×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-06-23  

Protesterna hjälpte inte, 849 lägenheter säljs.

Protesterna hjälpte inte, 849 lägenheter säljs.

Under kommunfullmäktigemötet idag togs beslutet att gå vidare med försäljning av 849 lägenheter i Varberga, Brickebacken och Oxhagen trots stora protester från boende i de berörda lägenheterna och bostadsområdena.
Strax före dagens kommunfullmäktigemöte överlämnades närmare 900 namnunderskrifter från Hyresgäster i Varberga till Staffan Werme(FP) av Hyresgästföreningen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Under kommunfullmäktigemötet idag togs beslutet att gå vidare med försäljning av 849 lägenheter i Varberga, Brickebacken och Oxhagen trots stora protester från boende i de berörda lägenheterna och bostadsområdena.
Strax före dagens kommunfullmäktigemöte överlämnades närmare 900 namnunderskrifter från Hyresgäster i Varberga till Staffan Werme (FP) av Hyresgästföreningen.

Redan tidigare har Örebroare, drygt 10800 personer, valt att skriva på protestlistor mot utförsäljningen och begärt en folkomröstning i frågan. Den sittande majoriteten valde dock att bortse från begäran att fattade beslut om att godkänna en försäljning.

Dagens beslut kommer inte som någon större överraskning, ända sedan Koalition Örebro tog majoriteten i Kommunfullmäktige har utförsäljningar varit på tapeten om än under lite olika system.
I första skedet försökte den sittande majoriteten få lägenhetsinnehavare att skapa bostadsrättsföreningar, något som misslyckades. Nästa giv var att enskilda lägenhetsinnehavare att friköpa sina lägenheter från ÖBO, när också det misslyckades gick bollen till det privata näringslivet som valde att slå till.

Beslutet röstades fram med 35 för och 30 emot. Oppositionen yrkade på en återremittering alternativt avslag då de inte tyckte att det fanns ett fullgott underlag för att sälja ut lägenheterna.
Under förra kommunfullmäktigemötet, 10 juni, gick ärendet på återremittering och oppositionen tyckte inte att de fått svar på sina frågor och att få ett papper under kommunfullmäktigemötet var lite sent eftersom ingen han läsa in sig på det som var skrivet.
Jonas Karlsson (S) hade först tänkt att ajournera kommunfullmäktigemötet för att få tid att sätta sig i de nya uppgifter som han räknat med, men eftersom det inte fanns några svar så brydde han sig inte om det.

Hyresgästföreningen hade medlemmar på plats under kommunfullmäktige och Lars O Molin (KD) passade på innan mötet öppnade att gå igenom de regler som finns när den representativa demokratin har möten, de regler som finns är att åhörarna får endast lyssna på det som sägs, applåder eller liknande är inte tillåtet. Det blev en spontan applåd i alla fall men annars gick mötet lugnt tillväga.

Det blev en lång och tidvis ganska het debatt under förmiddagen på kommunfullmäktigemötet.
Staffan Werme var först ut av ledamöterna och när han ställde sig i talarstolen talade han som förväntat för en utförsäljning av fastigheter i de utvalda bostadsområdena. Staffan Werme inledde med att ge kortfattade svar på de frågor oppositionen hade under förra kommunfullmäktigemötet.

Jonas Karlsson (S) sa i sitt anförande att han ville se att de skulle kunna skjuta på frågan till efter valet nu kommer beslutet träda i kraft 19 dagar innan valet.
Jonas Karlsson ville återremittera ärendet och återkomma till det efter valet han skulle gärna se att frågan om ÖBO:s lägenheter blir en valfråga.
- Under förra kommunfullmäktige krävde vi svar på en hel lång rad frågor de flesta av de frågorna har vi inte fått svar på, på det extra kommunstyrelsemötet idag kunde ingen svara på frågorna.

Rasmus Persson (C) var den enda av kommunfullmäktiges ledamöter som sa att de även i detta val kommer att driva frågan om att sälja mer av ÖBO precis som de gjorde förra valrörelsen.

Det blev en lång debatt om utförsäljning av en del av ÖBO:s lägenheter, oppositionen kom med flera olika frågor men svaren var få från Koalition Örebro och Miljöpartiet fick utstå en hel del kritik för att de bytt sida i frågan sedan valrörelsen 2006 då de sa sig vara motståndare till en utförsäljning av lägenheter.

Den första september i år kommer de nya ägarna ta över fastigheterna, något som dagens sammanträde i kommunfullmäktige tydligen stod klart redan under fredagen då flera personer uppger att de fått ett meddelande om att Västerstaden har köpt lägenheterna i Varberga och Brickebacken.


Tillbaka

Kommentarer:

2010-07-14 07:58:12   Av: Cay Lennart

Jag är besviken på de borgerliga och mp att de tog detta beslut trots att jag vet att många av dem på ett personligt plan var tveksamma.
Vårt/våra budskap gick fram men de vågade inte gå emot majoritetspiskan.

Nu hoppas jag att min nya hyresvärd Västerstaden ska infria vad de lovat i mötet med oss drabbade hyresgäster.
Jag ska dra mitt strå till stacken och göra vad jag kan för att vi på min gård ska få en fortsatt bra boendemiljö.

Tack alla vänner för en god kamp!
Det finns mycket vi måste kämpa för framöver.

Cay Lennart

Lämna en kommentar