×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2020-03-14  

Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.

Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.

Under fredagen var Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för skydd och beredskap, på besök hos Maria Larsson, Landshövding Örebro län.
Dan Eliasson var inbjuden till Örebro slott för att få information om hur krisberedskapen ser ut i Örebro län.

© 2019 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Under fredagen var Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för skydd och beredskap, på besök hos Maria Larsson, Landshövding Örebro län. Dan Eliasson var inbjuden till Örebro slott för att få information om hur krisberedskapen ser ut i Örebro län.

Besöket inplanerat sedan länge.

Maria Larsson inledde med att säga att hon kände sig hedrad av att Dan Eliasson tog sig tid att besöka Örebro trots att han har väldigt mycket att göra just nu.
Mötet på slottet handlade om hur Örebro län rustar för att klara av en krissituation berättade Maria Larsson och eftersom mötet var inbokat sedan lång tid så kunde de inte tänka sig att de idag skulle ha en krissituation att hantera och den nuvarande krisen har visat att Örebro län har kommit en bra bit längre i sitt arbete och nu blir systemet testat och det har fungerat bra.
- Inte trodde vi när vi bestämde det här datumet att vi faktiskt skulle ha en pågående krissituation att hantera samtidigt, men det är ett bra test sa Maria Larsson.

Allmän beredskap är god.

Det var representanter från flera olika delar så som polisen och brandkåren på plats för att berätta om hur deras beredskap ser ut idag i händelse av en kris av något slag.
En av sakerna som de hade blivit informerade om var det gemensamma larm och utryckningscentralen som är ett projekt som polisen håller i och det går ut på att samla alla utryckningsenheter under ett tak, så att polisen, brandkåren och sos alarm kommer att finnas i samma byggnad för att förenkla samarbeten mellan de olika delarna, men Örebro airport hade också varit med under dagen eftersom det är vår flygplats som MSB utgår ifrån när de ska frakta något utanför landets gränser.

Vill se verkligheten.

Dan Eliasson berättade att han besökte Örebro för att se hur Länsstyrelsen arbetar med kriser och speciellt för att se hur djupt samarbetet går nu med coronaviruset och hanteringen av det arbetet och han sa att han blev imponerade av de aktörer som var med under mötet och Örebro län är ett lagom stort län för att få samarbetet att fungera ordentligt, vårt län är tillräckligt stort för att ha muskelkapacitet att klara av kriser samtidigt som vi är tillräckligt små för att känna varandra över länsgränserna och det underlättar samarbete.
- Man förstår varandra rätt väl, kan till och med knyta personliga relationer i olika funktioner, ett väldigt väl fungerande system tycker jag sa Dan Eliasson.

Viktigt att komma ut i landet.

Dan Eliasson berättade också att just nu är det väldigt mycket nöten i Stockholm och då anser han att det är skönt och viktigt att komma ut i landet och lyssna av hur det fungerar runt om i landet och inte bara i Stockholm och då kändes det bra att vi sedan länge hade ett möte inplanerat här i Örebro så att de har kunnat göra en temperaturmätning på verksamheten här och temperaturen var bra.
- När jag ser på Örebro län så ser jag ett väl fungerande län där krishantering där krishantering sköts på ett utmärkt sätt sa Dan Eliasson.

Många ämnen att prata om.

Dan Eliasson berättade att de bland annat pratat om en gemensam larm och ledningscentral som är under uppbyggnad i Örebro, räddningsregion bergslagen var ett annat ämne de pratat om och det handlar om att 42 kommuner går ihop och skapar en gemensam ledningsstruktur.
- Jag har fått bra dragningar och fått beskrivet hur viktiga de här funktionerna är och vilken roll de ska spela i systemet sa Dan Eliasson.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar