×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2020-04-24  

Tillsammans är vi starka.

Tillsammans är vi starka.

Under onsdagen var det en pressträff på Länsstyrelsen i Örebro där det fanns representanter från både kommuner och region och naturligtvis landshövding Maria Larsson.
Temat för pressträffen var läget på Covid 19 smittan i Örebro län från alla tre perspektiven.

© 2020 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Tillsammans är vi starka.

Under onsdagen var det en pressträff på Länsstyrelsen i Örebro där det fanns representanter från både kommuner och region och naturligtvis landshövding Maria Larsson.
Temat för pressträffen var läget på Covid 19 smittan i Örebro län från alla tre perspektiven.

Allvarligt läge som antagligen kommer att förvärras.

Under förra veckan var alla Landshövdingar i landet på möte med Statsminister Stefan Löfven där han bland annat sa, vi har ett allvarligt läge och det kommer att förvärras och därför har Länsstyrelserna fått i uppdrag att se till att samverkan fungerar i alla län i landet.
Maria Larsson berättade att det ser ut som att smittspridningen i Örebro län kommer att fortsätta några veckor till men i Örebro län finns det ett bra samarbete redan idag och samarbetat har de gjort länge även om det har behövts samarbete på fler plan och en tätare kommunikation just nu än vad det vanligtvis är.
- Ensam är inte stark och särskilt inte i en kris sa Maria Larsson.

Ett gemensamt ansvar.

Alla tar ett gemensamt ansvar och alla hjälps åt för att få de lösningar som behövs på plats sa Maria Larsson hon fortsatte med att berätta att det fanns redan en struktur för samarbete i länet en av de nya samarbetena som har kommit till idag är att näringslivet är en mer aktiv part när det gäller tillhandahållande av skyddsutrustning.
Frågan om tillgång på skyddsutrustning förändras snabbt, i dagsläget så är det ett par kommuner som har ett akut behov av skyddsutrustning men imorgon så kan det se helt annorlunda ut beroende på hur smittan sprids i samhället.
- Ett par nya fall på ett boende kan dramatiskt förändra behovet av mer skyddsutrustning sa Maria Larsson.

Länsstyrelsen har ett samordningsansvar.

Maria Larsson berättade efter pressträffen att Länsstyrelsen har ett samordningsansvar under den här krisen och ett av deras ansvarsområden är att lämna lägesbilder tre gånger i veckan till regeringen och de lägesbilderna innehåller bland annat hur smittspridningen ser ut i kommunerna i Örebro län och hur behovet av skyddsutrustning ser ut.
Länsstyrelsen har också i uppdrag att hjälpa kommunerna att hitta skyddsutrustning och de kan beställa utrustning från Socialstyrelsen men de har också gjort en inventering av länets företag för att se vilka som kan hjälpa till.
De har kontaktat ungefär 370 företag med en fråga om de kan avvara skyddsutrustning och de flesta företag hade inte skyddsutrustning men att en del ändå tog sig tid att svara pekar på att de ändå är villiga att hjälpa till om de kan, 15 företag har svarat att de har skyddsutrustning och kan hjälpa till vid behov.
- Vi rapporter också kring näringslivet i länet, deras situation, vi rapporter kring vad civilsamhället gör, det är alltså ganska breda rapporter och bilder som vi lämnar vidare sa Maria Larsson.

Allvarligt läge.

Andreas Svahn Regionstyrelsens ordförande inledde sitt anförande med att vi har ett allvarligt läge och det kommer att fortsätta i många veckor till, slutet är inte inom synhåll än, men Örebro län har en lång tradition av att samverka mellan flera olika aktörer och det samarbetet har de enormt stor nytta av idag.
När det gäller just Regionen så har de samverkan på flera olika nivåer berättade Andreas Svahn, de har samverkan kring skyddsutrustning med sina grannregioner och det samarbetet finns också på nationell nivå eftersom de stora regionerna gör mycket större inköp så kan de hjälpa mindre regioner.
- I en svår situation så visar sig vårt län från dess bästa sida sa Andreas Svahn.

Personal omfördelas.

Idag så har flera vårdcentraler stängts ned för att personalen behövs bättre på andra ställen inom vården men också för att kunna öka stödet till kommunernas vård och omsorg berättade Andreas Svahn.
De har i några fall bytt personal, kommunalt anställda sjuksköterskor och undersköterskor som har kunskap i intensivvård har fått gå över till att arbeta på sjukhus istället och sjuksköterskor och undersköterskor från Regionen arbetar inom kommunerna för att bäst ta hand om den kompetens som finns och det är viktigt att vara flexibla och kunna hitta nya läsningar när situationen förändras vilket den kan göra snabbt.
- Ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt där vi har snabba beslutsvägar och snabba kontaktytor till varandra, så att jag är väldigt nöjd med den samverkan som finns sa Andreas Svahn.

En lång tradition av samverkan.

Andreas Svahn berättade i en intervju att Örebro län har ett allvarligt läge och att det kommer fortsätta i många fler veckor men styrkan i vårt län är att det finns bra samverkan och att det har funnits länge så att rutiner redan finns och att de känner varandra.
Eftersom ingen egentligen vet hur utvecklingen kommer att bli så är det viktigt med upparbetade kanaler för samverkan, för ingen kan veta vem som behöver hjälp nästa gång.
- En styrka att vi har så god samverkan med en lång tradition av, men det fungerar väldigt bra att samverka i vårt län, sa Andreas Svahn.

Ingen akut brist på skyddskläder.

I nuläget lider Region Örebro Län ingen akut brist på skyddskläder berättade Andreas Svahn men en akut brist innebär att det är helt slut berättade han också och just nu så har de bara ett par dagars framförhållning och de behöver därför jaga mer hela tiden men de håller också på att bygga upp ett eget lager så att situationen ska bli bättre med tiden.
- Läget är ansträngt men under kontroll, därför att vi ser att vi har ett inflöde hela tiden sa Andreas Svahn.

Örebro kommun kan agera på ett annat sätt än övriga kommuner i länet.

Kenneth Handberg, kommunstyrelseordförande Örebro, inledde sitt anförande med att de vet att Örebro kommun består av lite mer än hälften av alla invånare i Örebro län och det gör också att Örebro kommun har en annan muskulatur och kan agera på ett annat sätt än övriga kommuner i länet och det gäller att vara ödmjuk, naturligtvis så behövs resurser bäst där behovet är som störst och om Örebro kommun kan hjälpa någon av de mindre kommunerna så kommer de att göra det så länge som det inte äventyrar Örebro kommuns egen verksamhet.
Det betyder inte att Örebro kommun har en massa människor och material över för det har de inte berättade Kenneth Handberg och de har hjälpt andra kommuner som har haft akut brist på material. Förutom att hjälpa till med material så kan Örebro kommun hjälpa mindre kommuner när det gäller andra praktiska saker som att till exempel flytta medarbetare, det låter lätt men är juridiskt komplicerat och en sådan utredning behöver inte alla kommuner göra själva om en kommun redan har gjort det och Örebro kommun kan dela med sig av sina utredningar och de mallar de har gjort i ordning eller liknade saker för att underlätta för andra mindre kommuner.
- Det är så ett samarbete ska se ut i en sådan här situation, att dela med sig när det är möjligt men att också ha respekt för att alla kommuner måste kunna få sina egna verksamheter att fungera sa Kenneth Handberg.

Det är tufft men än så länge har vi klarat det.

Vi fick också en intervju med Kenneth Handberg, kommunstyrelseordförande i Örebro, där han berättade att i Örebro så är det ett tufft läge men hittills så har de klarat det och det är tufft på flera olika sätt men genom att samarbeta så blir läget i alla fall hyfsat och genom att samarbeta på flera olika plan så blir alla starkare i slutändan.
Örebro kommun är villig att hjälpa andra kommuner om de har möjlighet och om de blir tillfrågade men naturligtvis så måste de försäkra sig om att de klarar sitt eget uppdrag också.
- Om staten och regionerna kör sina egna race utan att reflektera över hur vi kan stötta varandra då blir resultatet sämre sa Kenneth Handberg.

Personal, utrustning och kompetensstöd är kärnverksamhet.

Tommy Henningsson, kommunchef Hällefors, talade om att det kommuner behöver fokusera på just nu är personal, utrustning och kompetensstöd och det är de tre områdena som de fokuserar på och tillgången på skyddsutrustning finns med i alla tre områden.
I dagsläget så är det munskydd, handskar och handsprit som efterfrågas i Hällefors och även om de just nu klarar sig så ligger de på gränsen och eftersom Hällefors har konstaterad smitta så arbetar de också nära Regionens smittskydd för att personalen ska veta när de ska använda skyddsutrustningen och hur den ska användas.
- En person kanske kräver minst 8 – 10 personer för att kunna löpande få dygnet runt stöd i det här och det är klart att då passerar det rätt många och då kräver det hårdhänt hygienregler sa Tommy Henningsson.

Ändra inte i onödan.

Tommy Henningsson var tydlig med att det är viktigt att använda redan etablerade rutiner och inte gå in och ändra om i onödan speciellt inte när det gäller samverkan på olika plan för börjar man ändra om så kommer det bli rörigt och svårare att överblicka. Hällefors kommun har inte bara samarbete med Regionen och Länsstyrelsen utan företag i kommunen har också gått in och stöttat samt att de fått hjälp från Örebro kommun på ett bra sätt berättade Tommy Henningsson.
- Det speglar att vi får hjälp också på den egna plattformen för vi måste också klara oss själva, inte bara lita på andra sa Tommy Henningsson.

Kommunens roll.

Tommy Henningsson, kommunchef Hällefors, berättade efter pressträffen att han talade om kommunens roll i att ta ansvar för kompetensförsörjning, skyddsutrustning och personalbehoven och i Hällefors arbetar de med stabsarbetet varje dag när det gäller de frågorna och hittills har det fungerat bra.
Samarbetet fungerar bra och det finns samverkan på alla nivåer och det är viktigt och sedan är kommunikationen väldigt viktig samtidigt som det är en av de svåraste att sköta på ett bra sätt, människor vill veta vad som händer men i en liten kommun så gäller det att tänka sig för så att man inte lämnar ut en enskild person när något händer och det kan vara en svår balansgång ibland.
- Min egen kommun måste hela tiden se till att det finns daglig dialog mellan ansvariga inom våden och vårdcentralerna och sjukhuset vilket det görs varje dag sa Tommy Henningsson.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar