×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-06-08  

Fem punkter om barn och utbildning.

Fem punkter om barn och utbildning.

Koalition Örebro har enats om fem olika punkter i sitt samarbete om de sitter kvar efter valet, de vill satsa på bra lokaler för förskola och skola. Fortsätta att erbjuda valfrihet inom både förskola och skola, en hållbar och värdebaserad förskola och skola, kunskapslyft för eleverna och en storsatsning på chefer och personal.

Koalition Örebros fem punkter i korthet:

 1. Satsa pengar på bra pedagogiska förskole- och skollokaler.
  • 1100 nya förskolepatser under perioden 2011-2014.
  • 135 miljoner kronor i investeringssatsningar och 120 miljoner i verksamhetssatsning.
  • Renovera några av nuvarande skollokaler.

 2. Satsning på valfrihet och mångfald i förskola och skola.
  • Valfri barnomsorg, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.
  • Underlätta aktiva skolval.
  • Stödja och utveckla landsbyggdsskolorna.

 3. Uppnå hållbar och värdebaserad förskole- och skolutvecklning.
  • Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.
  • Erbjuda förskolor och skolor stöd inom miljö, natur och trafik för en hållbar skola.
  • Öka andelen ekologisk och klimatsmart mat.
  • Utveckla satsningar genom Naturskolan.
  • Utveckla arbetet med Perrongen för nyanlända barn och ungdomar.

 4. Genomföra ett Kunskapslyft.
  • Arbeta med ökad måluppfyllelse så alla elever når skolans mål.
  • Utveckla kunskapsutveckling genom kunskapsuppföljning, skriftliga omdömmen, nationella prov och kunskapsutveckling.
  • Införa den nya Gymnasiereformen i kommunens skolor.
  • Öka möjligheten för föräldrar att följa barnens utveckling via nätet.
  • Bättre samverkan mellan skola, omgivande samhälle och näringsliv.

 5. Genomföra en storsatsning på chefer och personal
  • Fortsatt storsatsning på lärar- och förskolelärarlyft.
  • Fortsätta satsa på Lärardagarna i Örebro för all personal.
  • En särskild Skolladarsatsning för att få de bästa rektorerna.
  • Ge pedagoger praktisk IT- och mediekunskap.
  • Fortsatta satsningar på intraprenader för gott ledarskap.

Koalition Örebro har enats om fem olika punkter i sitt samarbete om de sitter kvar efter valet, de vill satsa på bra lokaler för förskola och skola. Fortsätta att erbjuda valfrihet inom både förskola och skola, en hållbar och värdebaserad förskola och skola, kunskapslyft för eleverna och en storsatsning på chefer och personal.

De som deltog under presskonferensen var Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C), Gabriella Blomgren (MP), Kent Persson (M) och Staffan Werme (FP).

Den som inledde var Lennart Bondeson som talade om ämnet i stort. Barn och utbildning är ett stort område och det tar tid innan förändringar märks, koalition Örebro har endast påbörjat förändrings arbetet och de behöver minst fyra år till innan det kan synas några effekter på verksamheterna. - Om man ser till barn och utbildningsområdet så har vi ungefär 72 procent av kommunens lokaler.

Det är hög tillväxt i Örebro och det är många barn som föds eller flyttar hit vilket gör att trycket på förskolan är stort, Koalition Örebro räknar med att bygga ut förskolan med 1100 nya platser under nästa mandatperiod. De kommer även att rusta upp eller bygga nya grundskolor och de som står först på listan är Lundbyskolan, Lillåns skola och Vintrosa skola. Investeringen räknar de till 135 miljoner kronor och då är det både förskolor och grundskolor inräknade i summan.
Koalition Örebro kommer också att fortsätta att omvandla befintliga skollokaler till förskolor, tanken är att inte ha tomma lokaler så gått det går.
När det gäller gymnasieskolor så vill de satsa på Kvinnerstaskolan.

Under beredningen till kommunstyrelsen har de fått en första prognos för ekonomin och försäljningen av Vasaskolan gav intäkter på ungefär 40 miljoner och de vill använda 30 miljoner på särskilda renoveringssatsningar och det kan gälla både förskolor och grundskolor.

Koalition Örebro skulle även vilja införa modellskolor, tanken är att samla alla goda erfarenheter och lära sig av dem. Exakt hur det ska fungera vet de inte i nuläget utan det är fortfarande en öppen fråga, det kan bli så att skolor kan ansöka om att bli modellskola.

Rasmus Persson (C) pratade om valfriheten och den handlar om att underlätta för föräldrar och barn. Koalition Örebro har infört flera nyheter så som vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen.
- Barnomsorgspengen gör det möjligt för andra aktörer att faktiskt starta upp barnomsorg. Vilket jag tycker är väldigt positivt.
Barnomsorgspengen har gjort det möjligt för föräldrar att välja barnomsorg på ett annat sätt, det är inte jämt det är enklast att ha barnomsorgen där man bor.
Rasmus Persson som själv bor utanför Örebro valde att ta sig själv som exempel att det kanske fungerar bättre för hans familj att ha barnomsorg inne i Örebro mot att ha den nära hemmet.

Skolvalet är i princip samma sak, föräldrar kan göra ett aktivt skolval och välja den skola som passar deras barn bäst. Koalition Örebro har även satsat på landsbygdsskolor och de har inte avvecklat någon under den här mandatperioden och de vill fortsätta med samma politik under de fyra år som kommer.

När det gäller friskolor säger Rasmus Persson.
- Sen handlar det naturligtvis också om att allt fler friskolor kommer till Örebro, vilket är positivt.

Gabriella Blomgren berättade om deras arbete med värdegrunder i skolan och hållbar utveckling. De har även satsat på att öka ekologisk mat i skolorna och den kompetensutvecklingen har till största delen gått till kvinnor.
Koalition Örebro har även arbetet mycket med att minska svinnet på skolorna och det gör att de kan lägga pengar på andra saker.
Naturskolan var något som Gabriella ville lyfta fram extra, de arbetar med pedagogisk verksamhet ute vid Oset och de riktar sig mot både elever och lärare.

Örebro kommuns nya satsning Perrongen som riktar sig till flyktingbarn och har som uppgift att kartlägga barnens behov när det gäller utbildning.
- En gemensam ingång för alla nyanlända familjer, man ser till barn och man kartlägger barn och elevers behov för det ser så olika ut från vilka länder man kommer.
Även om man är i samma ålder så har man fått olika typer av kunskap eller gått i skola med sig så man kan inte bara förutsätta att bara för att man är en elev som är tolv år så har man samma kunskap som en som går i årskurs 6.

Koalition Örebro vill också fortsätta med entreprenörskap i skolorna, Det handlar inte enbart om att driva företag utan ofta handlar det om att tänka på ett nytt sätt och att få eleverna att tro på sig själva.
Skolorna i Örebro arbetar olika med konceptet men det har fungerat bra inledningsvis och är därför något som Koalitionen vill fortsätta satsa på även nästa mandatperiod.

Staffan Werme tog upp att Örebro kommun fortfarande har svårt att förmedla kunskap i skolorna, vi hamnar långt ner på den riksomfattande listan. Koalition Örebro vill se till att så många elever som möjligt har behörighet till gymnasiestudier när de går ut grundskolan, nu är skolarbetet inget som förändras snabbt utan resultaten från de förändringar som Koalition Örebro har infört kommer inte att ses fören tidigast under nästa mandatperiod.
Skolan behöver bli mer flexibel, om en elev har problem med läsning ska den få möjlighet att arbeta med det under en längre tid och kanske på ett annat sätt än vad som sker i dag.
- Jobba med nya verktyg med att möta föräldrar och barn på nya sätt det är något som vi också kommer att jobba med under nästa period.
Just nu pågår ett arbete med att skapa ett nytt intranät inom Örebro kommun för att underlätta en mer flexibel lösning och en möjlighet att få mer direkt kontakt med föräldrar och elever via Internet.

Kent Persson inledde sin stund med att säga.
- Skolan är kanske en av de viktigaste välfärdssektorerna vi har för att kunna skapa en stad med stark framtidstro men också för att kunna skapa en stad som håller samman.

- De flesta barnen går in redan i förskolan och räknar man ihop alla år i skolan så blir det ungefär 15 år de tillbringar i den kommunstyrda skolan och det tar antagligen två mandatperioder till innan Koalition Örebro skulle kunna se några resultat av de förändringar de har gjort i skolan.
För att skolan ska fungera bra behövs det kompetent personal och ledning. Koalition Örebro vill satsa på chefer och personal och en del som är viktigt är att höja statusen för yrkena inom skolan.

- Koalition Örebro vill öka möjligheten för pedagoger och lärare att kombinera sin undervisning med forskning, det är ett sätt att lyfta kvaliteten och kunskapen och statusen för alla de som arbetar inom skolan.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar