×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2005-10-06  

Träff med Socialdemokraterna i Baronbackarnas centrum.

Träff med Socialdemokraterna i Baronbackarnas centrum.

Under den här veckan har Socialdemokraterna genomfört en stor satsning för att nå ut till de boende i Baronbackarna.
På eftermiddagen och kvällen informerade socialdemokraterna om sin politik och sin förhoppning för framtiden och bjuda besökarna på kaffe.
Lite senare under eftermiddagen/kvällen bjöd Lars Bjurström, (S) Ordförande i ÖBO:s styrelse in till diskussion om hur det framtida Baronbackarnas Centrum ska kunna utformas.

Vi passade på att ställa en del frågor till en av representanterna som stod utanför Skådespelet.

Hur ser Socialdemokraterna på Örebros framtid?
Nu ser det positivt ut för Örebro, ekonomin vänder och inflyttningen till staden har ökat. Örebro har ett flertal riktigt starka punkter som universitetet, våra strövområden och de stora naturområdena runt rynningeviken.

Hur behöver Örebro förändras?
Vi behöver bygga ut de offentliga tjänsterna inom kommunen, skolan och vården.
Något som ser positivt ut är satsningarna på plus-jobben, i den mån de går att genomföra utan att krocka med fackliga avtal.

Diskussion om Centrum med Lars Bjurström

Nå så mycket diskussion blev det inte, men trots allt en hel del information och tankar som fick komma fram.
Lite tråkigt var det med den låga uppslutningen, men trots det var det en ganska trevlig stund i Skådespelets kafeteria.
Frågor som kom upp under mötesstunden hur det ska bli med höghuset och även om den allmänna upprustningen av centrum.

Vad som är helt klart är att höghuset antingen måste renoveras eller ännu hellre rivas och byggas upp på nytt.
Vissa lösa planer för det framtida Baronbackarnas Centrum finns, även om det inte finns något helt fastställt. De ansvariga för diskussionen visade sig lyhörda för förslag och efterfrågade fler idéer från boende i området.

Ett av problemen med att bara riva ned höghuset ligger i att det ingår i riksintresseområdet för kulturminnesvård.
Vad som hänt så här långt är att Byggnadsnämnden vid mitten av mars i år gav Stadsbyggnad i uppdrag att ett planavtal för en planprövning där rivningsförbudet ska tas bort.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar