×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-04-30  

Miljöpartiet väljer Koalition Örebro.

Miljöpartiet väljer Koalition Örebro.

Idag höll Koalition Örebro en presskonferens på Örebro folkhögskola i Vivalla där de presenterade sitt fortsatta samarbete efter valet om de har Örebroarnas fortsatta stöd.

På plats fanns två representanter från vardera parti i koalitionen och det var partiernas toppkandidater som träffade media. Alla fick en liten stund att tala om hur samarbetet fungerat under tiden som har varit och hur de ser på ännu en period i Koalition Örebro.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Koalition Örebro fortsätter sitt samarbete.
Under förmiddagen höll de fem partierna en pressträff i Vivalla där de berättade om sitt beslut och vad som lett fram till det.

Idag höll Koalition Örebro en presskonferens på Örebro folkhögskola i Vivalla där de presenterade sitt fortsatta samarbete efter valet om de har Örebroarnas fortsatta stöd.

På plats fanns två representanter från vardera parti i koalitionen och det var partiernas toppkandidater som träffade media. Alla fick en liten stund att tala om hur samarbetet fungerat under tiden som har varit och hur de ser på ännu en period i Koalition Örebro.

Kent Persson (M) inledde talarlistan med att säga att partierna har fört samtal under våren och att det finns en bra personkemi och respekt i samtalen, det har varit fem partier som har samtalat och de har enats om att fortsätta söka väljarnas förtroende att fortsätta styra Örebro. Men han poängterade även att de är just fem partier och inte ett.

Rasmus Persson (C) berättade att en av de stora frågorna nästa mandatperiod kommer att vara integrationsfrågor därför är det talande att de har mötet i Vivalla. 2006 när samarbetet inleddes så var det nervöst men samarbetet har gått över förväntan och det är fem partier som har sagt ja till överenskommelsen.
Koalition Örebro har under mandatperioden startat flera olika strukturella ändringar i samhället och sådana tar tid innan de ser effekterna av dem därför behöver de minst fyra år till för att fortsätta det arbetet.

Gabriella Blomgren (MP) talade om att Miljöpartiet verkligen har uppskattat samarbetet. Det har verkligen känts att det har varit fem olika partier som har samarbetat, det har inte Miljöpartiet känt i tidigare samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Det är stort för Miljöpartiet att gå ut innan valet och tala om hur de vill arbeta efter valet, men nu är det viktigt för väljarna eftersom det ser ut på ett sätt på riksplanet och på ett annat sätt i kommunen.

Lennart Bondeson (KD) talade mycket om hållbart samarbete och styrkan i samarbetet har varit att alla fem partierna har delat makten. Det ger en stark och hållbar situation att leda kommunen.
Koalitionen har inte varit i närheten av någon kris utan vi har hållit samman. Lennart Bondeson sa vidare att de flesta medborgare i Örebro vill ha den politiken som är en mix av våra värdegrunder i de olika partierna.
Lennart Bondeson sa också att de efter nästa val kommer vara bättre förberedda att styra kommunen, efter förra valet hade de en lång startsträcka medan de nu kommer att vara startklara från dag ett.

Marie Brodin (FP) talade om samarbetet och att de startat en utvecklingsresa som antagligen tar rätt lång tid att genomföra. Att starta en utvecklingsresa och komma så långt som vi har är helt otroligt, att hålla på med utveckling är inte alltid populistiskt och det vi vill göra är att arbeta långsiktigt. Marie Brodin tog även upp att fritidspolitiker har fått komma till tals och det har inte enbart varit politikerna som arbetar i rådhuset som har bestämt politiken.

Pressträffen handlade till största delen om att alla de fem partierna i Koalition Örebro tycker att samarbetet har fungerat mycket bra även om det var en lång startsträcka och att alla partierna respekterar varandras åsikter. De olika partiföreträdarna var eniga om att de under de här fyra åren har hunnit lära känna varandra så pass bra att de vet var de andra står i olika frågor, att de har även roligt ihop och det är också viktigt var alla överens om.

Staffan Werme (FP) berättade att de har haft fem olika arbetsgrupper som arbetet med sakfrågor som koalition Örebro kommer att ha i valrörelsen.
Anledningen till att de inte har några sakfrågor med under detta möte var att de vill sätta pengar på sina förlag och det kan de inte göra ännu.
De har inte bestämt något om vem som ska ha vilken position om Koalitionen vinner valet utan det får de diskutera efter valet när de ser vilket resultat de får.

Oavsett om ett av partierna skulle få egen majoritet efter valet så kommer de att vara Koalition Örebro, en av deras styrka i Koalition Örebro är att partierna har haft olika ansvarsområden och det har betytt att de har delat makten på ett demokratiskt sätt.

Under valet kommer de att ha en blandning av koalitionspolitik och partipolitik, de kommer att ha både enskilda frågor samtidigt med gemensamma frågor.
Vilka frågor som kommer vara gemensamma återstår att se. Alla fem partierna är tydliga med att de inte kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna och hur det kommer att bli om Sverigedemokraterna får en vågmästarroll i kommunen återstå att se men ett samarbete är uteslutet.

Alla partier i Koalition Örebro har frågor som de är särskilt nöjda med att ha fått igenom och när det gäller Kristdemokraterna så är det vårdnadsbidraget och att de har utökat barnomsorgen under denna period och de frågorna kommer de att fortsätta driva och att ge föräldrar fler valmöjligheter.

Rasmus Persson (C) berättade att han är mest nöjd med att ha fått en satsning på fältassistenter och ÖREFÖR samarbetet mellan skola, polis och socialtjänsten. Rasmus Persson är mitt uppe i ett arbete med Fryshuset just nu och när det är klart innan sommaren så kommer han vara nöjd med det också.

Inger Högström Westerling (M) säger att hon är nöjd med att fått ett bättre företagsklimat och att de har utökat kontaktytan och dialogen med företagarna. Omdaningen och uppfräschningen av staden och torgen är speciellt viktig för handeln men även för stadens attraktionskraft. Inger är även supernöjd med de valfriheten som har kommit inom barnomsorgen och under äldrevården. Reformen i äldrevården har resulterat i 29 nya företag i den sektorn.

Det som blev tydligt under pressträffen var att alla politiska representanter trivs tillsammans och de ser fram emot att kunna samarbeta även under valrörelsen.
Att alla partier har saker som de är nöjda med att ha fått igenom olika reformer tyder även det på att samarbetet i koalition Örebro har fungerat men det säger de även allihop att det har och det är därför de vill fortsätta om de vinner valet i september.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar