×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-02-05  

Manifestation mot vargjakt.

Manifestation mot vargjakt.

Under torsdagskvällen samlades en stor skara på Stortorget i Örebro för en manifestation mot vargjakt.
Roger Cassman en av arrangörerna för kvällens manifestation var den som höll i trådarna under stunden på Stortorget, han hälsade åhörarna välkomna och passade på att berätta att vargens dag den 4 februari startades förra året av engagerade människor och förhoppningen är att den ska firas varje år i framtiden.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Under torsdagskvällen samlades en stor skara på Stortorget i Örebro för en manifestation mot vargjakt.
Roger Cassman en av arrangörerna för kvällens manifestation var den som höll i trådarna under stunden på Stortorget, han hälsade åhörarna välkomna och passade på att berätta att vargens dag den 4 februari startades förra året av engagerade människor och förhoppningen är att den ska firas varje år i framtiden.

Roger Cassman talade även om att det har förekommit hot och trakasserier från båda sidor inför vargjakten och det är oacceptabelt, de som under kvällen arrangerade manifestationen tar helt avstånd från den typen av handlande.

Sven-Erik Alhem, Samhällsdebattör och styrelseledamot i Svenska djurskyddet med särskilt ansvar för rovdjuren var först ut bland talarna.
Sven-Erik har tidigare arbetat som överåklagare och han talade om vikten att få bukt med den olagliga jakten som finns i landet, det går inte att ha både licens jakt, skyddsjakt och olaglig jakt på en så liten population som det finns av varg i vårt land.
Sven-Erik Alhem lade skulden för jakten på vår miljöminister Andras Carlgren som är den som fattat beslutet om vargjakten och Sven-Erik talade om att han träffat flera olika miljöministrar tidigare och aldrig tidigare hade han träffat någon miljöminister som var lika virrig som Andreas Carlgren är.
Det är ingen bra ide att lasta jägarna för det inträffade, den som tog beslutet var Andreas Carlgren och före det vår sittande regering som ändrade förutsättningarna.

Sven-Erik var tydlig med att han tycker att jakt på varg är fel och att det är bättre att kompensera de djurägare som fått sina får dödade av vargen, eller att satsa på elstängsel och andra åtgärder för att försvåra för vargen att komma åt tamboskapen.
- Jakt är inte rätt väg att gå för att öka acceptansen för vargen i landet. Det är viktigare att kompensera för att få slut på gnället än att införa jakt.
- De djurägare som fått djur dödade ska få ersättning men den jägare som jagar med hund i skogen får ta sitt eget ansvar. Man låter inte hunden springa lös inne i staden med tanke på trafik och andra faror, varför låta den springa lös i skogen om man vet att det finns varg där.

Robert Franzen från Naturvårdsverket var näste talare och hans tal handlade om vad de Svenska rovdjuren kostar samhället och utvecklingen av de svenska rovdjursstammarna.
Robert Franzen inledde talet med att tala om jakt, jakt är en accepterad del av svenska samhället och de traditionerna går långt tillbaka i tiden.
- Precis som att naturen ändrar sig så har jakten ändrat sig, för 100 år sedan så var det inte älgjakten som var stor utan man jagade mest småvilt eftersom älgstammen var liten. Samma sak med rådjursstammen, på 1970-talet sköts det 34 000 älgar och under 1980-talet var siffran uppe i 180 000.
De volymerna finns det nog ingen som vill ha tillbaka igen. I dag fälls ungefär 80 000 - 90 000 älgar men nu har vi även rådjur, dovhjort och vildsvin att jaga i markerna så totalt finns det mer i skogarna.
- Vildsvinen började komma för 10 - 15 år sedan. Så är naturen den ändrar sig efter olika förutsättningar och det är viktigt att vi har med oss det.

- Den utökade tiden för jakt har gjort det möjligt att använda hund i större utsträckning och det leder till fler konfrontationer mellan hund och andra varg i skogarna.
- När det gäller jakten på klövvilt så har jägarna skött den bra men det är en helt annan fråga nu när det gäller våra stora rovdjur. Idag finns det cirka 5000 vilda rovdjur i Sverige, av dem ligger ungefär 3000 och sover just nu och det är antagligen deras räddning från jägarna, nämligen björnen.
- Det finns ungefär 1500 lodjur och 600 järvar, vargarna är nu efter jakten nere i 200.

- Vad kostar då vargarna samhället, en ungefärlig beräkning för 2008 ger en summa på 1 miljon, viltolyckor med älg och rådjur kostar under samma period 1400 miljoner kronor. Betesskador av klövdjuren kostar 700 miljoner och det är sällan de kostnaderna tas upp i diskussionen.
- Jakt under kontrollerade former fungerar, men jägarförbundet borde tänka på vilka de har till förespråkare för jakten. Om jägarförbundet släpper fram de som har nollvision när det gäller varg så blir det fel, det finns många jägare som inte håller med och inte känner igen sig i debatten som har varit.

Robert Franzen avslutade sitt tal genom att säga att i år är det FN:s biologiska mångfaldsår och det talas det inte om när det gäller vargen.

Ann Dahlerus generalsekreterare på Svenska rovdjursföreningen talade om att jakten vi nyss bevittnat är bara ett första symptom på regeringens nya rovdjurspolitik.
Svenska rovdjursföreningen har många invändningar mot vargjakten, det sköts bland annat alfadjur, alltså de vargar som har högst rank i flocken. Den föryngring av stammen som det talades om innan jakten höljs nu i mystik.
- Jägarförbundet vill fortsätta jaga varg i fem år men utan att tillföra nya vargar under tiden och det är omöjligt. sa Ann Dahlerus.

- Direkt efter den lagliga jakten upptäcktes tecken på tjuvjakt utanför Mora och en av anledningarna till att det blev vargjakt var att få slut på tjuvjakten och öka acceptansen för vargen.
- Det var många som reagerade på vargjakten och Svenska rovdjursföreningen har aldrig tidigare fått ta emot så många reaktioner tidigare och det är många som engagerar sig i vargens rätt i samhället. Ett av problemen är inte enbart de som vill jaga varg utan att de som vill ha vargen kvar inte har hörts i debatten.
Ann Dahlerus sade att hon ville se manifestationen som ett avstamp för att få med vargarna i valrörelsen i år, men hon vill inte se en upprepning av 2006 års valrörelse där alla partier gick ut och lovade jakt på varg utan nu vill hon höra att vargen ska värnas.

Det hölls fler tal under kvällen på Stortorget bland annat så talade Christian Valtersson från Grön Ungdom och Gösta Ljungberg som är medlem i bland annat Jägarförbundet, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen.

Christian Valterssons tal handlade till stor del om att bevara den biologiska mångfalden och han ställde frågan hur Svenska politiker kan säga till Costa Rika att de måste bevara puman och Indien att de måste bevara tigern för att de är viktiga i den biologiska mångfalden, när de sen själva låter jaga vargen.
Grön ungdom vill att vargen ska få en möjlighet att etablera sig i landet och gärna så att den kan ha naturligt utbyte med vargar från Finland och Ryssland.
- Att behöva flyga in vargar utifrån borde inte vara ett alternativ när det borde skötas naturligt. Grön ungdom vill vara drivande i vargfrågan om det blir ett byte i regeringen efter nästa val och Christian Valtersson uppmanade de engagerade i publiken att kontakta sina politiker för att se om vi kan få slipa en vargjakt nästa år.

Gösta Ljungbergs tal handlade mycket om naturen och hur människan har försökt att ändra om naturen efter sin egen vilja.
- Vargen visar på ett tydligt sätt konflikten mellan människan och det vilda. Naturen har sin ordning men människan har skapat en egen ordning och vill att naturen antar den istället.

- Förr i tiden levde människan i harmoni med naturen, men när människan började odla mark och ha boskap blev naturen en fiende.
- Människan har fört ett krig mot naturen under lång tid och under 1800-talet så ökade befolkningen snabbt och många bosatte sig i skogen och fattiga människor har inte råd med natur, de måste överleva.

- Vargens återkomst i landet är en stor sak och något vi ska vara stolta över.
- Framtida generationer ska inte behöva fråga varför vargen inte finns i det svenska landskapet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar