×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2019-05-23  

Jan Björklund besökte valstugan på Stortorget.

Jan Björklund besökte valstugan på Stortorget.

Under onsdagen besökte Liberalernas partiledare Jan Björklund valstugan på Stortorget där han och Johan Pehrson (L) hade ett samtal inför publik innan de passade på att träffa en del av besökarna på torget så att de fick en möjlighet att ställa sina frågor.

© 2019 Johan Gullberg - knytpunkt.com
6 Klickbara bilder.

Under onsdagen besökte Liberalernas partiledare Jan Björklund valstugan på Stortorget där han och Johan Pehrson (L) hade ett samtal inför publik innan de passade på att träffa en del av besökarna på torget så att de fick en möjlighet att ställa sina frågor.

Varför är EU-valet viktigt.

Johan Pehrson inledde och han berättade då att en fråga han har fått ofta när han är ute och knackar dörr är varför är EU-valet viktigt och Jan Björklunds svar på den frågan var att vi tar så mycket som självklart idag, men det är inte självklart att vi får fortsätta leva i den mest demokratiska och fredligaste världsdelen med högst levnadsstandard och det Europeiska samarbetet är en väldigt viktig förklaring till att vi har det så bra och fredligt.
- EU har betytt oerhört mycket för det Europa vi lever i idag sa Jan Björklund.

Mycket står på spel i det här valet.

Jan Björklund sa också i sitt tal att i det här valet till Europaparlamentet är det mycket som står på spel, det ställer upp rätt många partier som vill krossa det här samarbetet som EU är och det finns partier som inte vill ha mer samarbete i Europa men om vi ska kunna läsa de stora frågorna som ligger framför oss så måste vi samarbeta och samarbeta mer än vad vi gör idag. Jan Björklund ser tre speciella skäl till att Europa behöver hålla ihop just nu och det är Putin, Trump och det är Kina.
Putin hotar militärt och var för sig är inte Europas länder så starka men tillsammans så är vi starka, Trump hotar frihandelsavtalet mellan EU och USA och med ekonomier som är beroende av handeln med USA skulle det vara förödande för EU:s medlemsländer, Kina har en enorm ekonomisk utveckling och idag så är de kapitalister och de håller på att konkurrera ut Europa på många områden så vi behöver vässa oss för att ta upp den kampen och det gör vi bäst genom mer samarbete.
- Var och en för sig är vi inte så starka, tillsammans är vi starka och det är det som är Liberalernas budskap sa Jan Björklund.

Europa står och väger.

Europa påverkas av de antidemokratiska krafter som finns i världen och i Europa, de som inte tycker att mänskliga rättigheter är speciellt viktiga och det som EG och senare EU har byggt upp de senaste 75 åren är på risk nu och vi kan inte ta det samhällsbygget för givet utan vi måste säkra det för framtiden och det är faktiskt det som det här valet handlar om sa Johan Pehrson i sitt tal.
Därför är det viktigt att det finns ett starkt liberalt mittfält i parlamentet och EU:s beslut påverkar oss till stor del här i Sverige och det på många olika plan.
- Vi måste stärka de krafter som ändå står upp för demokratin sa Johan Pehrson.

EU ska vara världens viktigaste miljöorganisation.

Den största utmaningen globalt sett är klimathotet sa Jan Björklund och det är något som bara kan lösas genom samarbete över landsgränser, inget land kan lösa klimatkrisen själv utan alla måste hjälpas åt och EU är ett fantastiskt redskap för att göra just det arbeta över gränserna.
En gemensam nivå på koldioxidskatt är ett förslag som diskuteras just nu och det är det enskilt viktigaste förslaget som finns just nu eftersom att just koldioxidskatt har visat sig framgångsrikt bland annat här i Sverige för att minska utsläppen.
En del länder i EU har ingen koldioxidskatt alls som till exempel Polen och de kommer inte gilla att få en sådan skatt eftersom de också planerar att öppna upp fler kolgruvor så en koldioxidskatt är nog bland det sista de vill ha men det skulle få en positiv effekt.
- Det skull tvinga dem att ställa om till renare kraftproduktion och det vore en stor vinst för Europa sa Jan Björklund.

Samarbete, samarbete och samarbete.

Vi fick en intervju med Jan Björklund där han bland annat berättade att vi behöver mer samarbete i Europa som till exempel klimatutmaningen och jobb och handel kräver också samarbeten, bekämpa brottslighet kräver också samarbete, en gemensam flyktingpolitik behövs också som det visade sig för några år sedan.
EU är ju vi själva sa Jan Björklund för så länge som vi är med i EU så har vi också en del av makten i EU och när det gäller klimatet så behöver vi införa gemensamma nivåer för koldioxidbeskattning och det kommer Polen inte att gilla för de har väldigt stora utsläpp och de kommer då att tvingas minska sina utsläpp men det är helt avgörande för klimatets skull och då behöver vi samarbeta och ge EU viss makt.
- Man kan säga att det är EU som har makt men vi är ju en del av detta sa Jan Björklund.

Bekämpa de stora frågorna ligger på EU nivå.

Vi fick också en intervju med Johan Pehrson där han berättade att för att bekämpa de stora frågorna som internationell brottslighet eller klimathotet så måste det finnas samarbete på Europeisk nivå det är inte frågor som varje land kan klara av själva.
Johan Pehrson vill se ett starkare Europeiskt polissamarbete, Europol finns redan idag men det är mer av analyser och samtal som förs där Johan Pehrson vill se att de även har möjlighet att utföra operativa insatser i flera länder samtidigt för att få en större effektivitet i de polisiära insatserna och fånga de stora fiskarna och låsa in dem.
- Det ska inte finnas någon fri rörlighet för grova kriminella sa Johan Pehrson.

Om man samarbetar så blir det bättre.

Johan Pehrson sa också att med samarbete blir allt bättre, samarbetar gör man i en klass eller en koloniträdgårdsförening och överallt så samarbetar människor och det är viktigt att vi slår vakt om möjligheten att fatta gemensamma beslut på Europeisk nivå, man får inte alltid som man vill i ett samarbete men Europa flyttas framåt och det är viktigt när det finns ganska aggressiva krafter i världen idag.
- För att det är så att om man samarbetar så blir det bättre sa Johan Pehrson.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar