×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-06-03  

Fem punkter om ekonomi, styrning och ledning.

Fem punkter om ekonomi, styrning och ledning.

Under förmiddagen igår höll Koalition Örebro sin första presskonferens om hur Koalitionen vill styra Örebro under nästa mandatperiod.
De som deltog från de olika partierna i Koalition Örebro var deras första namn på valsedlarna i det kommande valet.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Rasmus Persson (C), Lennart Bondesson(KD) och Staffan Werme (FP) berättade lite om hur Koalitionen vill styra Örebro om de får fortsatt förtroende i valet 2010.

Under förmiddagen igår höll Koalition Örebro sin första presskonferens om hur Koalitionen vill styra Örebro under nästa mandatperiod.
De som deltog från de olika partierna i Koalition Örebro var deras första namn på valsedlarna i det kommande valet.

Det kommer att följa fler presskonferenser som är mer inriktade på de olika delarna inom kommunen så som skola, social välfärd där de kommer att gå in mer i detalj på vad Koalition Örebro vill arbeta med under nästa mandatperiod berättade Staffan Werme(FP).

Staffan Werme talade om det ekonomiska läget i Sverige och i Örebro kommun, just nu ser det rätt bra ut för 2010 men är inte lika positiva för 2011. Prognoserna är osäkra därför vill inte koalition Örebro komma med en massa dyra vallöften nu utan sådant de inte vet att de har råd med kommer de inte att lova. Det troligaste är att ekonomin kommer att se ljusare ut än vad de tror i nästa prognos som kommer i augusti.

Ett vallöfte var att de ska fortsätta se till att Örebro kommun har en stabil ekonomi och en ekonomi i balans. Arbetet med effektivisering och rationalisering kommer att fortsätta och Staffan Werme vill gärna se att diskussioner om skattesats avdramatiseras.
- Skattesatsen är ju så att vi ska ta in de pengar vi behöver för att sköta de uppdrag vi vill ha och de som Örebroarna har gett oss rätten att genomföra.
Det gör att skatten kanske kan sänkas men om Örebro kommun får högre utgifter så kan den behöva att ökas, att som nu ha den liggande fast på 21.22 är kanske inte rätt utan den kan behöva justeras oftare än vad vi tidigare har gjort.

Staffan Werme talade även om att Örebro kommun har varit en svag aktör i samarbete med våra grannkommuner och det är något som koalition Örebro vill ändra på.
- Vi tror att Örebro kommun kommer att växa bättre och starkare om vi samarbetar tillsammans med Kumla, Hallsberg och Karlskoga, men även långtbort liggande kommuner som Ljusnarsberg.
För arbetstillfällen och tillväxt kan regionen bli starkare genom samarbete, eftersom Hallsberg redan är en stark aktör när det gäller järnvägen så kan vi arbeta för att stärka dem ännu mer i stället för att konkurrera så är det bra.

Koalition Örebro vill även arbeta med att stärka chefskapet inom kommunens egen verksamhet och det berättade Kent Persson (M) om. Örebro kommun måste rekrytera kompetent personal, både i nuläget och framåt, därför vill Koalition Örebro satsa på cheferna inom kommunen. Grundläggande för chefskap är att de har rätt kompetens och möjligheter så att de har möjlighet att göra sitt jobb på ett bra sätt.
- Vår målsättning är under kommande period, det är att Örebro ska ha Sveriges bästa chefer, vi ska utveckla Örebro till att bli en av Sveriges bästa städer.

Lennart Bondeson(KD) talade om Örebro kommuns samarbete med det civila samhället och det är ett arbete som koalition Örebro vill fortsätta med och utveckla mer.
Nu och i framtiden behöver kommunen samarbeta med det civila samhället när det gäller välfärdsuppdrag, tidigare har kommunen gärna använt det sociala samhället vid behov men Koalition Örebro ser att det här samarbetet är värt mycket eftersom det stärker demokratin och ger medborgare större inflytande.
Vi har gett ett nytt instrument till fram för allt den sociala ekonomin genom utmaningsrätten, det ger dem mer kraft att komma i samarbete med kommunen.
Koalition Örebro vill fortsätta det arbetet även under nästa period och nu under Kommunfullmäktige i juni ska det fattas beslut om ett samarbete mellan KFUM och Sensus om ett så kallat fryshus som ska ligga i Markbacken.

Örebro investerar i människor och kunskap var Rasmus Perssons rubrik och det handlade om att Koalition Örebro vill investera i mjuka värden. Under lång tid har det gjorts upp investeringsbudgetar på hårda investeringar så som byggande av rondeller och liknande, nu vill de göra likadant när det gäller förebyggande arbete i de mjuka värdena.

- Kan man investera i en rondell kan man också investera i kompetens.
Koalition Örebro vill satsa långt fram även när det gäller mjuka värden och de vill ha ett investeringsprogram på 10 - 15 år men även en kortare på fem år. Medborgarbudget är en sådan satsning där medborgare får vara med och påverka vad kommunens pengar ska användas till. Jämställdhets arbetet måste struktureras upp och framtida utmaningar måste också struktureras upp så att vi vet vad vi behöver göra i framtiden när det gäller till exempel äldrevården.

Fredrik Persson(MP) talade om de kommunala bolagen.
De kommunala bolagen kommer Koalition Örebro använda när det gäller integrationsarbetet. Denna mandatperiod har de endast skrapat på ytan och de tror att Örebro till viss del behöver byggas om. De två bolagen som kommer att vara viktiga verktyg är Örebro porten som ska få som uppdrag att skapa arbetsplatser ute i våra bostadsområden då speciellt på väster och sedan ÖBO. ÖBO kommer att få ett tydligt direktiv att arbeta med integrations frågor och även om de idag gör ett bra arbete när det gäller integration men vi tror att de kan bli ännu bättre genom samarbete med Örebro kommun och Örebro porten.
När det gäller ÖBO så vill de avdramatisera hur många lägenheter som ÖBO har det är bättre att titta på deras uppdrag.

Koalition Örebro består av fem olika partier och även om det här var en presskonferens för alla fem så finns det skillnader mellan de olika partierna och det kommer att märkas att partierna vill lite olika saker när det kommer ner på detaljnivå.
Vilka saker som kommer att skilja partierna åt kommer i respektive partis valprogram.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar