×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2020-08-20  

Örebro har en helt ny park på öster.

Örebro har en helt ny park på öster.

Under tisdagen invigdes den helt nya Österängsparken som ligger där det förr var ett bussgarage på öster i Örebro.
Hela Österplan håller på att förändras just nu eftersom det är det första av alla tidigare industriområden som håller på att bli till bostadsområden och det är en bra bit kvar innan alla hus är på plats för just nu så är det bara två av husen som snart är klara de andra har inte ens börjat byggas än men parken är klar.

© 2020 Johan Gullberg - knytpunkt.com
14 Klickbara bilder.

Under tisdagen invigdes den helt nya Österängsparken som ligger där det förr var ett bussgarage på öster i Örebro.
Hela Österplan håller på att förändras just nu eftersom det är det första av alla tidigare industriområden som håller på att bli till bostadsområden och det är en bra bit kvar innan alla hus är på plats för just nu så är det bara två av husen som snart är klara de andra har inte ens börjat byggas än men parken är klar.

Annorlunda invigning.

Normalt när Örebro kommun ska inviga något så brukar de bjuda in örebroare att vara med men det går inte just nu så invigningen blev i form av en pressträff istället så parken var lite ödslig eftersom bebyggelsen inte är klar än och att inviga en park mitt i flera stora byggarbetsplatser kändes annorlunda.
- Normalt när vi gör större grejor så har vi ju en stor invigning där vi klipper band och bjuder hit medborgare och så men nu med coronastyle så får vi göra en lite annan variant sa Ullis Sandberg.

Första parken i ett omvandlingsområde.

Ullis Sandberg (S) ordförande för programnämnd samhällsbyggnad inledde invigningen med att bland annat berätta att Örebro fortfarande utvecklas väldigt snabbt och att bostadsbyggandet fortsätter i hög takt och det växer fram helt nya bostadsområden och de kommande åren så kommer industrimark förändras till bostadsområden och i det arbetet så behövs det skapas nya parker och Österängsparken är den första helt nya parken som skapats på ett tag och det är den fösta parken som skapats på före detta industrimark.
- Så är det ju inte bara så att vi förtätar utan vi skapar ju nya grönområden, parker, så det här är egentligen första gången, vad vi vet som vi gör en park på ett gammalt industriområde sa Ullis Sandberg.

Gamla delar i en ny park.

Tina Andersson landskapsarkitekt stadsbyggnads berättade att parken är uppdelad i tre olika miljöer och där det förut var asfalt och betong är det snart en grönskande park.
Tanken är att parken ska vara modern och långsiktigt hållbar men den har lite av områdets industrihistoria kvar också eftersom de har återanvänt betongfundamenten från bussgaraget och fundamenten har fått en ny roll som dels spaljé åt klättrande växter och de finns också med som inslag ibland de bänkar som finns.
Tanken är att det inte bara ska kännas som en helt ny park utan den ska också ha en egen karaktär genom återbruket av pelarna från bussgaraget.
- Vi kallar det för återbruk, vi har tagit dem rakt av och placerat om och de har fått en helt ny funktion som ska kunna samordnas med parken berättade Tina Andersson.

En park i tre delar.

Det är ingen stor park och den är avlång till formen men de har använt sig av den avlånga formen för att skapa tre olika rum i parken, på ena kortändan så är det strandkaraktär på parken med sanddyner och värmetåliga plantor, det finns också möjlighet till vattenlek och delen i mitten består av mer blommande växter och med fler sittplatser utspridda, den sista delen är inte klar än men det ska bli en torgyta och tanken är också att när husen väl är byggda så ska gatorna vara slingrande och känslan ska vara att parken går ända fram till husen, just den delen var lite svår att se under invigningen eftersom det än så länge nästan bara är tomma grusytor runt om parken.
- Det är ju en ganska liten yta trots allt när man tänker på hur väldigt många bostäder som så småningom kommer sa Tina Andersson.

Roligt att parken kom först.

Vi fick en intervju med Karin Andersson från tekniska förvaltningen och hon berättade att det var roligt att det för en gångs skull var parken som var klar först för nu hinner växterna växa till sig och parken hinner mogna tills alla hus är klara och när de första flyttar in så är parken klar att användas.
Det är lite ovanligt att parken är det som kommer först och det har också gjort att de har fått arbeta lite annorlunda men deras konsulter har gjort ett jättebra jobb berättade Karin Andersson och de har verkligen ansträngt sig för att få till parken på ett bra sätt.
Det är spännande och tåliga växter som finns i parken och tanken är att växterna ska klara av lekande barn eftersom det finns små stigar in i rabatterna.
- Jag tycker att det är jätteroligt att man bygger parken klar innan bostäderna är färdiga sa Karin Andersson.

Nya grönområden är viktiga.

Vi fick också en intervju med Ullis Sandberg där hon berättade att de ofta får höra att de bygger bort allt det gröna i Örebro men nu så finns det en helt ny grön oas i Örebro och det visar ju på att de inte bara bygger bort grönska utan även tillför grönska på nya platser.
För Örebro så har grönmiljöerna varit ett signum så det är fortfarande viktigt med grönytor i staden och med fler gamla industriområden som ska förvandlas till bostadsområden eller blandområden så kommer det också att behövas fler nya parker för att skapa bra miljöer för de som bor där.
- Det är i praktiken så att vi bygger till det gröna när vi bygger nytt och i allt större utsträckning i de här nya omvandlingsområdena sa Ullis Sandberg.

En spännande park.

Österängsparken är lite speciell eftersom det är den första parken som är byggd på före detta industrimark så första jobbet var att sanera marken så tre meter ner fick de gräva innan de kunde börja med parken berättade Ullis Sandberg.
För att få en detaljplan antagen i området så fick de vara med och betala för parken och det förfarandet är vanligt inom Örebro kommun eftersom Örebro kommun anser att grönytor och vägar med mer i infrastruktur är viktigt.
- Vi vill ju att det ska finnas bra livsmiljöer och då är ju bland annat parker, gator, de delarna tillhör ju ett nytt bostadsområde, det är svårt att bygga ett bostadsområde utan det sa Ullis Sandberg.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar