×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-03-07  

Ta bilden - bli kriminell
Paneldebatt om Integritetsskyddskommitténs förslag till regeringen.

Ta bilden - bli kriminell
Paneldebatt om Integritetsskyddskommitténs förslag till regeringen.

En bestämmelse om ansvar för olovlig fotografering förs in i brottsbalken.
Bestämmelsen utformas så att det blir förbjudet att utan samtycke fotografera eller filma någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn.

På brottet skall kunna följa böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till omständigheterna var försvarlig skall dock inte dömas till ansvar.

Vill du läsa igenom utredningen hittar du den på regeringen.se:
http://www.regeringen.se/download/61a22251.pdf
(SOU 2008:3 PDF-fil 2.27MB).

Integritetsskyddskommitténs förslag till tillägg i brottsbalken är svåra att få grep om och därför anordnade journalistförbundet och pressfotografernas klubb Svealand en paneldebatt där det fanns representanter från riksdagen och tidningsvärlden.
Debatten höll sig till sakfrågan och det är att texten som gäller fotografering är luddig och kan ge negativa effekter för framför allt pressfotografer om den går igenom.

Debattledare var Pär Trehörning, ombudsman på svenska journalistförbundet. I panelen fanns Johan Pehrson fp riksdagsledamot, Mikael Johansson mp riksdagsledamot, Mia Karlsvärd ordförande i pressfotografernas klubb, Per Kagrell bildchef på Expressen.

Johan Pehrson (FP) är en av förespråkarna för att införa ett tillägg om olovlig fotografering men han är tydlig med att det ska gälla platser där de flesta tycker att man är privat så som toaletter, omklädningsrum eller i duschen.
Johan Pehrsons motivering för tillägget är att det har varit fler uppmärksammade fall där personer har blivit filmade i sina hem utan att veta om det och det är därför det ska finnas ett tillägg i brottsbalken om att man inte ska få montera in fasta kameror på till exempel toaletter i sitt hus.
Johan Pehrson sa,
- Det är inte rimligt att man får montera upp kameror hur man vill i sitt eget hus, den personliga integriteten hos besökarna måste beaktas.
Samtidigt så säger Johan att det inte borde bli någon konflikt med offentligheten, eftersom det är inskrivet i förslaget att det är tillåtet om fotograferandet är med hänsyn till omständigheterna försvarligt.
Johan Pehrson själv, som en offentlig person, kommer att få fortsätta att räkna med att träffa på fotografer, han valde som exempel att om han sitter i bastun med sin fru så finns det inget behov av att fotografera det eftersom det är privat, är det däremot med Mona Sahlin så blir läget ett annat och då skulle han inte anse att bastubesöket var av privat natur.

Mikael Johansson (MP) sa att pressen är duktiga på att reglera sig själva och därför behövs inget tillägg till brottsbalken om fotografering.
Han tog som exempel att i dagsläget är det så enkelt att fotografera så att det borde vara upp till varje person som har en kamera vare sig det är en systemkamera eller en mobiltelefon med kamera.
En lag inskränker inte människors beteende och resultatet brukar oftast bli att människor försöker hitta vägar för att ta sig runt lagar.

Mia Karlsvärd sa att hon är orolig för att den dokumenterande bilden kommer att försvinna om fotografer måste gå runt och be om lov för att fotografera.
Många av bilderna som var med i Årets Bild hade varit svåra att ta om tillägget i lagen hade funnits redan idag. Mia Karlsvärd sa även att det inte är själv fotograferingen som människor protesterar mot utan det är när bilden publiceras, oavsett om det är på en privat hemsida eller i media.

Per Kagrell pratade om att det kommer att bli jobbigare för fotografer som får ett uppdrag på allmän plats för att risken att det ska komma fler småpåvar som säger att här får du inte fotografera.
Det är något som alla fotografer råkar ut för och dessa småpåvar finns på många olika platser.
I dagsläget så får man fotografera i det närmaste var man vill, undantaget militära och civila skyddsobjekt. Men även där det är tillåtet att fotografera kan det hända att privatpersoner eller vakter av olika slag har tolkat lagen fel. På Arlanda till exempel får du inte fotografera säkerhetskontrollen och några andra ställen, men i övrigt råder inte fotoförbud, men när Expressen hade en fotograf på plats för att invänta att Peter Foppa Forsberg skulle landa kom det vakter och sa att fotografen skulle lämna flygplatsen, att det var fotoförbud, sånt råkar fotografer ut för och det kommer säkert att bli vanligare om det här förslaget går igenom tror Per Kagrell.

Både Mia Karlsvärd och Per Kagrell är oroliga för att fotografer inte ska våga fotografera av rädsla för att bli stämda, för i det nya förslaget står också att det kommer att bli upp till domstolarna att avgöra när det är en försvarlig gärning eller inte. Det är båda säkra på kommer att skapa en oro och att det kommer att ta lång tid innan det finns en praxis för fotografer att gå efter.

Johan Pehrson å sin sida är av uppfattningen att det nya tillägget inte kommer att ändra något för pressfotografer och det han talade om var de som vill installera fasta kameror på sina egna toaletter eller badrum
Det här förslaget är till för att komma åt dem som fotograferar eller filmar människor i sina egna hem utan att tala om det, för att få ett slut på de speciellt tjejer som har blivit filmade utan sin vetskap när de har varit hemma i sina egna lägenheter eller hos sin pojkvän.

Mikael Johansson påpekade även att det kan vara svårt att ändra ett förslag när det har kommit så långt som till riksdagen, men han sa också att miljöpartiet har inte tagit ställning till förslaget som parti än och även om det satt med en representant från miljöpartiet i kommittén så är det inte säkert att resterande partimedlemmar tycker likadant.
Mikael Johansson sa även att pressfotografer kan redan det här med etik det är vi privatpersoner som måste tänka till när vi fotograferar. Mia Karlsvärd var inne på samma sak genom att säga att vi borde utbilda våra unga i att de får fotografera vad de vill men inte publicera alla foton de tar.

Under debatten märktes tydligt att både journalister och pressfotografer är oroliga över det nya tillägget och den största oron är att det är luddigt formulerat och därför svårt att tyda.
Att överlåta till domstolar att avgöra när det har varit försvarligt att fotografera innebär en risk att det tar flera år innan det finns tydliga riktlinjer och under tiden kommer fotografer att få arbeta i en gråzon.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar