×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-11-04  

Göran Hägglund besökte Beroendecentrum.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:480px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Socialminister Göran Hägglund (KD) besökte under dagen Beroendecentrum i Örebro.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Landstingsfullmäktiges ordförande Raul Björk hälsade välkommna.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Under besöket fick Göran Hägglund se en kortare introduktionsfilm där "Robban" omhändertogs för att senare deltaga i en iscensättning där polis i samarbete med personal på Beroendecentrum genomförde ett preliminärt samtal med "Robban".

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
På väg in på Beroendecentrum.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Polismannen Håkan Larsson genomför en avvisitering av "Robban".

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
En stor del av det första samtalet handlade om "Robbans" personliga situation och vad som kommer att hända den närmaste framtiden.

Under onsdagen besökte socialminister Göran Hägglund (KD) Beroendecentrum i Örebro.

Raul Björk (S) välkomnade socialministern och höll ett kortare tal som inleddes med att de var glada och stolta över att ha socialministern på besök.
Raul talade även om att Beroendecentrum i Örebro står ut i landet och att landstinget i Örebro under dagen hade tagit beslut om budgeten för nästa år och då även beslutat om att permanenta Beroendecentrum som hittills har drivits i projektform sedan 2006.
Ärendet ska sedan vidare till kommunfullmäktige men förhoppningen är att Beroendecentrum blir en permanent del i Örebro.

Han fortsatte med att säga att han inte är den som vill ge ett löfte utan att få något tillbaka. - Här i Örebro är vi lite fräcka av oss så vi vill ha en läkarutbildning till Örebro, om du inte vill lova något nu så kan du få tänka på saken ett tag. Verksamhetschefen för Beroendecentrum, Tommy Strandberg, tog över och berättade om Beroendecentrums verksamhet och varför Beroendecentrum i Örebro sticker ut om man jämför med andra delar av landet där det finns Beroendecentrum.
Projektet har hållit på sedan 2006 och nu är det inne på fjärde utvecklingsfasen.
Denna fas består i att utveckla tekniken på att överlämna mellan olika instanser, vilket inte är så enkelt som det kan verka. Det primära målet är att öka säkerheten på våra vägar, men det ger även besparingar inom andra delar av primärvården samt ekonomiska konsekvenser.
Tanken på Beroendecentrum i Örebro är att ge de som behöver vård så snabbt som möjligt för sitt missbruk. De som får snabb behandling får oftast färre återfall än de som får vänta på vården. I Örebro är det inte enbart rattonykterhet som gäller för Beroendecentrum utan det är även ringa narkotikabrott.

Beroendecentrum arbetar i hela länet och alla tolv kommuner är med i arbetet, men det finns även en hel del andra knutna till projektet så som Frivården, Kris och den nyaste medlemmen i samarbetet Unga Kris.
Det är just samarbetet som är det centrala på Beroendecentrum i Örebro, att alla instanser samarbetar och försöker ge den hjälp som behövs så snabbt det går. Ingen annan stans i Sverige finns det någon som tar alla frågor utan det är oftast riktat åt någon speciell målgrupp. Eftersom Beroendecentrum är kopplat till den vanliga vården och har sina lokaler på USÖ så är de alltid tillgängliga.

Det är en stor del av dem som kommer in till Beroendecentrum som tackar ja till vård och anledningen är att det går snabbt, motivationen för vård sjunker ju längre tid det tar och här händer det snabbt.

Intresset från övriga landet är stort och Tommy Strandberg sa att det är synd att de inte kan vara ute mer och informera om sitt arbetssätt. Som tur är så är flera av de organisationer som deltar ute och pratar om denna modell med dem som är intresserade.
Beroendecentrum har en färdig forskarplan som ligger och väntar, men det saknas i dagsläget pengar för att kunna genomföra den och Tommy Strandberg tycker att det är synd att inte kunna följa upp arbetet ordentligt, för risken är att mycket kunskap åker i sjön om det inte dokumenteras ordentligt.

Det viktigaste med dagens möte på Beroendecentrum var att Göran Hägglund fick prova på rollen som polis tillsammans med polismannen Håkan Larsson som deltagit i projektet från start.
De båda kom till Beroendecentrum med en påverkad förare som de hade tagit med in för provtagning.
Polisen är den som inleder och det startar redan i bilen på väg mot USÖ där de försöker få information från föraren som de sedan kan förmedla vidare till den sjuksköterska som tar över om personen vill ha hjälp.

Cirka en och en halv timme räknar de med att det tar inne på Beroendecentrum efter ett omhändertagande och de som har barn och eller körkort är oftast lättare att motivera att starta ett vårdprogram.
Det svåraste är att alla är olika och polisen måste vid varje fall försöka hitta en punkt där de kan nå fram med informationen om att de kan få hjälp. Kommunikationen mellan polisen och sjuksköterskan är viktig och nu när nya poliser tränas får de vara med i hur det går till på Beroendecentrum, för det kan man inte lära sig genom teori utan det måste vara praktik.

Det är flest män som kommer till Beroendecentrum i dagsläget. De är inte lika bra på att fånga upp kvinnor som missbrukar och det är något som de behöver arbeta mer med. Till största delen beror det på att kvinnorna sällan finns på samma plats som de påverkade männen, alltså inte ute i trafiken på samma sätt vilket gör det svårare att hitta dem.

När det gäller körkortet så är det en stark drivkraft för att kunna få tillbaka körkortet så måste de gå och lämna prover för att visa att de är rena från droger och sedan måste de betala en avgift på 5000 kronor för intyget.
De flesta lyckas betala intyget men det verkade som att många som var med i rummet tyckte att avgiften var för hög.

Göran Hägglund var en uppmärksam åhörare och han kom med många frågor. På frågan varför det inte är fler kommuner som har detta samarbete blev svaret att kommuner ser väldigt olika ut och Örebro kommun har samarbete mellan flera olika instanser på andra ställen och inte enbart Beroendecentrum.
Samarbetstänket är inte så vanligt och även om de flesta tror att det fungerar så här på de flesta platser så gör det inte det i praktiken.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar