×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-06-10  

14 fortsätter i sina gamla spår.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:473px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Strax under hälften av de röstande valde att rösta på biblioteket, resterande valde att lägga sin röst via Internet.

Nu är frågan om 14:s linjedragning i Vivalla klar, den fortsätter se ut som tidigare.
Det var med en överväldigande marginal, 1 142 röster av 1 631, som den gamla sträckningen valdes under det val som pågått för alla Vivalla- och Lunbybor över 16 år.

De boende i Vivalla hade två olika förslag att ta ställning till i den lokala folkomröstning som skett om busstrafiken i Vivalla.
Lite mer än hälften av väljarna har valt att rösta på internet och resterande på biblioteket i Vivalla.
Förslagen de boende hade att ta ställning till var:

A: - Förslag på att göra en bussgata genom Vivalla.
Enligt det förslaget skulle bussen köra via centrum, runt HSB-huset och bakom centrum där cykelbanan går, samtidigt skulle cykelbana breddas och få ett lite smalare fält för gående och cyklande på sin väg till eller från Lundby.
B: - Poesigatan på väg mot Lunby och centrala örebro.
Med alternativ B ska bussen linjesträckning se ut som idag, d.v.s. bussen går via Poseigatan upp till Vivalla centrum, där den sedan vänder innan den kör vidare till Lundby eller till centrala Örebro.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar