×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2019-10-17  

Moderaternas budget inför 2020.

Moderaternas budget inför 2020.

Under tisdagen presenterade Moderaterna i Örebro sin budget för 2020-2022 och Anders Åhrlin och Maria Haglund presenterade en budget som rejält skulle minska den kommunala strukturen och fokuserar på kommunens uppdrag.

© 2019 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Under tisdagen presenterade Moderaterna i Örebro sin budget för 2020-2022 och Anders Åhrlin och Maria Haglund presenterade en budget som rejält skulle minska den kommunala strukturen och fokuserar på kommunens uppdrag.

En kommun med underskott.

Anders Åhrlin inledde med att tala om den demografiska utmaningen som Örebro kommun står inför, den innebär att färre ska försörja fler och Moderaterna i Örebro vill se tydliga åtgärder för att minska det underskott som redan finns i Örebro kommun för att på sikt få en budget i balans även om det inte kommer att hända på bara ett år men det är viktigt att se över alla kommunens verksamheter och strukturera om där det går och satsa på kvalitet i kommunens verksamheter.
- Jag skulle vilja säga att läget är allvarligt och det grundar jag i att just Socialdemokraterna har inte lyckats få nettokostnadsutvecklingen att så att säga peka åt rätt håll sa Anders Åhrlin.

Samarbete är viktigt.

Anders Åhrlin sa också att Moderaterna lägger den här budgeten för att andra partier ska kunna titta igenom den och se om det finns förslag som de kan samarbeta om och han tryckte rätt mycket på att samarbete mellan olika partier är viktigt för att få till långsiktiga åtgärder för att få Örebro kommuns budget i balans.
Det är viktigt att våga diskutera ambitionsnivåer när det kommer till välfärden och speciellt till verksamhet som inte har direkta kopplingar till välfärden.
- Vi är villiga att kunna diskutera också med de styrande för att hitta en lösning på det, läget är för allvarligt för att vi ska så att säga för att vi ska låsa in oss i varsin skrubb sa Anders Åhrlin.

Kvalitet först.

Maria Haglund berättade att skolan ska ha ett tydligt kvalitetsuppdrag och det betyder bland annat att det ska vara lugnt och finnas studiero i skolan oavsett om det är grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning.
En konkret idé som Maria Haglund berättade om är att ta fram en konceptgrundskola så att alla nya skolor som byggs i Örebro kommun följer samma mall för att på så sätt få ned kostnaden både för byggandet men även för hyror för idag så blir hyrorna höga i nybyggnationer.
- Vi måste se till att vi bygger billigare, se till att hyrorna går ner, se till att vi kan fokusera från hyror till att klara välfärdsuppdraget sa Maria Haglund.

Bekämpa drogerna i Örebro.

Moderaterna har tidigare lagt ett förslag om ett narkotikateam som ska arbeta mot ungdomar och snabbt kunna kliva in efter att en ung person till exempel blivit upptäckt med narkotika av polisen och det här är en hjärtefråga för Anders Åhrlin och han hoppas att fler kan se nyttan med ett sådant team.
Anders Åhrlin berättade att när han träffar ungdomar så brukar han fråga om de vet hur de kan få tag på droger och det är skrämmande hur många som vet det och likadant hur vanligt det är med droger på skolorna i Örebro och han tycker att svaren på frågorna är otäcka för de visar hur det faktiskt ser ut.
- Drogerna är väldigt närvarande i stort sett alla samhällskategorier, vad det gäller barn och ungdomar, därför behöver vi göra kraftiga insatser sa Anders Åhrlin.

Ingen skattesänkning i sikte.

Moderaterna i Örebro kommer inte att ha någon skattesänkning eftersom de pengar som kommer in via skatten behövs för att ordna upp Örebro kommuns ekonomi berättade Anders Åhrlin.
Moderaterna kommer att lägga 30 miljoner på effektiviseringar och då är det speciellt inom den politiska organisationen där de bland annat vill ta bort programnämnderna och minska förvaltningen.
- Det är liksom så att osthyvlarnas tid är lite grand förbi, vi måste också göra strukturella förändringar och det här måste vi också göra dels tillsammans men vi måste också börja utvärdera verksamheter sa Anders Åhrlin.

Ta ansvar för ekonomin.

Vi fick en intervju med Anders Åhrlin efter pressträffen där han bland annat berättade att Moderaterna vill vara med och ta ansvar för Örebro kommuns ekonomi och att ta ansvar betyder att han vill föra samtal med de partier som styr i Örebro kommun idag för att hitta breda och långsiktiga lösningar på de ekonomiska problemen som finns idag, en oro som Anders Åhrlin har är att den styrande majoriteten inte kommer att välja en sådan väg utan fortsätta som de har gjort hittills med stora underskott i programnämnderna.
- Det är väldigt stora ekonomiska utmaningar framöver och ska vi lyckas att se till att vi inte belånar och förstör för framtida generationer då måste vi ta ansvar här och nu, så därför är jag villig att föra diskussioner både med de styrande kring hur vi kan komma ur den här situationen sa Anders Åhrlin.

Förändra strukturer.

Anders Åhrlin berättade också att Moderaterna i Örebro vill starta en omstrukturering av Örebro kommun och utvärdera och se över verksamheter för att kunna effektivisera hur Örebro kommun arbetar.
Anders Åhrlin sa att han skulle gärna se att den politiska organisationen i Örebro kommun minskar för att den idag är för stor och kostar för mycket, samma sak med tjänstemannaorganisationen den är också för stor och för dyr så de vill se nedskärningar på ungefär 30 miljoner kronor i de två områdena men Anders Åhrlin var också tydlig med att det kan komma att kosta pengar inledningsvis när man ska börja omstruktureringar i kommunens styre.
- Vi behöver se över verksamhet, vi behöver pröva och ompröva, vi behöver effektivisera verksamheter, vi behöver titta på vad det är som vi vill ha och vad som är nödvändigt för oss att ha, vi måste titta på vad är det lagstadgade uppdraget och vad är det som vi har utöver det och där måste vi prioritera och det betyder att på vissa områden får vi göra ambitionssänkningar sa Anders Åhrlin.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar