×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-11-02  

Socialdemokraternas jobbkongress avslutad.
Socialdemokraterna har haft en stor kongress i Stockholm under fem dagar och de har gått igenom många olika ämnen för att klargöra den politik som ska gälla för partiet framöver.

De Socialdemokrater från Örebro området som deltog under kongressen har haft stora framgångar under de gångna fem dagarna. Den största händelsen för en lokal politiker är att Jonas Karlsson ordförande för Socialdemokraterna i Örebro Län blev invald både i partistyrelsen och i kongressens redaktionsutskott.

I ett pressmeddelande kommenterar Jonas Karlsson att han blivit invald i partistyrelsen.
- Med de beslut som vi tagit på Jobbkongressen kan vi nu driva en modern politik för fler jobb. Vi har också nya möjligheter att investera för att modernisera Sveriges infrastruktur. Jag är glad att kunna vara en del i det arbetet, avslutar Jonas Karlsson.

Några av de viktigaste besluten när det gäller arbetsmarknadspolitiken för Socialdemokraterna är det att Starta Eget Stöd ska kunna ges även till dem under 25.
Fortsatt stimulering av entreprenörskap i skolorna. Förbättra företagares inkomsttrygghet vid föräldraskap, sjukdom och arbetslöshet.

Socialdemokraterna skall även utöka marknadsföringen för att locka stora evenemang och utveckla besöksnäringen för att öka besöksnäringen. Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell.

Socialdemokraterna vill satsa på de unga i vårt samhälle genom att bland annat ha ett investeringsstöd för hyresrätter så att unga har möjlighet att få ett eget boende. De vill förstärka Komvux så att det blir enkelt för den som behöver komplettera sina betyg.

När det gäller skolpolitiken så var två politiker från vårt område aktiva. Lena Baastad Örebro och Katarina Hansson Kumla. Arbetet med Socialdemokraternas nya skolpolitik har hållit på under en längre tid.

Lena Baastad kommenterade framgången i debatten genom ett pressmeddelande.
- Socialdemokraterna betonar både att skolan ska ge goda ämneskunskaper till eleverna samtidigt som vi lyfter elevers rätt till inflytande och delaktighet. Tack vare det skolrådslag som vi socialdemokrater i Örebro har haft under året känner jag att jag har fått med mig mycket som jag har kunnat föra med mig till partikongressen. Jämför man med de ursprungliga förslaget på politiska riktlinjer om skolan lyckades vi från Örebro ändra mycket, säger Lena Baastad, kongressombud från Örebro.
Katarina Hansson betonade i sitt inlägg i debatten vikten av ömsesidig respekt i skolan.

Några av de viktigaste besluten när det gäller skolan är att Sverige ska investera mer i forskning och högskolornas utbildning ska få starkare koppling till den nyaste forskningen.

Socialdemokraternas inriktning när det gäller miljöpolitiken är att vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser med 40 % till 2020 och våra hushåll ska minska sin energiförbrukning med en tredjedel till 2020.
Socialdemokraterna vill även öka investeringen i våra infrastrukturer och då även prioritera järnvägen.
Socialdemokraterna kommer inte att medverka till någon uranbrytning i landet.

När det gäller Socialdemokratins nya kulturpolitik så var det bland annat en förändring av IPRED som gick igenom. IPRED ska ändras så att rättssäkerheten och integritetsskyddet stärks. Samtidigt ska upphovsrätten värnas och kulturskaparnas rätt att kräva ersättning för sina verk ska garanteras.
Socialdemokraterna ska också prioritera kultursatsningar både i kommuner, region och staten.

Socialdemokraternas fem dagar långa kongress innehöll många debatter och mycket att ta beslut om, ett av de lite mer ovanliga var att partikongressen biföll en enskild motion av John Johansson Örebro och Ulrika Sandberg Örebro.
Motionen var om sexhjälpmedel för funktionshindrade, tanken bakom motionen var att alla Landsting ska ta fram olika sexhjälpmedel för funktionshindrade för att de ska kunna ha ett sexliv oavsett deras fysiska förutsättningar.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar