×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-06-06  

Debatter på Marknadsafton.

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:473px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
En något regntung eftermiddag fick årets besökare på Marknadsafton uppleva.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Trots regnet var det relativt många ute och tittade på stånden.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Gunnar Oest (MP) vandrade runt på staden delade ut frukt till och samtalade med marknadsbesökarna.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Lars-Erik Soting (S), Lars-Axel Nordell (KD), Mussie Ephrem (V), Staffan Werme (FP), Kent Persson (M), Gabriella Blomgren (MP) och Kent Johansson (C) deltog i en av debatterna.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda, var debattledare i en intressant och underhållande debatt mellan Folkpartiets Olle Schmidt och Miljöpartiets Maria Wetterstrand.
©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Bitvis hettade det till rejält mellan de båda debattörerna på Stortorget.

Torsdagen 4 juni var det dags för Marknadsafton i Örebro.
Normalt brukar Marknadsafton bjuda på varmt och soligt väder, men det gjorde det inte i år. Regn och kyla dominerade vädret och även om solen visade sig små stunder var det inte riktigt tillräckligt för att värma upp luften.

Med tanke på vädret var det relativt många som passade på att titta på utbudet i de olika stånden som fanns, att Centrala Örebro just nu genomgår en förvandling spelade också in, Våghustorget var en byggarbetsplats vilket innebar att tivoli och de olika stånden med olika spel fanns inte på plats i år vilket gjorde Våghustorget lite ödsligt.

På Stortorget var övre delen upptagen av de olika partiernas valstugor och de hade även politikerdebatter en gång i timmen, så de som var intresserade av politik stannade till på Stortorget trots det lite sämre vädret.
Varje debatt hade ett ämne och vi lyssnade på den som handlade om sociala frågor, det var en paneldebatt där alla riksdagspartier var representerade, Lars-Erik Soting (S), Lars-Axel Nordell (KD), Mussie Ephrem (V), Staffan Werme (FP), Kent Persson (M), Gabriella Blomgren (MP) och Kent Johansson (C) var det som deltog i paneldebatten.

Det var i huvudsak två olika ämnen som det talades om i debatten och det var jobben och möjligheten att söka vård i andra EU länder. Kent Persson (M) är av åsikten att om det blir möjligt att söka sig ut i Europa som patient så kommer det att korta ner köerna för viss vård i Sverige, det kommer även att skapa fler arbeten på till exempel USÖ eftersom de får möjlighet att ta emot patienter som inte bor i Sverige.
Lars Axel Nordell (KD) tog upp motståndet mot att patienter kunde söka vård utanför sitt eget landsting, det som nu har blivit vanligt, men när det infördes var det samma typ av diskussioner som det är nu när det gäller att söka behandling utanför Sveriges gränser.
Mussie Ephrem (V) är emot att patienter fritt ska kunna söka vård utanför Sverige och tycker att det är försäkringskassan som ska bestämma var vården ska ges, han sa även att handla med sjukvård som vilken vara som helst blir fel. Lars Erik Soting (S) är av åsikten att det är det egna landstinget som ska avgöra när och vem som ska betala för vården.
Det blev tydligt under debatten att det finns en tydlig skillnad på Alliansens partier och oppositionen just när det gäller möjligheten att söka sjukvård inom EU. Alliansens partier är mer positiva till att öppna upp gränser för patienter, att de ska kunna söka sig utanför Sveriges gränser när det till exempel är långa väntetider i den Svenska vård, oppositionen tycker att det avgörandet om var och när vård ska ges bör ligga på landstingen och försäkringskassan, för att vara säker på att patienterna får ersättning under tiden de får vård oavsett om det är i det egna landstinget eller ute i Europa.

En av debatterna under kvällen på Stortorget var mellan Miljöpartiets Maria Wetterstrand och Folkpartiets Olle Schmidt debattledare var Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda.
Den första frågan Lars Ströman ställde var till Maria Wetterstrand, hur märks det om den gröna sidan växer i EU. Maria svarade att den växer och att det kommer att innebära att miljö och klimatfrågorna kommer att ta större utrymme, de gröna vill arbeta för ett mänskligare EU.
Olle Schmidt fick samma fråga och han svarade att de liberala är den tredje största gruppen i EU och det är de som ofta avgör frågor, när det gäller diskriminering av olika slag står de ofta lite mer till vänster, tydligast är omröstningen om Telecompaketet som de liberala avgjorde.
De liberala är för stärkt rättssäkerhet och att de är rätt eniga om ett fritt Internet.

En stor del av debatten kom att handla om miljöpartiets ledamot i Europaparlamentet Carl Schlyter och att han inte röstade för den överenskommelse som fanns om att minska utsläppen med 20 procent i stället för de 40 procent som miljöpartiet har satt som mål.
Olle Schmidt var av åsikten att det är bättre att göra lite än ingenting alls därför tyckte han att Carl Schlyter borde ha röstat för klimatpaketet och inte emot. Maria Wetterstrand svarade att det kan vara bra att våga säga nej också och att visa tydligt att man inte går med på en kompromiss, hon tyckte även inte att hon kunde svara för Carl Schlyter om hur han har röstat i olika frågor, det får han svara på själv och hon sa även att Olle Schmidt borde ta en debatt med Carl Schlyter för att kunna få ordentliga svar.
Olle Schmidt tyckte att det var konstigt att Carl Schlyter som enda gröna representanten rösta dej när de andra i EU röstade ja. Han hänvisade även till Naturskyddsföreningens sammanställning över hur de olika ledamöterna har röstat i gröna frågor och Maria Wetterstrand kontrade med att Carl Schlyter i Naturskyddsföreningens sammanställning får högsta betyg för sitt arbete med miljöfrågor.

Debatten om hur de har röstat i frågan om utsläppen var stundtals het och den var underhållande för publiken, att se och höra två politiker verkligen diskutera och hålla sig till ämnet under tiden är inte så vanligt, men det lyckades de med.

Nästa ämne rörde möjligheten att kunna söka sjukvård utanför Sveriges gränser och Maria Wetterstrand tycker att försäkringskassan ska sköta den delen så att vårdtagaren är säker på att få ersättning. Olle Schmidt tycker att den möjligheten ska finnas, där var det raka svar och ingen debatt.
Lars Ströman passade på att fråga Olle Schmidt om Folkpartiets önskan om ett Europeiskt FBI och Olle Schmidt svarade med att om skurkarna går över gränserna så måste polisen ha samma möjligheter för att fånga dem.
Olle Schmidt, som kommer från Skåne, pratade om att Dansk polis kan åka över Öresundsbron till Malmö för att jaga skurkar och Svensk polis kan åka till Danmark, men mellan övriga Europa så går inte det. Danmark och Sverige har ett avtal därför går det över bron Olle Schmidt vill se att det skulle fungera över hela EU.
EU som har fler invånare än USA borde också ha en organisation som FBI för att effektivt kunna motverka brottsligheten i EU, men det finns inte i dagsläget. Olle Schmidt förstår inte motståndet mot en sån organisation.
Maria Wetterstrand svarade med att alla vi andra vill att skurkarna ska gå fria, vilket lockade till skratt i publiken. Maria fortsatte med att det finns ett samarbete redan idag och hon tror inte på en polisstat och är oroligt för att en gemensam poliskår i EU skulle innebära en svårighet då olika länder har olika uppfattningar om hur en polisstyrka får göra insatser. Det finns stora skillnader mellan beväpning och vilka regler de olika länderna har för sina poliskårer. Samarbeta för att komma åt organiserad brottslighet pågår redan även utanför EU:s gränser.

På frågan om de vill att Turkiet ska få gå med i EU var svaret tydligt från både Maria Wetterstrand och Olle Schmidt att ja det ska de men de måste uppfylla alla kriterier först så som den om mänskliga rättigheter.

Olle Schmidt tror att det kan bli en ödesfråga, EU kommer att behöva en arbetskraftsinvandring då den Europeiska befolkningen blir äldre och det skulle även vara bäst för de minoriteter som finns i Turkiet så som kurderna, det skulle säkerställa deras rättigheter.

Vi passade även på att ta en liten rundvandring bland partierna för att höra hur valarbetet gick och något som de flesta partier har uppmärksammat är att det är många yngre som kommer och vill ha information om EU och den vanligaste frågan är om miljö.
Maria Wetterstrand pratade vi också lite med och hon får inte så många generella frågor när hon är ute och träffar medborgare utan det är oftast någon specifik fråga som kommer upp som om solkraft eller liknande, annars har det mest varit glada tillrop och att människor kommer fram och talar om att de tänker rösta på Miljöpartiet i valet.
Samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går framåt men mer arbete väntar framöver i samarbetet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar