×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-04-05  

Wanja Lundby-Wedin avgår från sin styrelsepost i AMF.
Ett pressmeddelande som talar om att Wanja Lundby-Wedin avgår från sin styrelsepost i AMF, AFA och Aftonbladet och ett antal internfackliga uppdrag kom strax efter att LO-styrelsen haft ett extrainkallat telefonmöte under eftermiddagen.

Under tiden som gått sedan skandalen med bonus i AMF pension har allt fler företrädare för fackförbunden i LO krävt hennes avgång.
Så sent som i förrgår fick hon även ta emot viss kritik från Mona Sahlin med en uppmaning om att avsäga sig styrelseuppdraget i AMF. - Mycket talar för att Wanja Lundby-Wedin bör lämna AMF:s styrelse, sade Mona Sahlin i en intervju i Sveriges Radios Upplandsnytt.

- Jag kommer nu att fokusera helt på fackföreningsrörelsens stora utmaningar under den ekonomiska krisen, säger Wanja Lundby-Wedin i pressmeddelandet från LO.

I pressmeddelandet från LO passade Wanja Lundby-Wedin också på att ta upp inriktningen för det arbete som inletts vad gäller LO:s syn på bolagsstyrning och LO:s deltagande i bolagsstyrelser där medlemmarnas tillgångar förvaltas.
- LO ska ta tillvara medlemmarnas intressen också inom kapitalförvaltning och försäkring. Vi ska inte överlåta åt andra att förvalta medlemmarnas tillgångar och ingen ska ha oskäligt betalt för att göra det. Men det betyder ofta att LO:s företrädare ger sig in i en för dem främmande värld. När det sker ska våra företrädare vara bättre förankrade, skickligare som ägare och styrelseledamöter i sådana bolag än arbetsgivarnas eller privatkapitalets företrädare, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Vi har inlett arbetet med att ge full demokratisk förankring från LO:s kongress för beslut om riktlinjer för LO som ägare. LO kommer också att sätta en ny standard för öppenhet med en årlig rapport om hur vi agerat som ägare. Vi kommer att satsa mer på utbildning och bygga upp nödvändiga kompetenser och stödresurser för våra företrädare i bolagsstyrelser. Om LO upptäcker missförhållanden kommer vi att kräva att dessa åtgärdas. Också detta program kommer att föreläggas LOs representantskap i maj, säger hon vidare.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar