×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-11-10  

Vi minns Kristallnatten.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:480px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
På måndagskvällen var det en manifestation mot rasism på Stortorget i Örebro.
Arrangör var den nystartade föreningen Ungdom mot Rasism.

Manifestationen startade med ett fackeltåg som gick från Olof Palmes torg till Stortorget där det sedan var tid för flera olika talare.

Niclas Persson, ordförande i Ungdom Mot Rasism, hälsade åhörarna välkomna och påminde åhörarna om vikten av att minnas både dåliga och bra saker.
Det har nu gått 71 år sedan kristallnatten inträffade i Tyskland, natten mellan den 9 och 10 november 1938.
Niclas Persson talade om faran att gruppera människor.
- Tänk på dem i Sverigedemokraterna som individer och inte som en grupp.
Respektera att människor är individer var det budskap som Nicklas Persson ville förmedla under kvällen och det var ett ämne han återkom till mellan talarna.

Pernilla Calmerfalk (V) var förste talare under manifestationen och hon inledde sitt tal med de inledande orden i FN:s stadga
- Vi, de förenade nationernas folk beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden.
Detta dokument skrevs under 1945 trots det har det skett en rad brott mot stadgan. Under kriget i Bosnien och brott mot mänskliga rättigheter i Darfur vilket fortfarande pågår idag.
Att ta ställning mot rasism är bland det viktigaste vi kan göra, fortsatte Pernilla Calmefalk i sitt tal. Vi som fritt kan uttala oss måste höja våra röster för dem som inte kan eller får.

Olle Tervalampi Olsson, ordförande i SSU Örebro Län, var näste talare och även hans tal riktade in sig på vad som kan hända i ett samhälle om öppet rasistiska krafter får makt.
Olle Tervalampi Olsson talade om att Sverige Demokraterna har fått mycket uppmärksamhet just nu och att de har möjlighet att komma in i riksdagen efter nästa val.

Olle Tervalampi Olsson hade under sitt studerande av brottsstatistiken upptäckt en grupp som är överrepresenterad vid grövre brott och det är män.
Tur att ingen grupp har tänkt på att kräva att alla män som begår allvarliga brott ska utvisas för om det nu finns en grupp i samhället vi borde vara rädda för så är det faktiskt män.
Han avslutade med att tala om att främlingsfientlighet inte går att bekämpa genom att lämna folk i sticket så som den nuvarande regeringen har gjort utan han uppmanande åhörarna att leta svaren väster ut bland politiska partier.

Ofelia Namazova, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, hade inte hunnit förbereda något tal eftersom hon fått information om manifestationen alldeles för sent.
Hon valde ändå att gå upp för ett kort anförande och där påpeka att SSU:s talare har fel när han säger att svaren finns till vänster i politiken, utan att vi alla måste hjälpas åt mot rasismen.

Fredrik Persson (MP) inledde sitt tal med att säga att en kväll som denna ska det inte vara partipolitik utan den här kvällen var för att stå upp mot främlingsfientligheten.
En sådan här kväll ska vi visa att vi kan vara enade runt en fråga och sen kan vi käftas som vanligt om andra frågor.
Fredrik Persson talade om sina nära vänner i Sarajevo i Bosnien. 1992 inleddes en belägring av Sarajevo av Serbiska styrkor och tanken bakom belägringen var att skilja människor åt.
Under 1993 märkte de boende i Sarajevo att de måste kunna ta sig ut så de grävde en tunnel på 800 meter för att kunna ta sig ut och för att kunna få in nödvändigheter till staden så som medicin. Tunneln gav frihet åt de belägrade.
Kriget gjorde att grannar dödade varandra, de som tidigare levt sida vid sida började hata varandra.
Vi måste lära oss att leva sida vid sida var ett av Fredrik Perssons budskap i sitt tal och att hat föder krig och krig skapar förödelse.

Näst sist kom Elisabeth Svantesson (M) och även hon poängterade att det inte är så ofta de olika politiska partierna går sida vid sida och att den gemensamma grund som alla har är tron på alla människors lika värde.
Elisabeth Svantesson berättade att hon har varit i Auschwitz två gånger och den tanke som alla får när de står där är hur kunde detta hända?
Olika saker ledde fram till Kristallnatten och Elisabeth Svantessons liknelse med när ett tåg växlar in på ett annat spår var ett bra sätt att försöka förstå det omöjliga.
Elisabeth Svantesson talade om att det är det som händer om vi släpper efter på allas lika värde. Då växlar samhället in på ett nytt spår och det märks inte i början. Om vi inte släpper in främlingsfientligheten så kan det inte hända.

Siste talare var inte inplanerad från början men Vilhelm Hanzen avslutade raden av talare med att han var glad över att alla kunde samlas och nu när Sverigedemokraterna börjar bli stora är det skönt att se an samling av alla olika partier på ett ställe.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar