×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-02-10  

Tankarnas Trädgård lockade till sig Kjell-Olof Feldt.

Tankarnas Trädgård lockade till sig Kjell-Olof Feldt.

Tankarnas Trädgård hade under onsdagen besök av Kjell-Olof Feldt.
Eva Markusdotter hälsade publiken och Kjell-Olof Feldt välkomna till den fullsatta Hjalmar Bergmansalen vid Örebro Stadsbibliotek.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Eva Marcusdotter överlämnar den traditionella Tankarnas Trädgårdskannan till Kjell-Olof Feldt.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Kjell-Olof Feldt har en lång politisk bakgrund med flera ministerposter i bagaget.
Handelsminister 1971-1975.
Löneminister 1975-1976.
Ekonomi- och budgetminister 1982-1983.
Finansminister 1983-1990.

Tankarnas Trädgård hade under onsdagen besök av Kjell-Olof Feldt.
Eva Markusdotter hälsade publiken och Kjell-Olof Feldt välkomna till den fullsatta Hjalmar Bergmansalen vid Örebro Stadsbibliotek.

Eva Markusdotter passade på att informera om 55+ akademin som är ett samarbete mellan ABF och PRO som tyckte att det fanns utrymme för föreläsningar för de som tänker på barnbarn och pensioner och liknande frågor, sen att det är ett plus om den typen av föreläsningar är dagtid.

Eva Markusdotter presenterade dagens talare Kjell-Olof Feldt med orden att de var stolta över att ha honom till talare och att det var något de hade fått arbeta länge med.
- Kjell-Olof Feldt är en person som såg till att det var ordning och reda i finanserna och han tittade barskt om debet och kredit inte gick jämt upp. sade hon bland annat.

Kjell-Olof Feldt skulle tala om hur vi kan behålla välfärden i framtiden.
Större delen av hans tal kom dock att handla om skatter, det är skatter och moms som verkar ligga Kjell-Olof Feldt varmt om hjärtat och det är inom den delen av politiken han var verksam för Socialdemokraterna under speciellt 1980-talet.

Kjell-Olof Feldt talade mycket om den stora förändringen av skatterna som infördes under den ekonomiska krisen i början på 1990-talet. Han sa att han gärna vill se en sådan förändring igen när det gäller statens ekonomi.
- Det system som finns nu har blivit urholkat och det finns massor med undantag när det gäller till exempel moms.
Den stora förändringen som Kjell-Olof Feldt berättade om som infördes var att all moms höjdes till 25 procent för att staten ska ha råd med både skattesänkningar, välfärden och det övriga som regering och riksdag bestämmer över.

Tidigare, innan reformen, så kunde höginkomsttagarnas skatt hamna på 70 - 80 % av inkomsten och det gjorde att de la mycket energi på att komma runt det regelverk som fanns för att betala mindre i skatt än vad de borde enligt dåvarande regler.
- Den situationen var ohållbar. Det är viktigt att tänka på hur mycket folk vill och kan betala i skatt och det måste vara enkelt att fatta hur skattesystemet fungerar.
- I dag så är skattesystemet återigen komplicerat med en härva av spelregler och undantag.

Skatten kommer återigen vara en stridsfråga i valet och vi lär väl inte få höra något parti som vill höja momsen utan de ska alla sänka skatten och försöker att övertrumfa varandra.
Den skatt som blir kvar efter alla löften kommer inte räcka till för allt det som välfärden kommer att behöva i framtiden.
- Den befolkning som blir äldre kommer att ställa högre krav på vård och omsorg än vad de tidigare generationerna gjort, likaså kommer kraven på andra samhällsfunktioner enbart att öka vilket då kostar staten mer pengar som måste tas in via skatter på något sätt om det ska gå att klara av.
Det finns partier nu som väljer en annan väg där den enskilde får betala extra för service då dagens skattetryck inte räcker till.

Kjell-Olof Feldt sa att tanken på en äldrepeng precis som det idag finns en skolpeng som följer eleverna skulle kunna vara en lösning, de som erbjuder bäst villkor kommer då att locka åt sig flest brukare.
En äldrepeng som följer den äldre kan innebära att de äldre får större valmöjlighet när det gäller vård och boende.

Kjell-Olof Feldt sa att han vill se en bred och långsiktig överenskommelse om skatterna inom politiken, det fungerar inte att ändra den ekonomiska politiken varje gång det blir ändring i regeringen, det som händer utan långsiktighet är att många drar sig för att investera i landet eftersom de inte vet hur det kommer att se ut om 10 år.
Strax innan förra valet framförde Thomas Östros ett förslag om en ny stor utredning om skatterna men det föll i glömska när alliansen vann valet, men långsiktighet är ett måste sa Kjell-Olof Feldt.
Mycket i det politiska arbetet är att hantera kriser, det är tråkigt att vi inte lär oss av de kriser som redan har varit, att arbeta förebyggande borde vara en prioritet.

Kjell-Olof Feldt talade även om det märkliga att kapital är obeskattat i Sverige just nu.
- Göran Persson avskaffade arvs- och gåvoskatten. Sverige är ett av de få länder som inte har skatt på kvarlåtenskap, skatten gav egentligen inte mycket pengar till statskassan men den var viktig ändå.

- Förmögenhetsskatten som den såg ut 2006 betalades endast av dem som har små förmögenheter eftersom stora förmögenheter har en förmåga att få vingar och flyga bort.
Kjell-Olof Feldt sa att han vill se en ny arvsskatt som är låg och enkel.
Arvsskatten ska tas direkt ur dödsboet och sedan får arvingarna dela på det som är kvar. Att ha en förmögenhetsskatt utan att ha en arvsskatt blir nästan frivillig att betala.
I Holland har de ett rätt enkelt system där hela hushållets förmögenhet beräknas en gång om året och sedan betalas en låg schablonskatt på beloppet.
Nu hörde Kjell-Olof att Mats Odell vill införa något liknande i Sverige, men de ska inte studera det holländska systemet utan de ska införa ett liknande och snabbt ska det gå då prepositionen ska lämnas in till regeringen redan under våren.

Kjell-Olof Feldt blev avslutningsvis avtackad av Eva Markusdotter och fick Tankarnas Trädgårds vanliga tackpresent, en röd vattenkanna med citronmeliss han fick även Wanja Lundby-Wedins bok På väg mot jämlikhet. Tankarnas Trädgård har som tradition att ge föreläsaren en bok av föregående föreläsare.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar