×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-06-09  

Storstenshöjden åter i kommunal regi.
Örebro kommun återtar driften av Storstenshöjden från Storstenshöjden AB under ett år, det innebär att enbart den norra backen kommer att vara öppen för att säkerställa att huvudsakligen barn och ungdomar ska kunna åka under kommande vinter.
Den södra backen och längdspåret i Ånnaboda kommer därmed att få vara utan konstsnö tillsvidare.

Johan Larsson som är den tänkte köparen av anläggningen kommer att ha ansvaret för anläggningen under det år som kommunen nu tar tillbaka driften.
Staffan Werme sa att det blir billigare för kommunen att ha Storstenshöjden igång även om det bara är en liten del än att lägga ned anläggningen, det är anledningen till att Storstenshöjden i alla fall kommer att ha en backe öppen i vinter.

Örebro kommun tar tillbaka driften tills det har kommit en ny vattendom som gör att de kan ha konstsnö i samma omfattning som tidigare.
Den konstsnö som har varit har överskridit mängden vatten som får användas, 130 000 kubikmeter att jämföra med godkända 20 000 kubikmeter och därför måste de även se över var vattnet ska komma ifrån till snön.
Staffan Werme (FP) säger att de vet att de inte kan ta mer vatten från Ånnabodasjön utan måste hitta alternativa vattendrag, för att bevara djur och växtlivet vid vattnet, det arbetet pågår just nu och kommunfastigheter håller i nuläget på att skriva en ansökan om ny vattendom.

Förhoppningen är att det ska komma en ny vattendom till nästa år som ger en möjlighet till att utnyttja mer vatten än i nu gällande vattendom från 1981.
Även om Örebro kommun vid en ny vattendom som ger möjlighet till större volym måste investera i pumpanläggningen så ser de att det blir billigare i längden än att stänga ner verksamheten helt.

Lars Johansson (C) ordförande i fritids och turistnämnden säger att det inte är en optimal lösning, men den bästa de kom på för att rädda skidåkningen för barn och ungdomar, nu kan det vara skidskola och sportlovsaktiviteter även under kommande vinter i Storstenshöjden, vi vuxna får hoppas att det blir en snörik vinter.

Lars Johansson är noga med att tala om att de har velat rädda skidåkningen för de unga och att det är viktigt att barn och ungdomar har möjlighet att åka skidor och aktivera sig.
Dagens pressträff handlade även om att detta är ett förslag som både fritids och turistnämnden och Kommunstyrelsen ska ta ställning till så det återstå att se om förslaget blir antaget.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar