×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-08-31  

Den rödgröna regeringsplattformen presenterades i Örebro.

Den rödgröna regeringsplattformen presenterades i Örebro.

Matilda Ernkrans(S), Jonas Eriksson(MP) och Mia Sydow Mölleby(V) presenterade under eftermiddagen den rödgröna regeringsplattformen.
Matilda Ernkrans inledde genom att säga att de har presenterat en färdriktning för Sverige och att det sen är upp till väljarna den 19 september att tala om vilken färdriktning de tycker att Sverige ska ta.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Matilda Ernkrans (S), Mia Sydow Mölleby (V) och Jonas Eriksson (MP) presenterade vänsterblockets gemensamma regeringsplattform under eftermiddagen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Matilda Ernkrans (S) - Det rödgröna alternativet vill införa ett ungdomslyft där ungdomar som inte gått klart gymnasiet ska få en möjlighet att läsa in den kompetens de saknar under ett år.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Mia Sydow Mölleby (V) - De rödgröna vill införa en maxtaxa på äldreomsorgen.
Med en maxtaxa p 100 kr/timme mot dagens 295kr/timme skulle fler har möjlighet att få den hjälp de behöver.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Jonas Eriksson (MP) - Det ska löna sig att köpa förnybara bränslen mot att använda fossila bränslen.
De rödgröna vill att det ska vara stor skillnad i pris på fossila- och förnybara bränslen när det gäller fordon.

Matilda Ernkrans (S), Jonas Eriksson (MP) och Mia Sydow Mölleby (V) presenterade under eftermiddagen den rödgröna regeringsplattformen
Matilda Ernkrans inledde genom att säga att de har presenterat en färdriktning för Sverige och att det sen är upp till väljarna den 19 september att tala om vilken färdriktning de tycker att Sverige ska ta.

Den rödgröna regeringsplattformen innehåller en del som redan är känt sedan tidigare men även en del nyheter. De satsar fram för allt på jobben och välfärden. Speciellt jobben får kraftiga investeringar då det ska satsas på bland annat järnväg, husbyggen och kollektivtrafik.

Den rödgröna plattformen bygger på att det är ordning på Sveriges ekonomi, Sverige ska tillbaka till överskott så som det var när den sittande regeringen tog över.
Det finns tydliga miljösatsningar i plattformen, en av dem är att ROT avdraget kommer att vara kvar och utökas till att gälla även hyresrätter. ROT avdraget ser Jonas Eriksson som ett bra verktyg för att stimulera bostadsägare att bygga om och energieffektivisera sina fastigheter.
De rödgröna vill även införa en klimatbonus för fastighetsägare. De fastighetsägare som energieffektiviserar sina fastigheter med 30 procent får behålla fastighetsavgiften i tre år.
Tanken bakom energieffektiviseringen av fastigheter är att det inte enbart kommer att minska vår klimatpåverkan utan det kommer även att skapa arbeten för till exempel byggbranschen.

Jonas Eriksson (MP) berättade om att de rödgröna vill att det ska vara stor skillnad i pris på fossila- och förnybara drivmedel när det gäller fordon.
Det ska löna sig att köpa förnybara bränslen mot att använda fossila bränslen.

När det gäller ungdomspolitiken så är det redan känt att de rödgröna vill slopa arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ungdom.
I plattformen kom det att de vill utöka det genom att de arbetsgivare som ordnar en praktik eller trainee plats åt en arbetslös ungdom ska få samma förmån. Det skulle ge ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Matilda Ernkrans (S) talade om att det rödgröna alternativet vill införa ett ungdomslyft där ungdomar som inte gått klart gymnasiet ska få en möjlighet att läsa in den kompetens de saknar under ett år och då samtidigt få ersättning för att de pluggar och de behöver inte ta studielån för att klara ekonomin under det året.
Unga människor som kommer till arbetsförmedlingen ska kunna få hjälp från dag ett, det aktivitetstopp som finns nu ska bort, en ung människa ska inte behöva vänta i tre månader på att få hjälp.

Mia Sydow Mölleby (V) berättade att de rödgröna vill införa en maxtaxa på äldreomsorgen.
I dagsläget är det väldigt olika hur mycket hemtjänsten kostar per timme och en maxtaxa skulle underlätta för de som bara behöver hjälp någon timme per vecka som med städning eller liknande.
Det finns ett tak på hur mycket det får kosta per månad men de som har verklig nytta av förslaget är de som bara behöver lite hjälp. Maxtaxan skulle vara 100 kronor per timme, vilket skulle göra att fler har möjlighet att få den hjälp de behöver till skillnad mot nu när det kostar 295 kronor i timmen i Örebro.
Jonas Eriksson lade till att de vill stimulera kommunerna att ha fria timmar inom hemtjänsten där den äldre kan bestämma vad den vill ha hjälp med, om det bara är att sitta och ta en fika eller ta en promenad, för de som är 75 år eller äldre.
Hemtjänsten ska inte bara vara en biståndsbedömning utan även vara omsorg om de äldre. I omsorg ingår även att det ska vara möjligt att få hemtjänst på sitt eget språk, vilket är svårt i nuläget. Hemtjänst på sitt eget språk är viktigt och efterfrågat så det är något de rödgröna vill stimulera.

Är det gäller hälsa och sjukvård vill de riva upp beslutet om fri etableringsrätt för vårdcentraler, även om efterfrågan inte har varit stor i Örebro tycker de att landstinget borde ha mer att säga till om var nya vårdcentraler ska etableras, det är inte rätt att etablera i bara välbärgade områden. Jonas Eriksson talade också om att de vill införa fri tandvård upp till 24 år.
Då får de flesta som flyttar hemifrån eller studerar på universitetet möjlighet att fortsätta ha en bra tandhälsa. De ser redan nu att tandhälsan börjar försämras hos unga och de vill vända den trenden.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar