×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-08-16  

Moderaterna vill stoppa narkotikan.

Moderaterna vill stoppa narkotikan.

Under onsdagen presenterade Moderaterna i Örebro sin plan för att få en nolltolerans mot narkotika i Örebro och i planen ingår både en Trygghetscentral och narkotikateam.
Anders Åhrlin Gruppledare Moderaterna i Örebro hade hjälp av Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé som berättade om hur Moderaterna vill bekämpa narkotikan i landet.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Under onsdagen presenterade Moderaterna i Örebro sin plan för att få en nolltolerans mot narkotika i Örebro och i planen ingår både en Trygghetscentral och narkotikateam.
Anders Åhrlin Gruppledare Moderaterna i Örebro hade hjälp av Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé som berättade om hur Moderaterna vill bekämpa narkotikan i landet.

Viktiga frågor.

Anders Åhrlin inledde pressträffen med att säga att som gammal polis så är frågan hur man kan stoppa narkotikan en viktig fråga och att det finns drogrelaterade problem i Örebro och att det ofta är narkotika som ligger till grund för de problem som finns i vissa områden av staden.
Narkotika är lätt att få tag på i Örebro och en av tjugo elever i nian har provat på droger av någon form och går man vidare till andra året på gymnasiet så fördubblas den siffran och det visar på hur mycket droger det finns i omlopp i staden.
- Vi vet att narkotikan är en av anledningarna till den kriminalitet som ligger i grunden för alltså mycket väl av det vi har sett i våra utanförskapsområden. sa Anders Åhrlin.

En Trygghetscentral.

Moderaternas ena förslag är att inrätta en Trygghetscentral som skulle vara spindeln i nätet när det gäller det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun och också vara en kontakt för de ideella krafter som finns i samhället.
Trygghetscentralen skulle samordna Socialtjänst, Fältassistenter och annan kommunalpersonal som arbetar förebyggande och den skulle kunna ta vid där polisen inte räcker till men det arbete som Trygghetscentralen skulle göra ska vara i samarbete med polisen och inte i stället för polisens arbete.
- Vi måste se till att när polisens resurser och metoder inte räcker till så måste kommunen, så måste vi lokalt möta upp för problemen finns ju fortfarande kvar. sa Anders Åhrlin.

Stärk socialtjänsten.

Ett annat förslag är att stärka socialtjänsten så att de kan ge snabb eller helst direkt hjälp till en ungdom med missbruksproblematik och inte som idag när de kan få vänta länge på ett första möte med socialtjänsten och det vill Moderaterna minska till som längst ett dygn men de skulle vilja snabba på den processen ännu mer.
- Det är inte acceptabelt att man ska få vänta i 7 dagar för att få besöka socialtjänsten, möta någon som kan sätta in insatser, konkreta insatser. sa Anders Åhrlin.

Narkotikateam ska stå beredda.

Anders Åhrlin berättade att de vill införa Narkotikateam och det ska finnas tre inriktningar på teamet, det ena är akut när polisen har gjort sitt jobb så ska ett team från kommunen ta över och de ska vara snabba för Moderaterna vill att de ska vara på plats efter max 30 minuter för att erbjuda det stöd och den hjälp som ungdomen behöver i det läget.
Narkotikateamet ska inte bara kunna erbjuda hjälp och stöd utan de ska också kunna använda sig av Socialtjänstens tvångsåtgärder om det är nödvändigt, de ska också ha en uppsökande verksamhet utöver den akuta delen och i den uppsökande verksamheten ska de kunna hjälpa till på en skola där lärare och rektor vet att de har problem med droger, eller någon annan verksamhet som har den typen av problem och allt går ut på att hitta unga som missbrukar tidigt för att kunna hjälpa dem innan de fastnar för hårt i missbruket och det blir mycket svårare.
- Detta är en investering för våra ungdomar för att se till att de får hjälp omedelbart. sa Anders Åhrlin.

Omfördelning och extra resurser.

För att få till ett operativt narkotikateam är Moderaterna beredda att skjuta till 40 miljoner, men det kommer också att krävas omfördelning av de resurser som redan finns och naturligtvis måste det utredas exakt hur arbetet ska utformas och det gäller både för narkotikateam och Trygghetscenter. 40 miljoner är det Moderaterna har satt som en första summa men sedan kommer en utredning att visa om det är tillräckligt eller om det kommer att behövas ytterligare förstärkning ekonomiskt.
- Vår ambition är att det här ska vara operativt och det är mening att det här ska göra skillnad vi ska inte se till att ungdomar hamnar mellan stolarna. sa Anders Åhrlin.

Stoppa narkotikan vid gränsen.

Tomas Tobé inledde med att säga att han tycker att det är väldigt positivt initiativ från Örebro Moderaterna men att det behövs också åtgärder från riksplanet och den kanske viktigaste är att stärka Tullen så att de får möjlighet att stoppa narkotikan innan den kommer in i landet.
Idag så är införseln av droger stor och det gör att priserna är låg och om vi lyckas stopp mer vid gränsen så kommer priserna gå upp och färre får råd att börja med droger.
Moderaterna vill förstärka tullen med 25 procent och det blir ungefär 500 fler tulltjänstemän, även om tullen utökas med mer personal så kommer de inte kunna stoppa alla droger från att ta sig in över gränsen men de borde kunna hitta mer än vad de gör idag.
- Vi måste göra någonting nu för att stoppa det här konstanta flödet av narkotika som väller in över Sverige. sa Tomas Tobé.

Kampen mot droger måste föras på alla plan.

Tomas Tobé talade också om att kampen mot droger måste föras på alla plan och det här förslaget som Örebro Moderaterna lägger fram är en bra start på det lokala arbetet men sedan så måste det också till mer effektiva förslag från staten.
Moderaterna vill också höja straffen för de som säljer narkotika och se till att de försvinner från gatan en längre tid även om det antagligen står nya säljare och väntar så måste samhället ändå visa att det inte är acceptabelt.
- Vi måste på ett helt annat sätt sätta ned foten från samhällets sida i hur vi ser på narkotikaförsäljningen. sa Tomas Tobé.

Bra med nolltolerans.

Tomas Tobé berättade efter pressträffen att han tycker att det är väldigt bra att de lokala Moderaterna vill införa en nolltolerans mot narkotikan och ta tag i de ungdomar som hamnat fel. Just narkotikateam med en uppsökande verksamhet var något han också gillade i förslaget och att det inte ska vara några som faller mellan stolarna som det är idag.
Från statligt håll så tror Tomas Tobé att det viktiga är att stoppa införseln av droger och det betyder att tullverksamheten måste byggas ut, sedan så vill Moderaterna också fördubbla straffen för de som säljer droger.
- När vi väl lagför de här individerna som förstör så pass många människors liv ja då ska man också mötas av ett rejält straff. sa Tomas Tobé.

Ett drogfritt Örebro.

Anders Åhrlin berättade efter pressträffen att Moderaterna vill se ett drogfritt Örebro och idag är det för många barn och ungdomar som kommer i kontakt med droger allt för tidigt.
Dagens arbete i Örebro kommun är oorganiserat, det pågår väldigt mycket bra arbete i Örebro kommun men i olika spår och det är det som Moderaterna vill förändra och få till mer samordning så att alla arbetar åt samma håll.
- För att konkretisera det, vi har ordningsvakter, vi har väktare, vi har fältassistenter, vi har civilsamhället i form utav nattvandrare, frivilligorganisationer i övrigt allt ifrån frikyrkor till engagerade medborgarföreningar som vill göra bra saker för att göra Örebro tryggare men de har ingen ledning och styrning egentligen utan de gör ju på egna premisser och då vore det väl bra om de hade någonstans att vända sig. sa Anders Åhrlin.

Trygghetscentralen är jämt uppe.

Anders Åhrlin berättade också att trygghetscentralen ska kunna styra resurser dit de behövs oavsett om det är någon stor händelse eller någon liten, om det blir stökigt någonstans för att ungdomar samlas så ska Trygghetscentralen kunna styra resurser just dit och också kunna använda sig av olika typer av resurser som frivilliginsatser som nattvandrare eller väktare helt beroende på vad som verkar behövas bäst.
- Det är inte säkert att polisen har möjlighet att åka dit de kanske inte har resurser att de prioriterar annorlunda, då är det ju viktigt att vi ändå möter det då skulle kommunens Trygghetscentral kunna möta upp det här. sa Anders Åhrlin.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar