×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-12-04  

Lena Baastad kommun­styrelse­ordförande efter valet?

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:480px; height:370px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Lena Baastad (S) är nominerad som förstanamn till kommunstyrelseordförande i Örebro om S vinner valet 2010.

För första gången har socialdemokraterna en kvinna som första namn i valet till kommunfullmäktige.
Socialdemokraternas valberedning har arbetat länge med frågan och nu valt att sätta Lena Baastad som första namn på deras vallista till kommunfullmäktige.

Det ska hållas medlemsval innan det blir helt klart om Lena Baastad blir första namn men de valde ändå att gå ut med denna information nu, Lena Baastad hoppas även att hon innan jul ska kunna tala om vilket lag hon har med sig i valrörelsen, det arbetet pågår just nu och är inte helt klart.

Lena Baastad känner sig nöjd med partiet att de valt en rätt ung kvinna som även har små barn hemma för den här viktiga posten och det blir första gången som Socialdemokraterna har en kvinnlig kandidat övers på listan till kommunfullmäktige. Lena Baastad ser fram mot arbetet med en skräckblandad förtjusning.

Lena Baastad ser framförallt tre olika områden som viktiga och jobben är det viktigaste. Hon räknar med att jobben kommer att bli den viktigaste frågan under valet nästa år.
Även om många säger att det har vänt nu så tycker inte Lena Baastad att man kan säga det ordentligt innan det har vänt på arbetsmarknaden, att enbart titta på aktiekurser räcker inte när det fortfarande varslas människor och det är svårt att hitta nya jobb på arbetsmarknaden.

Område nummer två som Lena Baastad ser framför sig är att utveckla välfärden. De kommande två åren kommer att bli tuffa mycket tack vare de skattesänkningar sittande regering har gjort och Lena Baastad vill prioritera välfärd och inte skatter, samtidigt så behöver inte alla förändringar vara försämringar. Det går att förändra verksamheter till det bättre utan att det behöver betyda nedskärningar och Lena Baastad poängterar att det är viktigt att få med sig personalen i de olika områdena för att det ska bli ett bra resultat.

Det sista området är Örebros utveckling. Enligt Lena Baastad så hämmas Örebros utveckling genom att det inte fattas några breda politiska beslut, det är ofta som det blir prestige och politiska låsningar när det gäller större frågor och Lena Baastad vill se mer samtal mellan de olika politiska partierna i Örebro. Att hitta långsiktiga breda lösningar på Örebros fortsatta utveckling kommer högt upp på Socialdemokraternas agenda.

Socialdemokraterna kommer även att prova ett nytt sätt att få en dialog med Örebroarna när det gäller det Socialdemokratiska valprogrammet.
I ett första steg kommer deras dokument som gäller politiken om jobben. De kommer att ha två dokument uppe på sin hemsida och ena dokumentet ska vara öppet för ändringar precis som dokumenten som finns på Wikipedia. Socialdemokraterna i Örebro har länge arbetat med att prata med Örebroarna om olika frågor och det här är ett nytt sätt att arbeta på.

Socialdemokraterna kommer även att finnas på Facebook så att det ska vara enkelt att få kontakt med en ledande socialdemokrat. Lena Baastad är enligt sig själv inte så aktiv på Internet men samtidigt så tycker hon att det är bra att alla är olika, hon skulle själv inte kunna tänka sig att blogga om till exempel politiska debatter på tv men det är roligt att andra gör det.

Samtidigt tror Lena Baastad att det är det gamla hederliga fotarbetet som kommer att avgöra valutgången och Socialdemokraterna har som mål att knacka på 30 000 dörrar fram till valet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar