×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2006-09-09  

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern Åsa Westlund.
EU-parlamentarikerna Åsa Westlund
Idag hade Socialdemokraterna besök av Åsa Westlund EU-Parlamentsledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
Åsa Westlund tycker att Sverige ska fortsätta satsa på forskning och ny teknik där vi redan ligger bra till. Att sänka skatten fungerar inte bättre än systemet vi har idag, det skulle snarare bara öka klyftorna i samhället.
Sverige har fört ett väldigt aktivt miljöarbete i EU under Socialdemokratin och jag är rädd för hur utvecklingen skulle se ut om det blir en borglig seger i valet. Fredrik Reinfeldt ursäktar ju med att EU ska sköta miljöfrågorna. Men i EU så finns det starka krafter som verkar mot miljöpolitiken, Kyoto avtalet har varit ifrågasatt flera gånger och det är ett av våra viktigaste verktyg för miljöarbetet. Åsa Westlund har även reagerat på att det borgerliga blocket har backat ifråga om miljö om det påverkar marknaden.
Det kan ligga många jobb inom miljösektorn om vi fortsätter med vår forskning, nu har flera andra länder börjat visa intresse för svensk teknik inom bland annat vindkraft. Miljötekniken har ökat sin export med 15 % det visar att det finns en kommande marknad inom det området. Åsa Westlund är orolig för att vi kommer att halka efter i miljö forskning om borgarna vinner valet, då de inte har visat så stort intresse av att fortsätta stödja ung och grön teknik.

Åsa Westlund fick frågan vad menar Socialdemokratin med att "alla ska med"? Åsa Westlund svarade med att alla ska med av rättviseskäl. Det är lättare om alla hjälps åt att föra landet framåt. Inte genom att låta några få bli rikare än andra.
Hur ska vi bygga vårt samhälle, genom att hjälpa de som har det svårare eller genom att låta marknaden styra, vilket system inger mest trygghet. Sverige ska konturera med kunskap inte genom att dumpa lönerna.
Vi ska inte konturera med Kina eller andra låglöneländer utan vi ska konturera med vår kunskap inom olika områden i stället. Men till det krävs det skattepengar, vi kan inte sänka skatterna om vi vill stärka det sociala skyddsnätet för det som hamnar snett i samhället, snarare vill vi kunna erbjuda mer hjälp, bland annat genom en ordentlig tandvårdsreform, tänderna ska inte bli en klassfråga. Likaså är äldrevården viktig, samhället har ändrats och vi i den yngre generationen bor oftast inte kvar nära våra äldre släktingar, utan vi har flyttat ibland långt bort och har därför inte möjlighet att hjälpa till när de blir gamla. Därför är det viktigt att äldrevården fungerar ordentligt så att vi kan ta hand om våra äldre på ett bra sätt.

En annan fråga som kom upp var att år 2006 är året för arbetstagarnas rörlighet inom EU vilket är en av de fyra friheterna i EU.
Åsa Westlund svarade att det är viktigt att visa en annan bild av EU för Svenskarna, att det är lättare för arbetskraften att röra sig inom EU ska inte betyda att de som kommer hit och jobbar ska ha en sämre lön eller sämre avtal än vad vi normalt har i landet. Det är viktigt att vi värnar om kollektivavtalen och inte går med på att det går att dumpa lönerna för företag som kommer utifrån. Men visst kan vi bli bättre på att informera om EU, vi skulle behöva förbättra informationen om vilka beslut som tas i EU när det gäller vardagsnära frågor.
Det är ju det som bestäms som är det intressanta speciellt när det gäller vardagsnära frågor.

Åsa Westlund avslutade med en liten resume om vad socialdemokratin vill.
Att konkurrera med utlandet via kunskap och ny teknik istället för lägre löner. Bygga ut högskolorna så att fler kan vidareutbilda sig.
Fortsätta satsningarna på högskolorna.
Våga stå för höga miljökrav. Se till de som behöver extra hjälp, att det företagare som anställer någon som har varit långtidsarbetslös får ett ekonomiskt stöd.
Utöka möjligheterna till praktik för att få arbetslivserfarenhet eller att behålla kompetensen som finns.
Varför man ska rösta på Socialdemokratin är att vi inte vill rea ut arbetskraften, vi vill ge extra hjälp till de som har hamnat utanför. Om alla går och röstar kan vi hjälpas åt att få ett Örebro för alla.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar