×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-09-10  

Per Gahrton, Möjligheten till fred i mellanöstern.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:473px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Per Gahrton besökte Tankarnas Trädgård för att hålla ett föredrag och ett samtal om Mellanöstern - är fred i vår tid möjlig?

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Under kvällen var det första av Tankarnas Trädgårds föreläsningar och kvällens gäst var Per Gahrton som talade om Gaza, mellanöstern - är fred i vår tid möjlig?

Eva Markusdotter hälsade välkomna till den första av Tankarnas Trädgårds föreläsningar för hösten och hon var glad över att se att så pass många hade tagit sig till Hjalmar Bergmansalen på Örebro stadsbibliotek.

Per Gahrtons föreläsning handlade till största delen om att många av de argument som finns för att Israel ska få vara en självständig stat inte håller och han talade mycket om den historia som ledde fram till den situation som är i Gaza i dag.

Israel har fått rätten att skapa sig en stat med hjälp av kulturarvets rätt. Det går ut på att de som kom till Palestina odlade marken som fanns, men Per Gahrton berättade att det redan var mycket mark som var odlad redan innan Israel skapades, men att det palestinska samhället inte var lika utvecklat som det den judiska befolkningen medförde när de kom dit. Att ge dem rätten via kulturarv är ett kolonialt tänkande och det är en rätt som europeer har tagit sig tidigare när de har koloniserat bitar av världen.

Ett annat sätt att hävda Israels rätt är att de har den rätten att skapa en egen stat med lidandets rätt, efter andra världskriget när många judar dog i koncentrationsläger. Per Gahrton sa att de som bor där nu var inte med under kriget och borde därför inte kunna hävda den rätten.

Den tredje anledningen som brukar hävdas är att de har historisk rätt till landet, men så som Per Gahrton lägger fram det så vandrade judarna in i ett redan bebott land och inte ett land som var tomt, så de kan inte hävda den historiska rätten heller, hur skulle det se ut om alla började hävda landrättigheter efter var våra förfäder befann sig 1500 år före Kristus, de flesta har ingen aning om var de var då.

Per Gahrton återvänder flera gånger under kvällen till den första tiden av Israels uppkomst och hur det var britterna som hade kontrollen över Palestina när det blev bestämt att judar skulle få en egen stat, de delade upp Palestina i sex olika zoner och bestämde var det skulle bo palestinier och var det skulle bo judar.
Att Israel blev verklighet var till stor del det dåliga samvetet som världen hade efter andra världskriget.

Palestina hade i början inget emot en viss invandring av judar till deras land, utan såg en fördel med att få en invandrargrupp som hade bättre utbildning och kände till nyheter inom exempelvis jordbruk och industri, men de ville inte se en ny stat i sitt land och Per Gahrtons liknelse till att starta en islamisk stat i Sverige skulle vi aldrig tolerera, varför skulle då Palestinierna tolerera en judisk stat i Palestina? När Israel attackerades av flera grannländer 1947, så berodde det på att de hade drivit bort den arabiska befolkningen från de områden de ansåg som sina och det kunde inte de arabiska grannländerna acceptera, men Israel som hade en bättre arme vann den striden och det berodde inte på att de var fler än dem som anföll utan att de hade bättre vapen. De flesta araber på den tiden var bönder och beväpningen var därefter, Israel hade redan då skaffat sig ett bra försvar. Anfallet slutade med att Israel tog kontrollen av mer mark än de hade fått när FN drog upp gränserna och det är just den marken som det fortfarande strids om

Att en befolkning tar över ett annat land är inget nytt i historien. Det som särskiljer Israel är att det ligger så nära i tiden, annars så finns det flera exempel i historien och det erövrande landet brukar inte gå tillväga på ett schyst sätt. Svenskarna var väl inte så trevliga under 30-åriga kriget till exempel.

Anledningen till att Israel har kunnat fortsätta med sitt agerande i Gaza är helt enkelt så att det finns länder som inte kan tänka sig att införa sanktioner mot landet. USA har hjälpt Israel länge och stöttat dem vid tillfälle, likadant är det med flertalet av länder i Europa, men nu tycker Per Gahrton att det verkar vara en ändring på väg.
Det går med små steg men är ändå på väg åt rätt håll.

Israel har själva gått ut med att de ska göra en undersökning om det begicks några krigsbrott under senaste kriget med Palestinierna. Per Gahrton sa att det är bra men samtidigt gör det att internationella domstolar inte har möjlighet att ta upp det till undersökning, eftersom de ska utreda fall där landet själva inte visar något intresse av att utreda saken själva.

Per Gahrton tog även upp den israelvänliga lobbyn som finns ute i världen, som är stark även om den inte är så stor som man kan tro.
Varje gång det skrivs något som kritiserar Israel så dyker lobbyn upp och kommenterar artikeln samma sak om det skrivs något positivt.
Den Israeliska lobbyn i USA är oerhört stark och de vet hur de ska arbeta, i Sverige är den inte lika stark vilket Per Gahrton tyckte att vi ska använda genom att kontakta våra riksdagspolitiker för att påverka dem när det ska fattas beslut som rör Israel.
Av de 349 ledamöterna som sitter i riksdagen är det enbart cirka 40 som är kända av allmänheten. De allra flesta är helt okända för sina väljare och om de skulle bli uppvaktade av fem eller tio av sina väljare i en fråga så skulle det påverka hur de röstar, det gäller i alla frågor inte enbart när det rör Israel och Palestina.

När det gäller en fred i Gaza så ser Per Gahrton positiva signaler, men det går sakta och det krävs att fler länder agerar.
Ett av de mest kraftfulla vapnen vi har mot en stat är riktade sanktioner.
EU har hotat om sanktioner då Israel märkte all frukt med Israel även den som kom från ockuperat land i Palestina, Israel gick till slut med på att märka den frukt som kom från deras bosättningar på ockuperad mark men vilken ort den kommer ifrån, men det gör att det blir svårt för enskild konsument att veta om det är från Israels egna odlingar eller om det kommer från någon av de bosättningar som ligger på Palestinsk mark.

Den riktigt svåra nöten när det gäller Palestina och Israel är Jerusalem, det ursprungliga var att Jerusalem skulle vara en internationell zon som inget land kunde kalla sitt eget, men Israel och Palestinierna vill nu inte släpa de delar av Jerusalem som de har och Israel vill ha en större bit av staden än vad de redan har.
Per Gahrton talade mycket om att gå tillbaka till det ursprungliga uppdelningen, där Israel och Palestina får dela på landet, men de gånger som det har varit på väg att bli en lösning så har Israel kommit med krav som Palestinierna inte kan acceptera.

Per Gahrtons föreläsning avslutades med en frågestund och en av frågorna var hur viktigt USA:s stöd till Israel är?
Svaret var att det är väldigt viktigt, både det ekonomiska stödet som de just nu håller på och förändrar så att stödet till Israels militär inte kommer att vara lika stort i framtiden, men det politiska stödet är också viktigt. Per Gahrton tror inte att Barack Obama kommer att kunna göra så mycket trots allt. En amerikansk president har inte så mycket makt att den kan agera på egen hand, när de har blivit omvalda kan de agera eftersom de då inte kan väljas en gång till vilket Clinton försökte, men han startade för sent.
EU kan också ta ett större ansvar och inte sitta i knäet på USA som de gör nu och även ställa politiska krav.

En annan fråga var om det inte finns några goda krafter kvar i Israel?
De finns men de är få och de har det väldigt tufft just nu när hela Israel har svängt åt höger. Flera av dem som tidigare försökte förändra Israel inifrån har emigrerat och de träffar man nu i London eller Paris för att de inte orkade med situationen i landet längre.

Per Gahrton avtackades med den traditionella vattenkanna med en grön växt samt den förra föreläsaren Jens Orbacks bok att läsa. Det är en tradition Tankarnas Trädgård har att den som föreläser får en bok av den föregående föreläsaren när så är möjligt.

Per Gahrtons besök i Örebro var arrangerat av ABF/Tankarnas Trädgård och nätverket Gaza-solidaritet.
Tankarnas Trädgård kommer under hela hösten och vintern anordna olika föreläsningar i Örebro län, nästa föreläsning är 21 september och då är det Anna-Lena Lodenius som kommer till Hjalmar Bergman salen och pratar om sin bok Slaget om Svenskheten.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar