomar med skatehall, musik och mycket mer.
Inspirationskällan till Tegelbruket är Fryshuset i Stockholm och Rasmus Persson tror att det kommer att ta tid innan Tegelbruket är i full gång men att det är oerhört viktigt med en långsiktighet i det projektet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar