×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-10-24  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar sin budget för 2010.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:480px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Jonas Karlsson (S) förklarar de olika hur budgettförslaget finansieras.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Murad Artin (V) berättade om en återbrukscentral vid återvinningsstationen i Mellringe, något som provats i andra städer med goda resultat.

Under fredagen presenterade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin alternativbudget för 2010.
Presskonferensen hölls på STARTcentrum där Janis Eriksson VD STARTcentrum deltog och presenterade en kort genomgång av deras förslag till att etablera ett internationellt entreprenörskapscentrum i Örebro.
Enligt Janis Eriksson så reser redan flera av de anställda runt i Europa och föreläser om deras modell för entreprenörer och intresset är stort. I Örebro finns det redan en hög kompetens inom det ämnet och det borde vara bra att använda den på ett sätt som gagnar utvecklingen.

Det STARTcentrum vill få möjlighet att göra är att följa de som startar företag en längre bit på vägen och inte som nu att det enbart är tills företaget är startat, de som startar företag råkar ofta ut för problem precis i början och något som ofta påtalas är ensamheten, nya företagare behöver ett bollplank för att de ska veta om de fattar rätt beslut inför framtiden. Den möjligheten finns inte i nuläget på STARTcentrum men är något de gärna skulle vilja se i framtiden.

När det gäller arbetsmarknadspolitiken i budgeten så vill de båda partierna satsa på de unga och tycker inte att en ung människa ska behöva vara arbetslös i 90 dagar innan det sätts in åtgärder, de vill se åtgärder från dag ett för de ungdomar som är utan arbete, tre månader som det är nu innan åtgärder sätts in är lång tid och mycket hinner hända.

I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget finns även vad de vill investera i och en av punkterna är en återbrukscentral vid återvinningsstationen i Mellringe. Enligt Murad Artin (V) så har det provats i andra städer med goda resultat, en återbrukningscentral är en central som lagar gamla apparater och sedan säljer dem begagnade. En sådan central skulle även innebära att det skulle anställas personal.

Jonas Karlsson (S) talade om socialdemokraternas investeringar och en av de som finns kvar sedan förra valet är upprustning av två skolor, det tänker socialdemokraterna och Vänstern genomföra om de vinner valet 2010. Hela budgeten hänger på att det blir ett regeringsskifte efter valet 2010 och det är något de kommer att arbeta för. En period till med borgerligt styre kommer att bli tufft, det kan bli tufft även för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om de vinner men inte lika tufft, speciellt om det blir en röd/grön regering som redan har utlovat mer pengar till kommunerna.

I budgeten finns även med att börja titta på ett nytt stadsbibliotek, Jonas Karlsson talade om att om Conventum fortsätter som nu kommer de att behöva fler lokaler och finns det en alternativ hyresgäst för huset där stadsbiblioteket ligger i dag så är det ett bra läge att se över var biblioteket kan flyttas, en möjlig plats är vid konserthuset, i gamla bankbyggnaden som är där, men det hänger på om det finns någon hyresgäst till de nuvarande lokalerna och det ligger långt fram i tiden.

Carina Dahl (S) talade om vård och omsorg och hur det i deras budget finns satsningar på fler halvvägshus för före detta missbrukare. De vill även att vuxna på stan som nattvandrar ska kunna åka buss utan att behöva betala , för att på så sätt underlätta att de kan följa med ungdomar när de rör sig i länet.

Lena Baastad talade om att det är viktigt att även titta framåt till 2011 och inte enbart titta på budget för 2010. 2011 förväntas bli ett riktigt tufft år för kommunerna och det får vi inte glömma bort. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar att använda budgetreserven under 2010 och 2011 för att sedan betala tillbaka de pengarna under 2012 och 2013. Alla satsningar som finns i budgeten har de täckning för om det blir ett regeringsbyte efter nästa val, om däremot den nuvarande regeringen sitter kvar kommer det att bli mycket tuffare även om det blir en röd kommunfullmäktige i Örebro.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar