×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2020-10-14  

Moderaterna presenterade budgetförslag.

Moderaterna presenterade budgetförslag.

Under tisdagen presenterade Anders Åhrlin (M) oppositionsråd för Moderaterna i Örebro, sin budget inför nästa år. Budgeten är en alternativ budget med det som Moderaterna vill se politiskt i Örebro om de haft majoritet i kommunfullmäktige.

© 2020 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Under tisdagen presenterade Anders Åhrlin (M) oppositionsråd för Moderaterna i Örebro, sin budget inför nästa år. Budgeten är en alternativ budget med det som Moderaterna vill se politiskt i Örebro om de haft majoritet i kommunfullmäktige.

Tar ansvar.

I vår budget tar vi ansvar för den situation vi är i sa Anders Åhrlin och han fortsatte med att säga att kommunens budget är hårt drabbad bland annat av corona men det fanns ekonomiska problem i Örebro kommun redan innan coronaepidemin.
Kostnadsutvecklingen fortsätter att öka i Örebro kommun och andelen invånare som betalar skatt minskar just nu vilket leder till en problematisk situation för Örebro kommun och den här situationen är inte Örebro den enda kommunen som har just nu utan väldigt många av landets kommuner sitter i samma sits.
- Vi ser till att vi har en budget och en ekonomi som håller ihop, både på kort och lång sikt sa Anders Åhrlin.

Ett kärvt läge ekonomiskt.

Anders Åhrlin inledde med att prata om att det ekonomiska läget för Örebro kommun fortfarande är kärvt och de ekonomiska problemen som fanns i början av året finns fortfarande kvar även om de kanske inte har debatterats så mycket nu med tanke på Coronaläget, men den ekonomiska situationen är fortfarande allvarlig för Örebro kommun.
Den pågående lågkonjunkturen ser ut att hålla i sig åtminstone till 2023 och Moderaterna vill se ett fortsatt arbete med kostnadsutvecklingen i kommunen.
- Vad vi tycker också är problemen vi behöver åtgärda för att vi ska kunna få en tryggare och bättre kommun sa Anders Åhrlin.

Satsningar ska betala sig.

Anders Åhrlin var tydlig med att Moderaterna i Örebro vill se att de satsningar och investeringar som görs också ska betala sig i längden, en av Moderaternas satsningar är ett narkotikateam för att bekämpa narkotikan och då räknar de med att det arbetet inom några år också ska ge resultat i kommunens budget.
Moderaterna lanserade sitt förslag om ett narkotikateam under senaste valrörelsen och de fortsätter att ha med den i sin budget, tanken är att när en ungdom påträffas med narkotika så ska ett team rycka ut för att kunna sätta in rätt insatser så fort det bara går och helst direkt för att få bukt med narkotikan i samhället och teamet ska också ha ansvaret för att alla åtgärder som behövs sätts in vilket betyder att det måste bli ett samarbete mellan flera olika aktörer så som socialtjänst och polis.
- Narkotikateamet ska vara ett team som med kraft ser till att jobba gentemot narkotikan var helst den dyker upp sa Anders Åhrlin.

Fler i arbete.

Anders Åhrlin berättade att Moderaterna vill se riktade insatser för att färre ska behöva försörjningsstöd i Örebro kommun och området Vivalla – Lundby står för 21 procent av de försörjningsstöd som betalas ut av Örebro kommun idag och därför vill de se en kraftsamling som får människor att gå från bidrag till egen försörjning.
Moderaterna i Örebro vill se en riktad insats som de kallar för ett svenskt introduktionsprogram och en del i det programmet är fler möjligheter för både barn och vuxna att trän på svenskan för språket är en viktig del både för skolresultat och för att kunna bli anställningsbar.
Språksatsningen ska bli bred och den ska bli både i skolan, på bibliotek och i familjevårdcentralen för att ge dem som behöver många fler möjligheter att träna på svenskan.
Yrkesvux kommer också att få en satsning av den moderata budgeten för fler platser eftersom de har visat att det fungerar med den typen av utbildning.
- En sak som vi moderater är glasklara med det är att vi måste få till en bättre språkträning sa Anders Åhrlin.

Flera riktade insatser.

Moderaterna vill se en paraplyorganisation när det gäller åtgärder för att få fler nyanlända i arbete och enklare och mer lättillgänglig språkträning är bara en del, de har också kvar sin samhällskunskap för invandrare där de får lära sig hur Sverige fungerar och efter att ha tittat på andra kommuner som arbetar på det sättet så har de sett att det ger bra resultat.
- När man kommer till ett nytt land och man får också en information, utbildning kring om hur det nya samhället fungerar så kommer man också snabbare in i samhället sa Anders Åhrlin.

Hjälmaren är viktig.

Vi behöver göra en satsning på Hjälmaren för den ligger väl alla Örebroare varmt om hjärtat på ett eller annat sätt berättade Anders Åhrlin och de senaste årets låga vattennivåer gör att det behövs rätt tekniska förutsättningar för att reglera Hjälmaren.
Moderaterna har i sin budget skjutit till de 4 miljoner kronor som behövs vid Hyndevadsdammen för en upprustning och automatisering, men Hyndevadsdammen är bara en del av vad som behöver åtgärdas för att vattennivån i Hjälmaren inta ska vara för låg men arbetet med Hyndevadsdammen skulle vara en bra start.
- Det är vi beredda från Moderaternas sida att skjuta till därför att vi kan inte ha en situation igen där vi ser att vattennivåerna i Hjälmaren är så låga som de har varit sa Anders Åhrlin.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar