×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2019-05-21  

Liberalernas andranamn, Said Abdu besökte Stortorget.

Liberalernas andranamn, Said Abdu besökte Stortorget.

Liberalernas andranamn Said Abdu på EU listan besökte Örebro under måndagen och förutom att hälsa på de som väntade på honom på torget så fick han sällskap av Karolina Wallström på scenen.
Karolina Wallström var samtalsledare men hon lät Said Abdu prata fritt utifrån hennes frågor och han fick en bra möjlighet att få fram sina synpunkter på EU.

© 2019 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

Liberalernas andranamn Said Abdu på EU listan besökte Örebro under måndagen och förutom att hälsa på de som väntade på honom på torget så fick han sällskap av Karolina Wallström på scenen.
Karolina Wallström var samtalsledare men hon lät Said Abdu prata fritt utifrån hennes frågor och han fick en bra möjlighet att få fram sina synpunkter på EU.

Ursprungligen från Eritrea.

Said Abdu berättade att han föräldrar kommer från Eritrea men att de kom till Sverige för att de ville ha möjlighet att utvecklas och bli sina bästa jag, som han uttryckte det, Eritrea styrdes av kommunism och Maoism så din framtid där styrdes av vilken religion du hade eller varifrån i landet du kom och det var något som hans föräldrar inte tyckte om utan de ville ha en chans att uppfylla sina drömmar och därför kom de till Sverige.
Said är uppvuxen i Markaryd, Trollhättan och Vänersborg och han är väldigt tydlig med att han verkligen tror på EU.

EU har verkligen sett till att det är fred i Europa.

Said Abdu berättade att han gillar EU för att EU har verkligen gjort det som var meningen nämligen se till att freden bevaras i Europa genom samarbete och handel.
70 år av fred och frihet genom ekonomisk samarbete har ju varit fantastiskt sa Said Abdu och att länderna i EU är världens mest välmående folk och det är lätt att glömma bort sedan att resurserna i Europa är ojämnt fördelade det är en annan fråga, men européer är det folk som är mest välmående, arbetslösheten är låg och ekonomierna i södra Europa börjar hämta sig efter den ekonomiska krisen, men visst finns det utmaningar för EU framåt.
- Det finns inget självändamål med europeiska unionen och denna förening, syftet med den är att ge den enskilda människan så mycket friheter och möjligheter som möjligt sa Said Abdu.

Vad ska vi ha EU till.

EU handlar inte bara om fred och frihet sa Said Abdu utan det handlar också om gemensamma värderingar, gemensam framtid och gemensamma drömmar.
För första gången i EU:s historia så ingår ett land som numer inte är fritt och som inte anser att de behöver leva upp till Köpenhamnskriterier som de inte kan eller vill leva upp till, de vill inskränka människors rätt till sin egen kropp genom att inskränka aborträtten och medias oberoende med mer fast de har skrivit under på de här kriterierna för att bli medlem i EU.
Det är en av de stora utmaningarna för EU framåt och det är viktigt att EU står fast och där unionen verkligen klarar av att säga att det här är inte ok och att det finns konsekvenser om man inte lever upp till kriterierna, där måste EU jobba mer och det är även viktigt för EU:s röst globalt.
- Det här är första gången någonsin som vi har ett medlemsland i unionen som inte längre anses vara fritt sa Said Abdu.

Miljö och klimat i fokus.

Said Abdu sa också att miljö och klimatfrågan är vår tids största utmaning och politiken måste börja leverera lösningar på de frågorna som engagerar så många speciellt unga i Europa.
90 procent av elförsörjningen i Sverige består av fossilfri energi och våran framgång beror på koldioxidskatten, Sverige är bäst i Europa och Europa är bäst i världen när det gäller omställningen till fossilfri energi.
Nu behöver vi i Sverige exportera våra läsningar till andra länder i EU så att de kan var med och ta ansvar och vi måste sluta hålla tillbaka EU från att lösa de här problemen, i östra Europa finns det planer på ett par hundra nya kolkraftverk och frågan är hur vi kan få dem att ta klimatansvar, jo det måste vara EU som tar de besluten och där samarbetet ska fungera. - EU är vår möjliggörare, EU är lösningen, Said Abdu.

Beslut ska fattas där de gör störst nytta.

Liberalerna är av den uppfattningen att beslut ska fattas där EU gör som mest nytta sa Said Abdu och med det menas att beslut som har störst genomslag i EU ska fattas där medan beslut som rör en kommun ska fattas där, frågor som är gränsöverskridande ska fattas i EU och att EU är överstatligt är ju tanken med EU annars kan de inte ha bindande avtal med länder inom olika områden och den stora frågan är egentligen vad för frågor som EU ska ha hand om och vilka som ska ligga på nationell nivå.
- Att vi kan gå från 28 regelverk till ett regelverk handlar ju just om att vi har en överstatlighet sa Said Abdu.

Liberal demokrati.

Said Abdu berättade efteråt att för Liberalerna så är det viktigaste att värna den liberala demokratin som EU är där mänskliga rättigheter fortsätter att vara viktiga och där Köpenhamnskriterierna fortsätter att vara en viktig byggsten i arbetet, idag när mänskliga rättigheter ifrågasätts på flera håll så är det viktigt att stå upp för det Europa vi tidigare har haft och fortfarande kan ha framåt.
Miljö och klimat är också viktiga frågor och det är ju också att allt hör ihop och är sammanflätat.
- Att ha morgondagens välstånd framför ögonen, för om vi inte har ett välstånd, ett jobb, en sjukvård, poliser på gatorna så kan vi inte heller bygga Sverige starkt sa Said Abdu.

Sveriges mest EU vänliga parti.

Liberalerna är Sveriges mest EU vänliga parti och Said Abdu berättade att om man ser hur sammanflätade våra ekonomier är och vad EU har gett alla människor så är det helt fantastiskt, EU är världens mest framgångsrika frihetsprojekt som ger den den enskilda människan möjligheter att utvecklas genom att studera eller arbeta ute i Europa.
- Möjligheter att kunna bli sitt bästa jag, att kunna resa, att kunna plugga i Europa, utanför Europa så Europeiska Unionen är en utav vår tids mest framgångsrika projekt och det ska man ha med sig i valtider sa Said Abdu.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar