×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-03-05  

Koalitionens presskonferens om utveckling av väster

> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Henrik Elamsson (M), Ina Lindström (FP), Fredrik Person (MP)
och Behcet Barsom (KD).
Idag under förmiddagen höll koalitionspartierna i Örebro en presskonferens om den framtida utvecklingen av de västra stadsdelarna.

Ideer som kom upp under konferensen var hur väster ska kunna få ett bättre ryckte ock hur de olika bostadsområdena ska kunna knytas närmare varandra för att minska eller i bästa fall helt bygga bort segregation, fysiska och mentala barriärer för befolkningsrörelser mellan stadsdelarna.

Några av tankarna Fredrik Persson (MP) tog upp var möjligheten att minska bredden på Ekersvägen och Karlslunsdsgatan, som idag närmast håller en motorvägsstandard med fyra filer. Genom att minska bredden till normal stadsgata skulle det kunna frigöras stora markområden som i framtiden skulle kunna användas till bebyggelse av bostäder och affärer.

Att öka västers attraktionskraft ligger högt på listan över åtgärder den parlamentariska gruppen har att arbeta med.
- I dag är Öbo en mycket dominerande aktör på bostadsmarknaden, inte minst på Väster, var ett av budskapen från Fredrik Persson (MP).
Strax efter presskonferensen skickade oppositionen i Örebro ut ett pressmeddelande där de riktade stark kritik emot att kommunledningen valt att gå ut med en presskonferens med egna förslag en timma innan den parlamentariska arbetsgruppen träffades, i kritiken framförde de bland annat:
- Kommunledningen valde idag en timme innan den parlamentariska arbetsgruppens möte att presentera ett helt nytt och helt eget förslag till ett Västerprogram på en egen presskonferens.

Jag kan väl lugna oppositionen genom att tala om att även om det var ett eget förslag koalitionen presenterade var det i praktiken inget nytt. Huvudtonvikten lade sig i vanlig ordning på att minska ÖBOs dominans genom att försöka få boende att köpa sina lägenheter och om det inte fungerar genom att sälja ut delar till andra bostadsföretag.

Andra funderingar som kom fram var möjligheten att överbrygga motorvägen som skär igenom de västra stadsdelarna med hjälp av en ekodukt och kanske eventuellt bygga bostäder ovanpå motorvägen.

Ina Lindström (FP) och Henrik Elamsson (M), båda skolpolitiker talade om vikten av bra skolor när väster ska utvecklas i framtiden.
De betonade bägge två att flera av skolorna är hårt nedslitna och att det finns ett stort behov av upprustning av lokalerna.
Henrik Elamsson (M) talade även om introduktionsverksamheten för nyanlända barn och ungdomar som syftar till att sprida ut barnen till skolor där det idag finns ett lägre antal barn med utländsk bakgrund.

I pressmeddelandet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skickat ut som svar på koalitionspartiernas presskonferens framgår det en viss kritik mot koalitionens agerande med en presskonferens en timme före den parlamentariska arbetsgruppens möte. Bland annat säger Mussie Ephrem (V), ledamot i den parlamentariska arbetsgruppen, att
- Högerkoalitionen har presenterat ett urvattnat policydokument. Ett dokument som markant skiljer sig från den strategiska plan med konkreta uppdrag den parlamentariska gruppen arbetet med i snart två år.

- Vi har tappat mer än två år i arbetet med att förbättra Väster och vi kommer tappa två till om högerkoalitionen tänker fatta beslut om det dokument som presenterades på deras egen presskonferens, säger Peter Dahlgren (S).

- Kommunledningen har genom sitt agerande visat att de inte egentligen vill prioritera väster. Det är ett svek mot de boende på Väster. Det är ett svek för de som trodde att vi gemensamt skulle ta ansvar för skolans utveckling på Väster. Det är ett svek mot de arbetslösa som trodde att vi skulle forma en politik där arbete och kunskap låg i fokus för de västra stadsdelarna, avslutar Lena Baastad (S), oppositionsledare.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar