×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

En liberal visionsbudget.


Moderaternas budget inför 2020.


Konsert i Betelkyrkan för världens barn.


Örebros första pumptrackbana invigd.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-04-29  

Debatt på Stortorget i Örebro mellan Maria Wetterstrand (MP) och Fredrick Federley (C).

style="background-color:#000000; background-image:URL(bilder/black.png); display:block; overflow:auto; width:473px; height:650px;"> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Maria Wetterstrand (MP) och Fredrick Federley (C) debatterade om uranbrytning, kärnkraft och energi med hjälp av moderatorn Anders Stålhamar.

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Maria Wetterstrand (MP)

©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Fredrick Federley (C).

Under onsdagen var det debatt om uranbrytning, kärnkraft och energi mellan Maria Wetterstrand miljöpartiet och Fredrick Federley Centern på Stortorgets övre del. Moderator och debattledare var Anders Stålhammar som hade det enkla arbetet med att styra debatten och se till att publiken fick ställa frågor till de två riksdagspolitikerna.

Anders Stålhammar inledde med att säga att det verkar ha hänt något eftersom Centern och Miljöpartiet stod varandra rätt nära tidigare men nu är det stor skillnad på åsikten när det gäller kärnkraften i landet.

Maria Wetterstrand var den debattör som fick ordet först.
Hon inledde med att säga att Miljöpartiet fortfarande är för förnyelsebar energi och mot kärnkraften, Miljöpartiet vill att kärnkraften ska avvecklas så som var tänkt och att det inte ska byggas några nya i landet, Miljöpartiet vill satsa på forskning om alternativa energikällor som till exempel vindkraft och hon säger att det är ett bra läge nu att satsa på förnyelsebar energi.

Fredrick Federley inledde sin stund med att säga att att centern lägger fokus på att Sverige ska producera ett överskott av el så att vi kan konkurrera med de länder som producerar kolbaserad el och på så sätt generera renare el till Europa och att tonvikten hos Fredrick Federley låg just på att Sverige måste producera ett överskott för att kunna sälja på elmarknaden i Europa, där är det risk att elproduktionen i landet inte kommer att räcka till för försäljning om vi tar bort kärnkraften.

Det de båda talarna sa i sina inledande minuter genomsyrade sedan debatten, Maria Wetterstrand och Miljöpartiet vill att kärnkraften ska avvecklas så som var planerat tidigare och satsa mer på forskning och utvecklandet av vindkraft, men Maria Wetterstrand talade även mycket om att effektivisera elanvändningen i landet, hur kommer det sig att Svenskar använder 3 gånger mer el per person och år än vad övriga europeer gör, där måste det finnas mycket vi kan ändra på var hennes budskap.

Anders Stålhammar passade på att fråga Fredrick Federley hur det egentligen står till med motståndet till kärnkraften i Centern.
Fredrick Federey svarade med att Centerpartiet har godtagit att följa Alliansens förslag på kärnkraftspolitik, men det finns alltid några som inte håller med och partiet kräver inte att alla ska hålla med men under vilken linje vi ska driva vår politik och nu är det efter samma riktning som Alliansen följer.
Det finns de i partiet som är motståndare till kärnkraft och de får naturligtvis ha sina åsikter.

Alliansen har inte tänkt att skattepengar ska gå till byggandet av kärnkraftverk, däremot så om ett elbolag vill bygga ett nytt kärnkraftverk så ska inte regeringen sätta hinder i vägen och vill de ersätta en gammal reaktor med en ny så ska de få det enligt Fredrick Federley, Maria Wetterstrand tycker däremot att kärnkraften ska avvecklas och mer pengar satsas på forskning.

Maria Wetterstrand sa att hon var besviken på regeringen och att hon vill se att de höjer målen för miljösatsningarna, tekniken har kommit ikapp oss nu så att vi kan höja ribban på våra miljömål.
Fredrick Federley hoppas att tekniken ska ha en lösning på avfallet från kärnkraftsverken och komma på något sätt att ta tillvara på all den energi som är kvar i avfallet så att det inte är farligt lika länge, han ser inga hinder på att bygga fler eftersom han tror att framtiden kommer att komma med lösningar på det farliga avfallet som bildas vid användning av kärnkraftsverk.

Anders Stålhammar passade på att fråga Maria Wetterstrand om hur det går i samarbetet med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Svaret blev att det var lite skakigt i höstas men Allians för Sverige har lyckats ena de tre partierna och redan nu har de överenskommelser på flera olika områden och energifrågorna är en av de ämnen som de har diskuterat ingående och har hittat gemensamma förhållningssätt till.

Maria Wetterstrand och Fredrick Federley fick avsluta debatten med att hålla en kort avslutning var och Fredrick Federley avslutade med att säga att Sverige om fem år ser ut ungefär som idag men att vindkraften kommer att vara mer utbyggd och att det skulle vara bra om bilindustrin drog sitt strå till stacken.
Anders Stålhammar frågade Fredrick Federley om inte han sagt att det skulle förbjudas att sälja nya bilar som går på fossila bränslen och Fredrick Federley kommenterade att det kom han inte ihåg hur han hade sagt, men det skulle vara bra om bilindustrin gick bort från fossila bränslen så gott det går.

Maria Wetterstrand avslutade med att Sverige om fem år har en effektivare energianvändning och att vi har fått ner vår elkonsumtion rejält, hon höll även med om att det skulle vara bra om nya bilar redan från början är konstruerade så att de kan köra på annat än fossila bränslen från start, eftersom det krävs rätt små ingrepp att ändra i en bil så att den kan köra på annat än fossila bränslen så vore det bra om bilindustrin gjorde det från start på nyproduktionen.<Å> Det märks att Maria Wetterstrand och Fredrick Federley har debatterat mot varandra förut eftersom de mycket väl visste vad den andra tyckte, det gjorde att Anders Stålhammar hade ett enkelt arbete med att leda debatten, han lät dem prata så stor del av tiden som det gick och det var bra eftersom det på så sätt blev enklare att se hur de olika sidorna tycker, för i grunden så är det en stor skillnad på deras ideologier som ligger till grund för debattörernas olika åsikterna.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar