×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-01-14  

Stefan Attefall (KD) träffade representanter från pensionärsorganisationer.

Stefan Attefall (KD) träffade representanter från pensionärs­organisationer.

Under onsdagen hölls ett informellt möte mellan Stefan Attefall (KD) finansutskottets ordförande och representanter från tre olika pensionärsorganisationer.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Finansutskottets ordförande Stefan Attefall (KD) besökte Örebro för att tala med representanter för pensionärs­organisationerna.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Anders Hagsten (KD), Lennart Bondesson (KD), Anna-Maja Andersson, PRO, Roy Andersson PRO, Berit Carlström, RPG och Börje Gustafsson, SPF.

Under onsdagen hölls ett informellt möte mellan Stefan Attefall (KD) finansutskottets ordförande och representanter från tre olika pensionärsorganisationer.

De tre organisationerna som var representerade var PRO, pensionärernas riksorganisation, SPF, Sveriges pensionärsförbund och RPG, riksförbundet pensionärsgemenskap.

Berit Carlström från RPG fick inleda stunden med Stefan Attefall och hon inledde med att säga att alla tre pensionärsorganisationer är väldigt överens egentligen när det gäller pensionsfrågan, det kanske inte jämt låter som det, men det är de.
Berit Carlström har suttit med i möten med finansminister Anders Borg och finansministern har då sagt att det här kan verka orättvist men med jobblinjen som regeringen för kan de inte handla på annat sätt än de gör.
Pensionärerna står långt fram i kön när det gäller att få det bättre.
Berit Carlström uppmanade Stefan Attefall att förklara ordentligt för pensionärerna varför de har straffskatt och sa att om de inte kan förklara det ordentligt så att de förstår kan de ställa in valet som kommer i höst.

Roy Andersson från PRO fyllde i med att det ska ha lönat sig att ha arbetat också, nu när regeringen inför fjärde skatteavdraget för löntagare så slår stopen till när det gäller pensionerna.
Roy Andersson berättade att han träffat representanter från Kristdemokraterna tidigare och att han vet att de tycker att det är en viktig fråga men det är farligt när de river isär generationer.
Den som gick i pension 2006 får 70 procent av lönen men den som går i pension 2012 kommer endast att få ut 50 procent av lönen.
Klyftan mellan pensionärer och löntagare ökar och det kan inte PRO tycka är rätt.

Roy Andersson passade på att ta upp anledningen till skatteavdragen som är att få ut fler i jobb men enligt hans åsikt så kommer det inte att bli så. Regeringen vill att pensionärer ska fortsätta att arbeta så länge de kan trots att det är en stor arbetslöshet bland ungdomar.
Om inte ungdomarna kommer in på arbetsmarknaden nu så kommer det leda till svårigheter senare.

Sist ut i de inledande anförandena var SPF som representerades av Hans Brynje och Börje Gustafsson.
Börje Gustafsson inledde med att konstatera att det blir fler som ska ha pension och den ska komma från dem som arbetar idag. Därför är det viktigt att så många som möjligt arbetar, men konstruktionen kommer att bli komplicerad framöver.
Det är bra och trevligt att vi lever längre och att vi är friska men det kommer även att krävas mer av samhällsfunktionerna också.
Nu när prisindex har legat still och basbeloppen har sjunkit så sjunker också pensionerna.
De som har det sämst ställt kommer nu att få det lite bättre, men de som hör till mellanklassen kommer inte att få någon skillnad och han sa att han tycker att det varit bättre om alla hade fått ta del av en höjning och inte bara en del av alla pensionärer.

Stefan Attefall (KD) svarade med att det är tre olika frågor som blandas ihop och när det gäller konstruktionen på pensionssystemet så tror han att det är bra.
Pensionerna har stigit mer nu än vad de gjorde med ATP systemet men det behövs andra åtgärder också.
Först så måste regeringen förbättra den ekonomiska situationen för de med lägst pension och det gör de med den åtgärd som de har kommit med nu.

Enligt Kristdemokraterna finns det två åtgärder som måste till, utanförskapet måste brytas och fler måste ut på arbetsmarknaden, ju fler som arbetar desto bättre för pensionerna.

Stefan Attefall sa vidare att de måste ta reda på vilka grupper som behöver mest stöd och i den gruppen som har stor del ATP finns det många som känner att de inte får ut mycket efter att ha arbetat.
Den gruppen består till stor del av kvinnor och det var den gruppen som hade störst prioritet när det skulle göras något för pensionärerna.

Nu ska Kristdemokraterna och Alliansen utarbeta ett valmanifest och då ska pensionärerna vara med.
Sverige har klarat av den ekonomiska krisen rätt bra om man jämför mot andra länder i EU men vi kan inte lova för mycket innan vi vet hur finanserna kommer att se ut.

Det blev även diskussion om den vrede som finns bland pensionärer som tycker att de är straffbeskattade.
Stefan Attefall förstår vreden som finns ute i landet och han höll med om att de borde förklara varför det fjärde jobbavdraget införs utan att införa någon förbättring för landets pensionärer först.

Pensionärerna i Sverige är en stor grupp och den kommer att växa stadig framöver. Berit Carlström, RPG, konstaterade att pensionärerna utgör en femte del av landets väljarkår och det är konstigt att politikerna inte tar de väljarna på större allvar i den här frågan.

Stefan Attefall avslutade diskussionen med att fråga vilka andra frågor som var stora inom pensionärsrörelserna och svaret kom snabbt och enstämmigt. Den andra stora frågan var om boende, det behövs fler varianter av seniorboenden.
Flexibiliteten på äldreboenden är inte så stor och även om de olika boendeformer som finns i dag fungerar bra så behövs det fler alternativ enligt pensionärsorganisationerna.

Sista frågan som kom upp var om åldersdiskriminering.
Stefan Attefall sa att det är en komplex fråga om de ska införa en sådan del i lagen om diskriminering så kommer det även att betyda att det inte kan finnas speciella pensionärsrabatter.
När det blev inskrivet i lag att man inte får diskriminera på grund av kön så försvann t.ex. tjejtaxor på taxiresor kvällstid och liknande förmåner.
Samma sak kommer att hända med pensionärers förmåner om det blir en sådan lag, därför är den värd att tänka över ett par extra gånger och väga positivt mot negativt om det skulle bli en lag.

Som avslutning på mötet fick Stefan Attefall med sig en skrivelse från PRO där de listar femton olika krav till partierna inför valet i september 2010.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar