×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-08-19  

Miljöpartiets kommunpolitiska handlingsprogram.

Gabriella Blomgren och Fredrik Persson presenterade under torsdagen Miljöpartiets kommunpolitiska handlingsprogram för den kommande mandatperioden.
Många av punkterna i Miljöpartiets kommunalpolitiska handlingsprogram handlar om hållbar utveckling, valfrihet och medborgarinflytande.

Programmet som presenterades är uppdelat i fem olika kapitel och i kapitlet om samhällsplanering går bland annat att läsa att Miljöpartiet vill se att Örebro kommun och Öbo börjar bygga fastigheter som är energismarta och helst fastigheter som kan tillföra energi till elnätet, teknologin för att bygga den typen av fastigheter finns men det är ett dyrt sätt att bygga på och därför används det inte.

Miljöpartiet vill också att det ska finnas en tågförbindelse mellan Karlstad och Örebro, det är många som pendlar mellan städerna och att åka kollektivtrafik emellan tar ungefär två timmar till skillnad mot att åka till Västerås som tar under en timme. Miljöpartiet vill att de aktörer som finns inom Länstrafiken gemensamt ska hitta en lösning för att ha kollektivtrafik mellan Örebro och Karlstad på järnvägsspåret som redan finns.
När det gäller kollektivtrafiken så vill de se att Länstrafiken byter till miljövänliga bussar, precis som stadstrafiken i Örebro nu har gjort.
Det betyder att Örebro måste vara en föregångare och se till att det går att tanka med biogas även på andra ställen än inne i Örebro. Om det ska byggas fler anläggningar för att producera biogas är än så länge en öppen fråga men Örebro som redan har tillverkning måste i alla fall se till att få ut biogasen till andra orter så att Länstrafikens bussar kan använda det istället för vanlig diesel.

I kapitlet om demokrati säger Miljöpartiet att de vill fortsätta med medborgarbudget där gymnasieungdomar får vara med och fatta beslut om vad en del av kommunens pengar ska användas till.
Det arbetet har fungerat bra så här långt och ungdomarna är nyfikna och har många olika förslag, förra året så blev resultatet av deras arbete badet i Hästhagen och i år blev det en brygga i Svartån.

Genom att förändra strukturerna i Örebros bostadsområden vill Miljöpartiet arbeta för att boendesegregationen i Örebro bryts. Där det bara finns hyreslägenheter behövs det andra former av boende och i de områden där det är villor som dominerar behövs det hyreslägenheter.

En särskild satsning på de kommunanställda i Örebro finns också med bland punkterna där Miljöpartiet vill att alla ska ha valmöjligheten att arbeta hel eller halvtid och också lättare kunna växla mellan de två, för i vissa tillfällen i livet kanske det passar bättre att arbeta halvtid ett tag eller så kanske det går bra att öka arbetstiden till heltid. Örebro kommun behöver vara mer flexibla i hur de anställda arbeta sa Fredrik Persson.

Social välfärdsområdet innehöll bland annat att det ska löna sig att vidareutbilda sig för de som arbetar inom vården. Miljöpartiet i Örebro tycker fortfarande att friåret för kompetenshöjning för vårdpersonal är en bra ide och de vill gärna vidareutveckla den.

Här vill Miljöpartiet se fler typer av äldreboenden, alla trivs inte på de stora äldreboenden som finns nu och de som bor på mindre orter i kommunen får ofta flytta till ett helt nytt ställe när de inte klarar av att bo kvar hemma.
Att skapa mindre boenden kan vara en ide så att det finns mer valmöjligheter för de äldre det kan även behövas inne i Örebro men om det är kommunen eller privata intressenter som ska driva de mindre enheterna är en öppen fråga.
En tanke som fördes fram är att matbussen som nu kör ut mat till äldre i stället ska hämta de äldre och köra dem till maten. Det har stora fördelar att de äldre får äta tillsammans, det skulle på många sätt berika livet för de som nu är ensamma och bara får maten levererad sa Gabriella Blomgren.

När det gäller skolan så vill Miljöpartiet i Örebro under nästa mandatperiod prioritera skollokalerna många av Örebro kommuns skollokaler är eftersatta och nu är det dags att ta krafttag inom den biten. Den här mandatperioden har vi koncentrerat oss på torgen nästa vill vi fokusera på skolorna, både yttre och inre miljöer gäller det.
Om möjligheten finns att använda det yttre rummet som skolgården ska vara så hjälper det även de teoretiska ämnena när det gäller inlärning.
Andelen ekologisk mat i skolorna vill de ska vara 50 procent 2014 i Örebro, redan nu finns det skolor här som är uppe i 40% ekologiskt vilket är bra men Miljöpartiet vill inte stanna där och säga att nu är det bra utan de vill öka den ekologiska delen mer. De vill även fortsätta att satsa på tillagningskök i både skola, förskola och gymnasier för att på så sätt öka den ekologiska maten och att maten blir nyttigare om den lagas på plats.

När det gäller barnomsorg så vill Miljöpartiet se en förskola ute vid universitetet för att underlätta för de som studerar där. De vill även se barnomsorg på obekväma arbetstider, Örebro är en handelsstad vilket innebär att många arbetar på obekväma tider, det gör att vi borde se till att det finns barnomsorg även för de barnen.
Det är inte rätt att någon måste tacka nej till ett arbete för att det inte finns barnomsorg att få på kvällar och helger. Hur barnomsorgen skulle se ut har de inte preciserat utan det är något de håller på och arbetar med just nu.

Näringslivet och klimatfrågorna vill Miljöpartiet att Örebro kommun ska föregå med gott exempel när det gäller att hitta klimatsmarta lösningar.
Om kommunen visar att en sak fungerar så kan andra fastighetsägare följa efter, men då krävs det också att vi tänker långt fram och inte enbart fyra år. Miljösmarta investeringar kan ta lång tid på sig att gå med vinst men ibland så måste man tänka långt fram och våga ta risker.
Gabriella Blomgren vill att Örebro kommun ska använda sig av sin offentliga upphandling till att gynna lokala företag eftersom transportsträckorna minskar och det genererar fler arbetstillfällen här.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar