×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-08-14  

Manifestation mot Rims utvisning.

Manifestation mot Rims utvisning.

På lördagsförmiddagen hölls en manifestation för Rim som ska utvisas tillsammans med sin familj trots att hon är allvarligt sjuk och endast två år och åtta månader gammal.
Det var många Örebroare som var på Stortorget trots den tidiga starten för manifestationen och talarna avlöste varandra under de två timmar manifestationen höll på.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Många samlades på Stortorget.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Protestlistorna fylldes snabbt under förmiddagen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Ulrika, Veronika och Johanna är tre av personerna i Stödgruppen för Rim.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Gunilla Orvelius läste upp en mening från varje artikel som finns i FN:s barnkonvention.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Ett litet barns liv och hälsa hotas, det är omänskligt, det är inte rätt. sa Lennart Bondesson (KD).

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Nu är det faktiskt hög tid att lagstiftarna och myndigheter i vårt land, i Sverige gör gemensam sak och visar att de menar allvar med barnkonventionen. Lars B Stenström kykoherde i Olaus Petri församling.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Barnen är det dyrbaraste vi har och alla barn har rätt att känna trygghet det är möjligt att det är naivt att tycka att världsordningen är fel och att fattigdom inte ska finnas och att barn inte ska fara illa sa författarinnan Anna Jansson.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Ylva Wessman (V) vill se FN:s barnkonvention som lag i Sverige för att vi ska slipa sådana här fall i framtiden.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Alla myndigheter och andra ska ha barnkonventionen i åtanke varje gång vi fattar ett beslut som rör ett barn. Gudrun Skånberg Rädda Barnen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Gabriella Blomgren (MP) talade om den frustration hon kan känna ibland som politiker, när det tas politiskbeslut och sedan följs inte besluten.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Hasse Arvidsson läste två dikter.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Veronika Rosmark Persson, en av deltagarna i stödgruppen för Rim, läste upp hälsningar från människor dom inte kunde vara på plats på Stortorget och ett brev där Rims mamma tackade för allt stöd hon och hennes barn har runt sig.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Malin, Ella, Katarina och Amanda, som sommarjobbat som musiker i Nikolai kyrka, uppträdde under manifestationen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Efter andra världskriget blev Sverige ett föregångsland och många andra länder var här på studiebesök för att titta hur vi hade löst problemen.
Vi sträckte även ut så många armar vi kunde till andra länder som behövde hjälp Sverige var ett gott föredöme för andra.
sa Peter Flack.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Jag hoppas verkligen att Migrationsverket tar ställning till det här fallet och ändrar sitt beslut. För Rim är värd att stanna här. Najim Al-Ganas.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Det är tragiskt att vi över huvud taget ska behöva samlas runt en sån självklar sak som att låta Rim och hennes familj få stanna i Sverige. Carina Dahl (S)

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Ni har uppmärksammat oss andra på hur galen vår migrationspolitik har blivit, hur trångsynt Migrationsverket och Migrationsdomstolen har blivit i sina bedömningar och hur barnkonventionen ständigt åsidosätts. sa Nicklas Persson, Grön ungdom.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Sören Perder, Frikyrkorna, sa att
- Vi vill att vårt land ska vara ett gott samhälle, vi tror att det är det och vi reagerar när de svagaste och mest utsatta inte får det skydd de behöver.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Vi respekterar regler och beslut men ur mänskliga rättigheters synvinkel så tycker vi att Migrationsverket bör ta och tänka över sitt beslut och ta tillbaka det. sade Mohammed Saleh, Imam Örebro moské.

På lördagsförmiddagen hölls en manifestation för Rim som ska utvisas tillsammans med sin familj trots att hon är allvarligt sjuk och endast två år och åtta månader gammal.
Det var många Örebroare som var på Stortorget trots den tidiga starten för manifestationen och talarna avlöste varandra under de två timmar manifestationen höll på.

Arrangörerna för manifestationen var Stödgruppen för Rim som har arbetat hårt i en vecka för att hinna med allt som måste fixas för manifestationen, de hade fått tag på många talare trots att många som var tillfrågade inte hade möjlighet att närvara, däribland Eva Eastwood som är på turné hade skrivit ett brev som lästes upp av en av medlemmarna i stödgruppen för Rim.

Manifestationen inleddes med att åhörarna fick en liten beskrivning av Rim och hennes familjs situation.
Rim är född i Sverige och hon har två äldre systrar, hennes mamma och systrar kom till Sverige 2007 och när Rim föddes så var hon sjuk i medelhavsfeber, en farlig sjukdom som gör att Rim varit nära att dö flera gånger redan och hennes läkare är osäkra på om hon kan klara den långa resan till Libanon som familjen kommer ifrån.
Migrationsverket har avslagit familjens ansökan om uppehållstillstånd och de hänvisar till att Rim kan få vård i Libanon, men de tar inte hänsyn till att vård i Libanon är dyr och att Rims mamma inte har de ekonomiska möjligheter som krävs för att Rim ska få vården hon behöver, om nu Rim skulle klara resan.

Gunilla Orvelius läste upp en mening från varje artikel som finns i FN:s barnkonvention som säger att barnens bästa ska stå i centrum och att varje barn har rätt att överleva, Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention och om Rim utvisas så bryter det mot flera av paragraferna i FN:s barnkonvention det var något som alla talare var ense om.
Det var flera kommunala politiker som höll tal under manifestationen, Lennart Bondeson (KD) Carina Dahl (S), Gabriella Blomgren (MP), Ylva Wessman (V) och Niclas Persson (MP).

Lennart Bondesons (KD) tal handlade om att de flesta kan inse att utvisningen av ett så svårt sjukt barn inte är rätt.
- Ett litet barns liv och hälsa hotas, det är omänskligt, det är inte rätt.
Lennart Bondeson talade om att barn har rätt till en bra uppväxt och att Migrationsverket hänvisar till barnkonventionen och betonar att barns bästa ska beaktas där särskilt ömmande omständigheter föreligger, men trots det så ska Rim och hennes familj utvisas, det kan inte vara rätt.
Lennart Bondeson tycker att det är märkligt att staten inte vet hur de ska tolka särskilt ömmande omständigheter och därför har de nu startat en utredning och Lennart Bondeson sa att Rim borde inte kunna utvisas innan utredningen är färdig. Rim har mänskliga rättigheter avslutade Lennart Bondeson sitt tal.

Ylva Wessman (V) talade bland annat i sitt tal om att Sverige ofta är noggranna att poängtera FN resolutioner på andra ställen i världen och då är det extra viktigt att vi följer FN:s riktlinjer här hemma. Ylva Wessman vill se FN:s barnkonvention som lag i Sverige för att vi ska slipa sådana här fall i framtiden, Rim är inte det första fallet med barn som ska utvisas där immigrationsverket inte tar hänsyn till ömmande omständigheter och om barnkonventionen blir en lag så måste barnens bästa bli tillvarataget på ett bättre sätt än vad det blir nu.

Gabriella Blomgren (MP) talade om den frustration hon kan känna ibland som politiker, när det tas politiska beslut och sedan följs inte besluten.
cite> - Vi har hört vad barnkonventionen handlar om, som Sverige ratificerade 1990, barns rättigheter hur kan vi då inte följa det, det är inte en svensk lag än, men vi ska ta tillvara på det i alla beslut som tas.
Gabriella Blomgren var inne på samma linje som Ylva Wessman att FN:s barnkonvention behöver bli inskriven i svensk lag för att förhindra sådana här beslut i framtiden.

Alla de politiker som var uppe och talade tycker att Migrationsverket har fattat fel beslut och de vill se mer solidaritet med andra även om de själva kanske inte använder just det ordet.
Att det berör när det är barn som drabbas märks tydligt och vi får hoppas att representanterna från de olika politiska partierna kan arbeta för en förändring när det gäller särskilt ömmande omständigheter, vare sig det gäller barn som söker uppehållstillstånd eller vuxna.

Peter Flack var också en av talarna och hans tal gick ut på att han inte riktigt känner igen sig i Sverige nu för tiden, efter andra världskriget blev Sverige ett föregångsland och många andra länder var här på studiebesök för att titta hur vi hade löst problemen. Vi sträckte även ut så många armar vi kunde till andra länder som behövde hjälp Sverige var ett gott föredöme för andra.
Ju mer han ser läser och hör så undrar han vart tog omtanken, vart tog medmänskligheten och vart tog alla generositet egentligen vägen.
- Om vi har ett migrationsverk som lyder under lagar och paragrafer och där man inte anser sig kunna tyda eller ens tolka FN:s barnkonvention på ett rättfärdigt sätt och om man inte tycker sig kunna ta hänsyn till särskilt ömmande omständigheter. Så är det ju nått som är fel.
Peter Flack efterlyste en lagändring, om lagarna är fel så måste de ändras.
- Det är ju därför vi har val var fjärde år men om lagarna blir fel så måste lagarna ändras.

Det här var några av talarna som vände sig till den stora samlingen människor som samlats på Stortorget, det var många fler talare uppe och pratade under de två timmarna som manifestationen höll på och alla var eniga om att det här beslutet som Migrationsverket har fattat är helt fel. Många av talarna sa att de vill att barnkonventionen ska införas som en svensk lag för att i framtiden slippa sådana här fall där barnkonventionen inte efterlevs i Sverige.

Veronika Rosmark Persson som är en av deltagarna i stödgruppen för Rim var den som läste upp hälsningar från människor dom inte kunde vara på plats på Stortorget, bland annat läste hon upp ett brev från Rims mamma där hon tackade för allt stöd hon och hennes barn har runt sig och att hon hopas på att få stanna av humanitära skäl, även om hon inte bär något agg mot Migrationsverket eftersom hon har förståelse för att de måste följa sina regler.

Manifestationen var lyckad, det samlades in över 700 namn på de namnlistor som ska överlämnas till Migrationsverket och det samlades in över 10 000 kronor som ska gå till att hjälpa familjen under processens gång.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar