×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2019-10-19  

En liberal visionsbudget.

En liberal visionsbudget.

Liberalerna kom med en annorlunda budget eftersom de har en visionsbudget som är om 2020 men sträcker sig ända till 2030.
Karolina Wallström berättade att den här budgeten från Liberalerna handlar om prioriteringar och många igångsättningar för att förändra Örebro kommuns sätt att arbeta och Liberalerna vill flytta behoven närmre örebroarna.

© 2019 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Liberalerna kom med en annorlunda budget eftersom de har en visionsbudget som är om 2020 men sträcker sig ända till 2030.
Karolina Wallström berättade att den här budgeten från Liberalerna handlar om prioriteringar och många igångsättningar för att förändra Örebro kommuns sätt att arbeta och Liberalerna vill flytta behoven närmre örebroarna.

En blandad budget med vision och en budget för 2020.

Visionen visar hur de vill bygga ett liberalt samhälle om de får bestämma i Örebro kommun men de har också en behovsbaserad budget där de har tittat på var det behövs mest pengar och sedan fördelat efter behoven.
När de har tittat på behoven så har barn och utbildning och socialvälfärd fått pengar först och de som får mindre är bland annat samhällsbyggnad och vuxenutbildningen.
- Så vi utgår helt från de behoven som vi tror att örebroarna har med utgångsläge ifrån barn och utbildning och socialvälfärd sa Karolina Wallström.

Individen i centrum.

För att ha individen i centrum så har de vänt på pyramiden och omfördelat så att det kommer ut mer resurser till exempelvis skolan och rektorerna får ett större ansvar men också en större frihet att bestämma själva hur de vill arbeta och var det behövs extra resurser, för det är ju rektorer, lärare och de som arbetar på ett vårdboende som bäst vet vad örebroarna behöver i deras verksamheter.
Att vända på pyramiden handlar om att sätta individen i centrum sa Karolina Wallström och det är individens behov som ska komma först och då fungerar det inte med de ramar som de styrande har använt sig av under så många år.
- När man vänder på pyramiden så får man centralförvaltning, ledning och politiken längst ner och längst upp, det största själva grundläggande basen det är ju verksamheten längst fram sa Karolina Wallström.

Gör om, gör rätt.

Karolina Wallström vill inte se mer lappande och lagande på sådant som inte fungerar bra i Örebro kommun utan hon vill se en helt ny start i stället och då behövs det en behovsbaserad budget.
Kärnverksamheten för Örebro kommun är det som får mest av budgeten från Liberalerna och de har tittat på vad kommunens uppdrag är och vad som är lagstadgat att kommunen ska ha och då har de också tittat på de människor i samhället som har de största utmaningarna och att de prioriterar så här hårt kommer ju att märkas på andra ställen i kommunens verksamhet så att samhällsbyggnads får till exempel en kraftigt minskad budget.
- Framför allt kommer det märkas på centralförvaltning, chefstjänster och administration sa Karolina Wallström.

Behovsbudget istället för en vanlig budget.

Vi fick en intervju med Karolina Wallström efter presentationen och då berättade hon att Liberalerna i Örebro valde att göra en behovsbaserad budget istället för en vanlig rambudget och när de räknade på hur många elever det finns i skolorna i Örebro så upptäckte de att deras rambudget skulle behöva stärkas mycket mer än vad som har gjorts tidigare och det var samma sak inom social välfärd och en sådan ändring är svårare att göra med en vanlig rambudget därför valde Liberalerna att göra en behovsbudget i stället.
- Den förhåller sig ju till en ram med nedlagda, nedplöjda både kostnader och effektiviseringar gjort under många år och sedan så flyttar man lite miljoner hit och dit och lägger på lite och man förändrar egentligen inte de stora potterna, det vill säga volympotten som finns till förfogande för fler elever i skolan, men det gör vi nu sa Karolina Wallström.

Liberalernas vision för Örebro.

Karolina Wallström berättade att Liberalerna har en helt annan vision av hur samhället ska byggas än vad den styrande majoriteten har och ett sätt att visa deras version av samhällsbygge är att göra en visionsbaserad budget.
Liberalernas version innebär bland annat att kommunen ska ha ett starkare samarbete med både civilsamhället och med företag för en grundsten i deras vision är valfrihet och individen i centrum och då behövs det till exempel fler utförare av tjänster i välfärden.
- Att sätta individen i centrum hela tiden är ju att lyssna efter vad örebroarna behöver mer än att förverkliga och trycka ut det som vi i politiken tycker att örebroarna behöver sa Karolina Wallström.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar