×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Öppet forum – För trygghet och säkerhet.


Samtal om hederskultur och mäns våld mot kvinnor.


Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2006-09-01  

Alliansens fredagstal på Stortorget.
Den borgerliga alliansen har inbjudit det röda blocket på debatt varje fredag efter klockspelet klockan 12:00 på stortorget.
Nu har det tyvärr inte blivit debatt men alliansen tar ändå vara på möjligheten att framföra sin politik till åhörarna. I dag var det Äldreomsorgen som var temat.

© 2006 Johan Gullberg - Inger Högström-Westerling Moderaterna
Alliansen började med ett anförande av Inger Högström-Westerling Moderaterna .

Är det någonstans välfärden borde ställa upp så är det just inom äldrevården. Att de gamla själva ska få mer att bestämma om samt att personalen också ska få mer självbestämmande över sitt arbete.
Även anhöriga som gör ett jättebra jobb, men vi behöver stödja de anhöriga bättre i deras viktiga arbete.

Punkt nummer ett var att det behövs fler platser inom äldre omsorgen.
I nuläget finns det inte plats för alla som behöver till exempel demensboende, eller de som är klara att skrivas ut ifrån USÖ men inte kan placeras direkt i ett äldreboende.
Om alliansen vinner lovar vi att bygga fler platser på äldreboende, samt att släppa in fler aktörer på marknaden för att de äldre ska få flera möjligheter att välja det som passar just dem bäst.


© 2006 Johan Gullberg - Karolina Wallström från Folkpartiet

Punkt nummer två framfördes av Karolina Wallström från Folkpartiet.
Det var att det behövs en ökad valfrihet för de äldre och ökat inflytande även i slutet. En valfrihet mellan olika kommunala boenden. Behov av boende för de som inte riktigt orka att bo kvar hemma men inte är så sjuka att de behöver en vårdplats. Där kan alternativa utövare komma med fler alternativ än vad kommunen kan. Det behövs också ett utökat inflytande över hemtjänsten.


© 2006 Johan Gullberg - Lennart Bondeson från Kristdemokraterna Punkt nummer tre framfördes av Lennart Bondeson från Kristdemokraterna.
Det behövs mångfald inom äldreomsorgen. De som kommer från en annan kultur börjar också bli äldre och i behov av äldrevård, därför är det viktigt med mångfald även inom äldrevården. De som är äldre ska kunna ta med sig sina traditioner även när de behöver hjälp, samma sak gäller mat, att de äldre har möjlighet att få mat de känner igen och är vana vid.


© 2006 Johan Gullberg - Rasmus Persson från Centerpartiet


Punkt nummer fyra framfördes av Rasmus Persson från Centerpartiet.
Förebyggande arbete inom äldreomsorgen. Det är dags att återställa rehabiliterings möjligheten för de äldre, nu så finns det nästan inga rehabiliteringscenter kvar i Örebro. Dag rehabilitering är en viktig möjlighet för de äldre, där det inte bara är att lära sig att klara av vardagen, utan mycket är också den sociala kontakten de får på rehab.
Det gör också att kommunen kan tjäna pengar med tanke på att sjukvårdskostnaderna minskar i takt med att patienterna klarar mer själva.


Nästa fredag så är ämnet jobben.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar