×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2005-11-22  

IT-dagen i Örebro
Bäst på bredband
Det är Örebro det som leder "Landskampen" inom bredbandsbyggandet uppgav landshövding Sören Gunnarsson i sitt inledande tal vid öppnandet av den femte årliga IT-dagen i Örebro.

Örebro har en mycket stark position i den svenska IT-strukturen.
Dels beror det på en mycket aktiv satsning fån länsstyrelsen, men också på att många boende i regionen visat ett starkt stöd och efterfrågan på bredbandsprodukter.

Den största svagheten i dagens IT-byggnation och tjänsteutvecklingen är att kvinnors efterfrågan sällan bemöts på ett positivt sätt. Just den delen är inget specifikt för just Örebro utan är landsomfattande.
Kerstin Lillje, Jämstäldhetsexpert på Länsstyrelsen tog upp just dessa frågor i sin exposé över Internetanvändandet. Mycket såg ljust och positivt ut, framförallt bland de yngre brukarna där jämlikheten var i det närmaste total när det gäller möjligheter att använda nätet. Dock måste det påpekas att pojkar och män tillbringar mer tid framför datorn än flickor/kvinnor. En del av detta tillskrev Kerstin Lillje de o0lika online-spelen som generellt drar fler män än kvinnor, det är mer sociallt accepterat att män använder datorn till detta.
Något mer oroande är den stora ålderssegregationen vad det gäller brukandet. Nu är det här något som kommer lösa sig mer eller mindre per automatik allteftersom generationsskiftena sker, men de stora satsningarna hos olika myndigheter gör att framför allt de lite äldre som inte kan eller vill använda Internet blir en bortglömd del av samhället och kan få svårt i myndighetskontakter.

Önskemålen för framtiden är framför allt bredare satsningar på tjänster som riktar sig till båda könen över ett brett ålderspektra.
Exakt vilka tjänster det kan handla om är i dagsläget inte riktigt utforskat, men statistik visar att de mest använda tjänsterna på Internet i dag vid sidan om E-post är rese- och lokal-information, nyheter och olika former av banktjänster Stig Persson, Ansvarig för produktutbudet i fasta nät, Ericsson.
Visade fram delar av Ericssons vision för framtiden. I visionerna finns bland annat det ständigt uppkopplade hemmet där en central punkt håller ordning på en mängd olika terminaler. IP-TV är en del av den kommande produktmarknaden och i samband med att bredbandsuppkopplingarna både i fasta och mobila nät får högre kapacitet förespåddes möjligheten att börja titta på en film på TV:n eller datorn, gå ifrån mitt i filmen men buta så uppspelningen istället fortsätter på mobilens skärm. Naturligtvis fanns det en hel del annat som tekniken går använda till som tjänster inom åldringsvård, distansarbeten eller i stortsett vad du nu kan tänka dig.
Framförallt verkade Ericsson vilja se ett kraftfullt företagande inom IT-sektorn i Sverige, inte så mycket för att öka sin egna produktion utan för att kunna hålla kvar den tekniskt ledande roll vi har sedan tidigare.

Bengt Larsson, Bredbandssammordnare, Länsstyrelsen var nästa talare vid seminariet.
Bengt Larsson gick igenom hur fiberutbyggnaden skett i länet under de senaste åren, var av 300km bara i år. Ett stort arbete har utförts i Örebro län och de flesta telestationer är numera förbundna med fiberuppkoppling. Det innebär att i stort sett alla kan få en bredbandsuppkoppling via ADSL eller ADSL2+ inom länets gränser. Naturligtvis påverkas den maximala hastigheten kraftigt beroende på linjeavståndet till telestationen, men en majoritet kan få som en 8/1Mbit uppkoppling.
Bland frågorna som kom upp till Stig Persson återfanns en som efterlyste högre upp-hastighet mot Internet. Det här är en fråga som jag kan medge att den även ligger mig personligen varmt om hjärtat, för att de olika *DSL-lösningarna ska vara riktigt attraktiva för företagen gäller att uppladdningshastigheten ökar. Redan idag med ADSL och ADSL2+ finns i många fall en möjlighet att öka uploaden rejält för många operatörer, då t.ex. alla upphastigheter idag ligger på 400Kbit/s med en 2Mbit/s uppkoppling, det är först vid 8Mbit/s ADSL som upphastigheten släpps på för fullt till c:a 700Kbit/s många företag skulle alltså kunna i det närmaste få en fördubblad upp-hastighet. Med ADSL2+ är skillnaderna än större, där ligger idag uppladdningshastigheten på c:a 1Mbit/s medans standarden tillåter upp till 3.5Mbit/s i uppladningshastighet. 3,5Mbit/s räcker ganska långt idag för det mindre företaget.

Nå svaret på frågan gick i huvudsak ut på att i dagsläget finns inget att göra, ADSL och ADSL2+ är i huvudsak avsedda för kunder där nedladdning är prioriterad. Vad vi får vänta på är VDSL- utvecklingen som kommer kunna erbjuda en betydligt högre upp-hastighet och därför vara mer inriktad mot företagsmarknaden. Problemet med VDSL, är att det är mycket känsligt för avstånd och störningar. Sannolikt kommer en ny standard utvecklas som baserar sig på en *DSL-lösning. När den kommer och hur snabb den blir återstår dock att se.
En annan kanske viktigare del som togs upp var att det till stora delar råder politisk enighet om målsättningen samt att det anses oerhört viktigt att redan från start bygga upp robusta nät.
I den här uppbyggnaden ingår också att skapa ett antal knutpunkter för kommunikation, vilka ska placeras i Kumla, Lindesberg och Örebro.
Ekonomin har delvis omprioriterats vilket frigjort c:a 500 milj. Av de vikta 1.600 miljonerna. Ett av de återstående problemen är statens bristande intresse. När åtgärderna beslöts till förra valet var "Bredband till alla" ett slagord på tapeten, idag är det snarast ett politiskt helt ointressant mål .

Håkan Lindberg, B3IT AB var på plats och talade om om IP-telefoni och olika användningsområden för dessa liksom om skillnaderna mellan VoIP och IP-telefoni.
Till IP-telefonin går det knyta ett stort antal kringtjänster som automatiskt flyttande av telefonnummer, kundservicetjänster som kan baseras på uppringarens telefonnummer eller olika knappval och ett stort antal andra tjänster som går utföra via telefoni.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar