×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-08-25  

Folkpartiet i Örebro vill satsa på lärarna.

Folkpartiet i Örebro vill satsa på lärarna.

Under en pressträff med Staffan Werme och Ina Lindström presenterade Folkpartiet i Örebro tre konkreta punkter för att höja läraryrkets status.
Staffan Werme inledde med att säga att Örebro kommun har under lång tid haft en tradition med mycket låga lärarlöner och det vill Folkpartiet ändra på. Det har gjort att lärarkåren inte har varit prioriterad, men de kan trots det rekrytera lärare tack vare att vi i Örebro har en lärarutbildning.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Staffan Werme (FP) och Ina Lindström (FP) berättade om hur Folkpartiet vill förbättra skolorna i Örebro med hjälp av tre punkter.

De tre punkterna:

  • Höj lärarlönerna!
  • Satsa på lärarna, hela arbetslivet!
  • Mindre politik i skolan!

Under en pressträff med Staffan Werme och Ina Lindström presenterade Folkpartiet i Örebro tre konkreta punkter för att höja läraryrkets status.
Staffan Werme inledde med att säga att Örebro kommun har under lång tid haft en tradition med mycket låga lärarlöner och det vill Folkpartiet ändra på. Det har gjort att lärarkåren inte har varit prioriterad, men de kan trots det rekrytera lärare tack vare att vi i Örebro har en lärarutbildning.

Folkpartiet i Örebro tror inte att vi kommer kunna fortsätta att rekrytera bra lärare om inte lönerna justeras.
En tanke när Koalition Örebro tog över styret av Örebro kommun var att höja lönerna och spridningen på lönerna. När senaste utvärderingen kom så såg koalition Örebro att de misslyckats med spridningen av lärarlönerna de har snarare blivit mer utjämnade.

Folkpartiet i Örebro vill avsätta en pott för att klara av den ökningen av lärarlöner som skulle behövas. Det är inte säkert att hela potten kan klaras av under 2011 men det är den riktningen som borde hållas och ingångslönen för en lärare borde höjas med 500 kronor per månad, vilket skulle bli en kostnad på ungefär 25 miljoner kronor.

Folkpartiet vill också ha mindre politik i skolan och då gäller det att politikerna inte ska gå in och detaljstyra skolorna som så ofta har hänt nu. Staffan Werme var tydlig med att alla partier i Örebro kommun har varit duktiga på att sätta upp mål för skolorna och ibland gå in och detaljstyra i skolorna.
Nu vill Folkpartiet i Örebro att små skolor ska bli mer självstyrande än vad de är nu. De ska få en summa pengar och sedan får rektorerna lägga upp arbetet, det viktiga är att de når kunskapsmålen inte vägen dit. Tanken bakom är att rektorn och lärarna ska få mer att bestämma om eftersom de skolor som idag drivs på intraprenad har visat att det går att driva skolan bättre men till lägre kostnader så i slutändan räknar Staffan Werme med att mer självstyrande skolor ska kunna spara pengar åt Örebro kommun.

Ina Lindström talade om vikten av att satsa mer på lärarna. Fortbildning är viktigt just inom läraryrket eftersom utbildningen ändrar sig mycket under tid. Nu finns det dagar där alla lärare i Örebro samlas för att få fortbildning och utbyta kunskaper. De lärare som har arbetat länge behöver fortbildning för det som de lärde sig under studietiden är idag helt utbytt mot nya arbetssätt och så länge samhället utvecklas så fort som det gör idag är det viktigt att lärarna får en möjlighet att hänga med i utvecklingen.

Folkpartiet vill också införa lektorat för gymnasieskolorna i Örebro för att stimulera vidare utbildning och fördjupning för lärare.
Tanken är att det ska öka kvaliteten och kompetensen i gymnasieskolan.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar