×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-06-28  

Kristdemokraterna har framtidstro för Örebro.

Kristdemokraterna har framtidstro för Örebro.

På onsdagen presenterade Kristdemokraterna i Örebro sitt valprogram och samtidigt presenterades också deras första namn på listan till Kommunfullmäktige, Marlene Jörhag (KD).
Marlene Jörhag och Lennart Bondeson ska dela på uppdraget att sitta i kommunfullmäktige som första namn eftersom Lennart Bondeson planerar att lämna politiken om två år.
Valfrågorna som Kristdemokraterna lade fram handlade bland annat om barn, äldre och kultur.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

På onsdagen presenterade Kristdemokraterna i Örebro sitt valprogram och samtidigt presenterades också deras första namn på listan till Kommunfullmäktige, Marlene Jörhag (KD).
Marlene Jörhag och Lennart Bondeson ska dela på uppdraget att sitta i kommunfullmäktige som första namn eftersom Lennart Bondeson planerar att lämna politiken om två år.
Valfrågorna som Kristdemokraterna lade fram handlade bland annat om barn, äldre och kultur.

Ett program för de fyra kommande åren.

Kristdemokraterna i Örebro har tagit fram ett handlingsprogram för de kommande fyra åren där de mer i detalj presenterar hur de vill se att Örebro utvecklas under nästa mandatperiod, naturligtvis han de inte gå igenom hela programmet under pressträffen men de hade valt ur några områden att presentera och det var bland annat barn, kultur, miljö och äldreomsorg.
De inledde med att prata om några av de utmaningar som de ser att Örebro står inför och då var det bland annat integrationen där de vill skapa en känsla av vi att alla ska känna att de är en del av samhället och där ingår också en fråga om värderingar, vilka värderingar ska samhället ha, idag finns det många olika värderingar och den här frågan behöver det pratas mycket mer om.

Barn och familj.

Kristdemokraterna vill minska barngrupperna i förskolan och de pratar om barn per anställd istället för att prata om storleken på barngruppen, i Örebro idag så är det i snitt 5,2 barn per anställd och det vill de minska till 4 istället och Marlene Jörhag berättade att det är en rätt tufft mål men att den borde vara möjlig, sedan vill de också införa en barnpeng på 6000 kronor per månad och det är liknande vårdnadsbidraget som fanns tidigare och tanken är att fler ska kunna vara hemma lite längre med sina barn och det ska gälla tills barnet är tre år.
Familjecentraler är också något som Kristdemokraterna vill se fler av, Örebro växer och det betyder fler barn och behovet av familjecentraler kommer också att öka framöver. Familjecentralerna är viktiga i att ge hjälp och råd till barnfamiljer och Kristdemokraterna vill också att åldersgränsen ska ökas till 18 år mot dagens 6 år.
- Familjecentralerna har en väldigt viktig roll, de arbetar förebyggande och de är mötesplatser för både föräldrar och barn sa Marlene Jörhag.

En Perrong även för vuxna.

Lennart Bondeson berättade att Kristdemokraterna vill ha en generös mottagning i Örebro och just mottagandet av de som kommer är viktigt, idag så har Örebro kommun en verksamhet som heter Perrongen och den riktar sig till e barn som kommer, där får barnen gå genom tester för att se vilken nivå deras utbildning är på och sedan får de själva välja en skola att gå på och den modellen har visat sig fungera väldigt bra så nu vill Kristdemokraterna att den modellen ska rikta sig till alla nyanlända som kommer till Örebro.
- Det är viktigt när man kommer att man får det allra bästa stödet och resurserna, sa Lennart Bondeson.

Boende och hemtjänst för äldre.

Marlene Jörhag berättade att Kristdemokraterna vill införa en boendegaranti för de över 85 år, det skulle betyda att alla över 85 år har rätt att få en plats på ett boende utan att det behövs en biståndsprövning först, för att en sådan garanti ska kunna bli verklighet så behövs det byggas fler äldre och omsorgsboenden vilket kommunen också gör idag.
Den andra frågan när det gäller äldre är att de ska behöva möta max 10 personer på 14 dagar i hemtjänsten och det låter mycket med 10 olika personer på 14 dagar men idag så är medelvärdet på 15 olika personer på två veckor.
Idag så ligger Örebro på rikssnittet alltså 15 personer på två veckor men Kristdemokraterna vill få ner den siffran till 10 under nästa mandatperiod.
- När man är över 85 år ska man inte behöva oroa sig för det finns ett boende för dig, sa Marlene Jörhag.

Livsviktig kultur.

Lennart Bondeson berättade att det är frivilligt för kommuner att arbeta med kulturfrågor, men han anser att det är viktigt att det finns bra kultur och bra fritid för medborgarna.
Kulturkvarteret var Kristdemokraternas viktigaste valfråga i förra valet och nu kommer den att bli verklighet, i augusti ska det första spadtaget tas och det beräknas vara klart till slutet av 2020 berättade Lennart Bondeson.
Kulturkvarteret handlar om att bygga ett nytt bibliotek, kulturskola och en ny scen och tanken är att det ska bli ett sorts demokraticentrum för örebroarna och det är viktigt för Kristdemokraterna i Örebro.
Open Art är också en viktig händelse, den startade som ett initiativ från Behcet Barsom (KD) och då hade inte någon en aning om hur viktigt det skulle bli för Örebro, idag är Open Art ett viktigt varumärke för Örebro och det händer något med Örebro när det är Open Art och Kristdemokraterna vill utveckla och förstärka den konstfestivalen.
- Vi hade inte en aning om att det skulle bli så bra, förra Open Art samlade ungefär 200 000 unika besökare till Örebro, sa Lennart Bondeson.

Ett gymnastikens hus.

Idag så är det trångt med tider för de som vill ägna sig åt gymnastik för de tider som finns blir snabbt uppbokade och det har varit många som har hört av sig till Kristdemokraterna med frågor om ett gymnastikens hus, Lennart Bondeson berättade att behovet är stort och de vill under kommande mandatperiod starta arbetet med hur ett gymnastikens hus skulle se ut och vad det ska innehålla, det görs bäst genom dialog med de som ska använda huset och som vet vad det är som behövs.
- Det är någonting som kommunen inte kan eller ska göra själv utan att ta upp samtal och diskussioner, sa Lennart Bondeson.

Klimatet är viktigt.

Kristdemokraterna vill se snabba bussar i Örebro för att underlätta pendling och för att få fler att välja bussen istället för bilen, tanken är att ha en busslinje till att börja med och då måste det också skapas en bussfil för att det ska bli så effektivt som möjligt.
Det behövs bättre och snabbare kollektivtrafik om människor ska välja buss före bil och det finns samtal påbörjade redan men det finns inget beslut ännu.
Solceller ska upp där det är möjligt och alla nyproducerade hus ska ha det från början och Kristdemokraterna vill att det arbetet ska bli mer strategiskt och mer genomtänkt än vad det är idag. - Man ska inte missa det från början utan göra det på en gång, sa Lennart Bondeson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar