×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2009-02-17  

Lindarna blir både kvar och fler.

> ©2009 Johan Gullberg - knytpunkt.com
De numera något omtalade lindarna på Stortorget kommer att bli kvar, dessutom kommer ytterligare 24 till 28 lindar att planteras för att öka grönskan på torget ytterligare.

Under förmiddagen höll Fredrik Persson(MP) en presskonferens där en ny skiss visades fram över hur det kommande Stortorget ska se ut och över hur lindarna ska bevaras om en i ett bättre beskuret format än vad det är idag.

Fredrik Persson berättade att enligt det nya förslaget att alla lindar ska vara kvar och att det ska planteras nya lindar så att det kommer att bli ca 10 meter mellan träden.
Den ursprungliga tanken att byta ut lindarna mot körsbärsträd är helt borta, däremot så måste det till en plan för framtida skötsel av träden på Stortorget så att det inte blir samma situation igen som det är idag med vildvuxna träd.

Det nya förslaget har en bred grund att stå på och kritiken som riktats mot de tidigare förslagen där stadsträdgårdsmästare Lars-Erik Krafve inte varit med vid beslut har resulterat i att de den här gången har med representanter både från tekniska förvaltningen och stadsbyggnads, för att få en så bred bas som möjligt.

Omgestaltningen av Stortorget kommer att börja under 2009 med den nedre delen av torget och under våren ska de befintliga lindarna beskäras, då träden beskärs hårt finns det en risk för att de inte klarar sig, men det ska enbart finnas lindar på torget så om ett träd försvinner på grund av beskärningen så ska det planteras ett nytt.

På frågan om vad Fredrik Persson har lärt sig om debatten som har varit om träden så är det att träd är viktiga och att det är viktigt att få med sig alla på tåget från början, sen vet man aldrig vilken fråga som blir stor. Fredrik Persson säger att de har tagit stort intryck av vad medborgarna har sagt och därför får lindarna vara kvar, beslut väntas fattas på Kommunfullmäktige 25 februari.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar