×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2019-04-03  

Omprioriteringar och en ny politisk inriktning.

Omprioriteringar och en ny politisk inriktning.

Under tisdagen höll en ledande majoriteten i Örebro kommun en pressträff där de berättade om förändringar i arbetssättet i Örebro kommun och förändringar som kommer att göras i nästa budget, de förändringar som var klara redan presenterades och där ingick bland annat Naturum och ombyggnationen av Hertig Karls Allé, det var Marlene Jörhag (KD), Kenneth Nilsson (S) och Per-Åke Sörman (C) som deltog i pressträffen.

© 2019 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Under tisdagen höll en ledande majoriteten i Örebro kommun en pressträff där de berättade om förändringar i arbetssättet i Örebro kommun och förändringar som kommer att göras i nästa budget, de förändringar som var klara redan presenterades och där ingick bland annat Naturum och ombyggnationen av Hertig Karls Allé, det var Marlene Jörhag (KD), Kenneth Nilsson (S) och Per-Åke Sörman (C) som deltog i pressträffen.

Naturum skjuts på framtiden.

Den stora satsningen med att bygga ett Naturum i Örebro skjuts på framtiden och den här gången så är beskedet att det inte kommer att byggas den här mandatperioden utan tidigast 2022 – 2026 och den framskjutningen av Naturum innebär att de 63 miljonerna som bygget skulle kosta plus 5 miljoner i drift återgår till kommunens kassa den här mandatperioden, men planerna på ett Naturum är inte avskrivna bara framförflyttade i dagsläget.
- Avsiktsförklaringen är kvar, vi har fortfarande intention på att göra Naturum men framledes, vi sätter inget datum där, sa Per-Åke Sörman.

Örebro kommun ska se över hur deras administrativa lokaler används idag.

Per-Åke Sörman berättade också att kommundirektören kommer att få i uppdrag att se över hur de kontorslokaler som Örebro kommun har används idag och i uppdraget ingår också att se om lokalerna verkligen utnyttjas så bra som de kan.
Den politiska ambitionen är att minska kostnaderna för administrativa lokaler med 10 miljoner och hur den minskningen ska gå till återstår att se men ett annat arbetssätt kan vara en del och att se om olika verksamheter kan utnyttja lokaler på olika tider är en annan möjlig väg.
- Örebro kommun använder några lokalytor väldigt centralt går det att växla mot andra ytor som vi redan besitter, sa Kenneth Nilsson.

Hertig Karls Alle halveras i ombyggnation.

Den planerade ombyggnationen av Hertig Karls Alle blir halverad berättade Marlene Jörhag och det gör en besparing på 35 miljoner kronor, men det blir cykelbanor på Hertig Karls Allé och det kommer att planteras nya träd så att det än en gång verkligen ser ut som en allé.
Cykelbanor kommer det att bli på båda sidorna av vägen och bilisterna kommer fortfarande ha två filer även om de kommer att bli lite smalare än vad de är idag.
- Det här gör vi bland annat för att öka säkerheten för våra cyklister, för idag behöver de ju dela körfält med både lätt och tung trafik, sa Marlene Jörhag.

Samhällsbyggnads är de som får omprioritera hårdast.

Det ska sparas en kvarts miljard på samhällsbyggnadsområdet berättade Marlene Jörhag och det sparas inom flera olika delar, bland annat kommer den planerade utbyggnaden av cykelvägar att prioriteras hårdare alltså vilka som verkligen behöver byggas och vilka som kan vänta till nästa mandatperiod eller längre.
Asfalt kommer också att ligga under luppen och då är det större asfaltsarbeten som kommer granskas hårdare, kommunen ska naturligtvis fortsätta att laga potthål och liknande saker i våra vägar.
- Det innebär inte att det är ett stopp på eftersatt underhåll, den här kommunen om någon vet effekterna av att inte hantera sina underhållsfrågor på rätt sätt, den situationen tänker vi inte hamna i igen, sa Kenneth Nilsson.

Bygga kostnadseffektivt i framtiden.

Örebro kommun kommer att behöva bygga både fler äldreboenden och fler skolor och förskolor men de måste bli bättre på att bygga effektivt så att hyrorna inte blir så höga som de är idag.
Marlene Jörhag berättade att de behöver ta fram nyckeltal på hyror som blir i nyproduktion och eftersom de redan har sett över det befintliga lokalerna så är inte underhållsfrågan lika stor där idag som den har varit tidigare och sedan behöver det ses över om lokalerna kan användas på ett bättre sätt än vad de gör idag kanske med ett bredare samarbete med civilsamhället och andra aktörer för att lokalerna ska bli mer använda än under till exempel skoltid.
- Vi har bra lokaler för våra elever, sa Marlene Jörhag.

En ekonomisk omfördelning.

De pengar som sparas in genom att lägga projekt på is eller minska omfattningen kommer att användas på andra ställen inom Örebro kommun istället.
348 miljoner i minskade investeringar och ca 25 miljoner i minskade driftskostnader är vad kommunledningen räknar med och det är viktigt att komma ihåg att de minskade driftskostnaderna som de räknar med kommer av byggnationer som nu inte blir av som till exempel Naturum.

Satsa på det viktiga.

Anledningen till den här förändringen i den politiska inriktningen är att Örebro växer fortfarande snabbt och för att klara av alla de utmaningar som det för med sig så måste ekonomin fördelas om. Att det går bra för Örebro betyder också att det ger långsiktiga konsekvenser berättade Kenneth Nilsson.
Örebro har för varje år växt mer än vad befolkningsprognoserna har sagt och därför behöver Örebro kommun nu omfördela resurserna som finns, den stora ökningen beror på att Örebro har arbetat aktivt för att ge både företag och människor goda förutsättningar här och när staden växer så ökar också behovet av skolor och äldreboenden vilket gör att kommunens utgifter ökar och istället för att vänta på statliga stödinsatser så vill Örebro kommun agera för att de inte kan kosta på sig den lyxen av att vänta utan de arbetar med frågan direkt istället.
- Den naturliga tanken för många är ju då att se till att inte lika många flyttar hit, att dämpa befolkningstillväxten för att på det sättet också långsiktigt hålla nere behoven av nya verksamhetslokaler, den vägen kommer den här kommunledningen under inga som helst omständigheter någonsin att välja av skälet att befolkningstillväxten är eftersträvad, sa Kenneth Nilsson.

Vill inte tumma på kvalitet.

Vi fick en intervju med Marlene Jörhag efter pressträffen där hon berättade att även om de flesta omprioriteringar ligger på samhällsbyggnads så vill de inte tumma på kvalitet på de saker de fortfarande ska utföra, arbetet med Hertig Karls Allé visar på det, de har halverat summan som ska gå till det arbetet och förenklat det som ska göras när det blir cykelbanor utmed vägen, med 35 miljoner mindre i budget så kommer inte de förändringar av grönytan att hända men de åtgärder som behövs för att skydda cyklister blir av eftersom det är det viktigaste i den ombyggnationen.
- Vi kommer låta grönytan i mitten vara kvar, vi kommer dessutom plantera träd så att det blir en Hertig Karls Allé värd namnet, sa Marlene Jörhag.

Administrativa lokaler under luppen.

Per-Åke Sörman berättade efter pressträffen att de nu kommer att ge kommundirektören i uppdrag att se över alla kommunens administrativa lokaler och se om det går att spara 10 miljoner på dem. Hur besparingen kommer att se ut går inte att säga innan översynen är klar men det kan handla om att flytta om mellan olika lokaler och att ändra arbetssättet.
Personalen är inte oviktig i den här frågan men om välfärden ska prioriteras så måste även den administrativa lokaldelen ses över för att skapa mer utrymme för att bygga till exempel omsorgsboenden.
- Oavsett så handlar det om att tajta upp och jobba på ett annat sätt, alltså våra aktivitetsbaserade lokaler och så som säger hur framtidens melodi ska vara, så får man jobba lite annorlunda, sedan gillar ju en del det och en del inte det men ja framtiden kommer oavsett, sa Per-Åke Sörman.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar