×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:




De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-02  

KD visar musklerna inför landstingsvalet.

KD visar musklerna inför landstingsvalet.

Kristdemokraterna i Örebro län presenterade sitt landstingsprogram inför valet, deltog gjorde några av Kristdemokraternas topp namn på listorna till landstinget.
Ewa Sundkvist från Örebro och Bo Rudolfsson från södra och västra länet. Lars-Erik Jonsson och Margareta Ehnfors som är nya på landstingslistorna var också med på pressträffen. För att understryka hur viktigt det är med folkhälsa hölls träffen på ett gym där kandidaterna fick prova på olika träningsredskap.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Kristdemokraterna i Örebro län presenterade sitt landstingsprogram inför valet, deltog gjorde några av Kristdemokraternas topp namn på listorna till landstinget.
Ewa Sundkvist från Örebro och Bo Rudolfsson från södra och västra länet. Lars-Erik Jonsson och Margareta Ehnfors som är nya på landstingslistorna var också med på pressträffen. För att understryka hur viktigt det är med folkhälsa hölls träffen på ett gym där kandidaterna fick prova på olika träningsredskap.

Kristdemokraterna i Örebro län vill att alla vård ska utgå från en etisk grund, människan är unik o det är viktigt att den tanken är med i vården.
Det påverkar hur patienter blir bemötta när de söker sjukvård och Kristdemokraterna i Örebro län vill att all vårdpersonal ska få möjlighet att gå en etikutbildning för att kunna hantera sådana frågor på ett bättre sätt. Den som blir svårt sjuk har ofta existentiella tankar och det är viktigt att de som arbetar inom vården kan ta sådana samtal. Det är också viktigt att personalen får en chans att reflektera över sitt arbete, de har det ofta stressigt och då är det lätt att glömma vad det är man arbetar med.

Forskningen inom vårdforskningen är också viktig och Margareta Ehnfors som själv är professor i vårdkunskap talade om vikten av att få in ny forskning snabbt i vården, som det har varit har det ofta tagit många år innan forskning har börjat användas inom vården och hon vill arbeta för att det ska gå mycket snabbare. Det är viktigt att använda den kunskap som finns.

Folkhälsa är också viktigt för Kristdemokraterna, i äldrevården har det provats med styrketräning med goda resultat eftersom de äldre klarade av mer saker själva efter en tid med träning.
Landstinget behöver ha en vidare syn på vården och uppmuntra egenvård som kan hjälpa individer innan de behöver tillgång till vård av något slag, sa Bo Rudolfsson.

Kristdemokraterna i Örebro län vill också ha läkarbilen tillbaka, det är enklare att flytta på en frisk läkare än en sjuk patient.
Det kan också behövas en sängplatsgaranti på sjukhusen. Nu klaras många ingrepp av snabbt och en del ingrepp som tidigare krävde lång sjukhusvård klaras av på kortare tid. Det gör att många kan åka hem tidigare, men nu börjar det bli ett läge där patienter får ligga i korridorer och tvättrum och det är inte acceptabelt.
I Örebro har vi inte haft sådana problem än men det är bättre att förebygga än att vänta tills det är verklighet även här.

En gräddfil för äldre och för gruppen mångbesökare, det vill säga patienter som har flera olika sjukdomar.
De äldre ska ha möjlighet att träffa ett team inom sjukvården som kan deras sjukdomshistoria och de kan på så sätt få hjälp utan att behöva gå igenom alla dessa olika turer som det kan innebära annars, samma sak med mångbesökare.
Det år bättre att mångbesökare har tillgång till flera olika instanser inom vården samtidigt än att var sak ska utredas separat.

Lars-Erik Jonsson sa att de är också väldigt måna om Karlskoga sjukhus och att det finns kvar.
På frågan om hur Kristdemokraterna ser på de rödgrönas förslag på tandvårdsreform svarade Ewa Sundkvist att det inte är aktuellt med en tandvårdsreform för ungdomar, men däremot kanske de över 65 behöver eftersom de har använt sina tänder mycket längre och många äldre får med tiden svåra problem.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar