×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-03-05  

Bengt Göransson på Tankarnas Trädgård

> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Under eftermiddagen var Bengt Göransson återigen på besök hos Tankarnas Trädgård i Örebro.
Förra besöket på Tankarnas Trädgård var han ackompanjerad av Maryam Yazdanfar För att hålla i ett anförande och efterföljande debatt, i dag var det enbart Bengt Göransson och vi fick höra lite mer utvecklade tankar om demokrati och det kommersiella samhället.

Bengt Göransson inledde med att tala om att den stora ledaren är viktig i samhället i dag, men så är det inte. Ingen stor ledare kan klara sig utan sina anhängare.
De som sitter som direktörer skulle inte klara sig utan arbetarna på golvet. Sverige blev inte enbart industrialiserat genom uppfinnare och tekniker utan det var den Svenska folkskolan som la grunden, eftersom fabrikerna kunde få kvalificerad personal som både kunde skriva, läsa och räkna när de behövde det.

Människor nu blir fostrade i att de stora ledarna är de enda som räknas och människor som tror på det hamnar ofta i apati eftersom de känner att de inte kan påverka sin omgivning, i dagsläget så är framtidstron borta och det ser inte ljust ut för den heller. Ni som såg fångarna på fortet när de skulle samla in guldmynt som sista station, just så beter sig desperata människor. De som var med i Fångarna på fortet visste att när gallret sänkt sig så var det slut på att samla.
Den inställningen finns i hela samhället nu, vi måste återställa framtidstron tycker Bengt Göransson.

Bengt Göransson talade mycket om att samhället nu sköts som en butik, politiker talar oftast om att de representerar skattebetalarna, Maud Olofsson sa i ett uttalande att hon bevakar skattepengarna, men Bengt Göransson undrar vem som har gjort henne till bankir, han betalar inte skatt för att hon ska förvalta pengarna utan för att de ska gå till vår gemensamma välfärd.
Det är en farlig väg att gå om vi tror att vi är kunder, kunden har enbart en skyldighet och det är att betala.
Affärsinnehavare och kunder har jämt hemligheter för varandra, en affärsinnehavare talar inte om hur mycket han tjänar på en vara precis som att en kund inte talar om hur mycket pengar han har att spendera i butiken, om vi tror att vi är kunder när det gäller samhället kommer det leda till att politikerna skaffar sig hemligheter och det är inte bra.

Det är viktigt att vi medborgare fattar att vi kan påverka, vanliga människor har inte så mycket att säga till om, det är skitprat Bengt Göransson berättade att hans farmor föddes på 1870 talet och hade hon mer att säga till om än vad vi har idag. Vi får inte abdikera vi har var och en ett ansvar som är större än den yta som täcks av våra skosulor.

I demokratin måste vi lära oss att förlora men Bengt Göransson sa även att minoriteten aldrig är så svag som den tror, han har suttit som ordförande i många olika stora debatter och när det har varit omröstning om en fråga så har majoriteten alltid sagt att nu ställer vi oss alla bakom det förslag som vann, men de som förlorade kommer inte att ändra åsikt enbart på en förlorad omröstning, utan de kommer att fortsätta hävda sin linje genom att fortsätta debatter internt eller via media.

Att gymnasieskolor ska profilera sig var något Bengt Göransson talade om rätt länge och han tyckte att det var en korkad ide, nu har gymnasieskolan blivit en affärside, kommuner vill ha elever från angränsande kommuner för att komma åt skolpengen. För att kunna ändra det beteendet så måste skolpengen bort det bästa vore att ha en finansiering av friskolor och en annan av kommunala skolor. Friskolor vänder sig till en specifik grupp av elever medan den kommunala ska ta hand om alla, det är stor skillnad på vad de har att arbeta med.
En lärare han träffade hade en elev som tyckte att läraren skulle leverera kunskap till honom utan att han själv behövde göra något och så blir det när eleven är kund i skolan.

Bengt Göransson gav en underhållande och tankeväckande föreläsning och han har rätt i mycket av vad han säger, som att inte göra politiska problem för stora eller att tro att en fråga är viktigare än andra, som när det gäller klimatfrågan. De som inte bryr sig blir enbart mer destruktiva eftersom världen ändå kommer att gå under. Gör politiska problem hanterliga, Bengt Göransson träffade en mamma under sin tid som skolminister som tyckte att de måste göra något för att hjälpa barn med läs och skrivsvårigheter, det var innan det kallades dyslexi. Hon berättade att det var 8 elever i varje klass som behövde extra hjälp. Bengt Göransson svarade med att ja men säg att det är en elev per skola i stället och när hon tyckte att han förringade problemet svarade han med att om politikerna får höra att det är ca 8 per klass som har problem så blir det i bästa fall en utredning av problemet men är det enbart en elev per skola så kommer de säga att självklart ska vi ordna det.

Bengt Göransson blev avtackad av Eva Marcusdotter från Tankarnas Trädgård och han fick med sig tre krukor med solrosor som tack för att han besökte Örebro. Bengt Göransson har varit på turne i Örebro län med sin föreläsning och han har några ställen kvar fortfarande, det är ett sätt att bygga upp Tankarnas Trädgård i Örebro län.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar