×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-09-26  

Biogasbuss visades på Stortorget.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:473px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
De som gick förbi Stortorget i Örebro på lördagen kunde inte missa att Örebro ska få nya bussar i linjetrafiken.

På Stortorget stod en av de nya lila biogas bussarna uppställd för nyfikna Örebroare och för att locka besökare hade de även möjlighet att ladda sina betalkort till rabatterat pris, vilket många passade på att göra.

Den vanligaste frågan från nyfikna Örebroare var om bussen kommer att vara lika hög när den går i trafik som den var när den stod parkerad på Stortorget och svaret är att nej det kommer den inte, dels så fanns det ingen trottoarkant att stå på och sedan går det inte att få bussen lägre när den är parkerad för att när bussen stängs av så slutar även hydrauliken att fungera så bussarna kommer att vara lika höga som tidigare när de tas i bruk den första oktober.

Att Örebro nu går över till biogas istället för diesel kommer att göra att utsläppen med växthusgaser kommer att minska rejält per år, dieselbussarna släpper ut 3400 ton mer växthusgas än vad biogas bussarna kommer att göra och det betyder att luften i Örebro kommer att bli bättre.
Det är viktigast att byta bussar inne i städerna där det finns mer människor än att göra det på landsbygden där befolkningen inte är lika stor. Samhällsekonomiskt blir det en stor vinst om städer går över till biogas i stället för diesel som drivmedel, den beräknade vinsten för en stad av Örebros storlek är 35 miljoner kronor per år.

Den vinst som görs är ju inte enbart ekonomisk utan även miljömässig, det blir mycket mindre utsläpp med biogas än vad det blir med traditionella drivmedel och det kommer förhoppningsvis att märkas i luften speciellt om fordon som drivs av biogas blir fler i staden. Örebro kommun håller på att byta ut sina olika fordon mot biogas drivna och ju fler företag och privatpersoner som byter till biogas desto bättre kommer vår stadsmiljö att bli.

Biogasen kommer från bland annat gräs som Örebro kommun ändå klipper under sommaren, vid Skebäcks avloppsverk är det avloppsslammet som blir till biogas och det går att använda restprodukter från jordbruken i området. En tanke bakom biogasproduktion är att det måste finnas grödor i närområdet så att det inte blir tal om dyra transporter, men då Örebro kommun har stor del mark som behöver klippas varje år är det tänkt att använda det till rötning för att få fram gasen, i nuläget så kan kommunen även utöka den mark som de klipper om de ser en nytta med att göra det nu när det kan bli en avkastning på gräset som klipps. Det är viktigt att det som ska rötas är färskt vilket också gör att det inte kan vara långa transporter när det gäller råmaterialet för biogas.

När bussarna tas i drift kommer de den första tiden att köras på naturgas eftersom den nya gasanläggningen vid Atleverken inte kommer att kunna leverera gas i tillräckligt stor mängd. Den nya anläggningen vid Atleverket är igång och fungerar men den måste up i en viss mängd gas innan det går att distribuera den till tankstationerna och det gör att bussarna till en början kommer att drivas av naturgas, men direkt det går att byta till biogas så kommer det att ske enligt Tomas Bergkvist på Örebro Kommun.

Officiell invigning av bussarna är det torsdagen den 1 oktober då de kommer att invigas på Stortorget klockan 12.00.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar