×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-06-23  

Liberalerna presenterade sina valfrågor.

Liberalerna presenterade sina valfrågor.

Under torsdagen presenterade Liberalerna i Örebro sitt valmanifest och det presenterades av Karolina Wallström (L) som är övers på Liberalernas lista till kommunfullmäktige i Örebro och Carl Kling (L) som är andra namn på listan, de har koncentrerat sig på tre huvudområden till det här valet, skola, omsorg och mångfald och det är de frågor som de arbetat mest med under den här mandatperioden berättade Karolina Wallström.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Under torsdagen presenterade Liberalerna i Örebro sitt valmanifest och det presenterades av Karolina Wallström (L) som är övers på Liberalernas lista till kommunfullmäktige i Örebro och Carl Kling (L) som är andra namn på listan, de har koncentrerat sig på tre huvudområden till det här valet, skola, omsorg och mångfald och det är de frågor som de arbetat mest med under den här mandatperioden berättade Karolina Wallström.

Frihet för Liberalerna.

Liberalernas valmanifest har de valt att kalla för frihet och de hade också sin pressträff vid befriaren i Henry Allards Park bredvid slottet.
I Liberalernas politik så är den individuella friheten viktig och att människor har makt och frihet att själva forma sina liv.
Olikheter är en tillgång och alla olikheter ska tas tillvara i samhället för det skapar bra förutsättningar för ett bra Örebro berättade Karolina Wallström, om Liberalerna växer som parti i Örebro så lovar Karolina Wallström att de kommer att arbeta för att allas valfrihet och egenmakt kommer att öka.

Alla människor är lika värdefulla.

Karolina Wallström talade om att i Liberalernas politik är alla människor lika mycket värda och alla är värdefulla på sitt sätt, ingen ska hållas tillbaka utan alla ska ha samma möjligheter att utvecklas till sin fulla potential men det betyder inte att Liberalerna anser att alla ska vara lika rika eller ha samma utbildning, men alla ska ha möjlighet att bli det de vill.
Var resan till utveckling och egenmakt börjar är oviktigt et viktiga är att den börjar och att alla har möjlighet att starta den resan.
- Vi måste både ha raketforskare och vi måste ha människor som både kör buss och tar hand om våra äldre, sa Karolina Wallström.

Skolan först.

Karolina Wallström presenterade Liberalernas valfrågor när det gäller skolan och skolan är väldigt viktig för Liberalerna och de vill se att alla elever får den undervisning de behöver.
Liberalerna i Örebro vill införa en läsa, skriva och räkna garanti för de som går ut trean, så att de som går ut nian ska kunna läsa, räkna och skriva för idag går det ut elever som faktiskt inte kan läsa berättade Karolina Wallström och det är ett stort misslyckande i Örebro.
Liberalerna fortsätter också med att de vill ha ordning och reda i klassrummen och Karolina Wallström berättade att det betyder att det ska finnas studiero i klassrummen eftersom de elever som förlorar mest på att det är stökigt är de som har största utmaningarna.
Liberalerna i Örebro satsar också mer på elevhälsan eftersom det är viktigt att fånga upp de som inte mår riktigt bra, den psykiska ohälsan ökar i samhället och därför är det viktigt att fånga upp de som mår dåligt redan i skolan.
- Alla kan känna att här kan jag utvecklas, sa Karolina Wallström.

Ökad elevpeng.

En ökad elevpeng skulle ge rektorer större möjligheter att sätta in resurser snabbare än vad de kan idag när de måste ansöka om medel från en central pott med pengar.
Karolina Wallström sa att de här centrala pengarna kommer ut för sent till skolorna, det är bar att pengar kommer ut men det måste gå snabbare och en väg är då att se till att rektorer har lite mer spelrum och kan fatta egna beslut om åtgärder utan att behöva söka extra medel.
- Alla dessa centrala pengar som ligger, det fungerar inte, sa Karolina Wallström.

Omsorg.

Alla ska ha möjlighet att utforma sitt eget liv sa Karolina Wallström och det gäller även äldre och de med funktionsnedsättningar av olika slag. Liberalerna vill bland annat ge alla äldre ett aktivitetsstöd så att de har möjlighet att ha en aktiv ålderdom, samma sak med de som har en funktionsnedsättning de ska också få ett aktivitetsstöd för att möjliggöra för föreningar att arrangera aktiviteter för de grupperna i samhället.
Om alla i samhället ska ha samma möjligheter så behöver också det personliga assistansstödet behållas och utökas så att de som bor på ett gruppboende eller liknande kan ha ett aktivt liv.
Liberalerna i Örebro vill också återinföra Lagen Om Valfrihet så att det kan komma fler aktörer inom till exempel äldreomsorgen eller omsorgen och de vill också se att det kommer fler privata omsorgs och trygghetsboenden.
- Rätten att maxa livet det har faktiskt ingen ålder, sa Karolina Wallström.

Mångfald.

Området mångfald presenterades av Carl Kling och han sa bland annat att vi inte behöver vara rädda för det nya och att samhället ar svårt att anpassa sig till det nya, anpassningssvårigheterna beror på system fel och de ska inte få lägga hinder i vägen för den bredd som finns i landet.
Nyanländas färdigheter måste valideras snabbare än vad det görs idag och likadant är det med att lära sig svenska, det behöver gå snabbare därför vill Liberalerna i Örebro se en individanpassad SFI så att alla får den undervisning de behöver, med hjälp av praktik och möjlighet att prata svenska så kan processen också snabbas upp.
Liberalerna vill också se bättre yrkesutbildningar för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden idag.

Örebro kommun ska bli den bästa arbetsgivaren.

Örebro kommun måste bi en bättre arbetsgivare och Liberalerna vill se en kortare beslutsväg i kommunen och att den kommunala organisationen minskas.
Örebro kommun behöver vara den bästa arbetsgivaren för att klara av kvalitet och ha de resurser som framtiden kommer att kräva av kommunen.
- Vi måste utveckla oss till en arbetsgivare som möter morgondagens arbetstagare och som sätter effektivitet och kvalitet i fokus, sa Carl Kling.

Integrationen är viktigast.

Carl Kling berättade efter presentationen att för honom så är integrationen som är den viktigaste frågan och speciellt de stora utmaningar som finns i vissa av våra bostadsområden, svenska språket ser han som en av de viktigaste frågorna och där är det en individanpassad SFI-undervisning som han vill se för att eleverna ska få den bästa undervisningen för att snabbt kunna lära sig svenska.
- En individanpassad SFI-undervisning som inte ser eleverna som ett kollektiv utan ser eleven som en individ, sa Carl Kling.

Slimmad kommunal organisation.

Carl Kling vill också se en mer slimmad kommunal organisation där besluten inte har så lång värd att färdas inom organisationen utan kan fattas snabbt.
Kommunen kan behöva lära sig från näringslivet när det gäller hur man bygger upp en organisation och hur ledarskap ska se ut och för att få Örebro kommun att bli en eftertraktad arbetsgivare så tror han att det är vägen att gå, Carl Kling sa också att han har ju inte suttit i styret för Örebro kommun själv men han har hört från de som har varit där så han vill inte säga för mycket eftersom han inte har den erfarenheten.
- Det är en stor kommun och snabbt växande så det kommer definitivt med sina utmaningar, sa Carl Kling.

Skola, skola och skola.

Karolina Wallström berättade att hon vill se satsningar på skolan och det gäller både grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen, alla typer av lärande är viktigt och en god utbildning lägger grunden för resten av livet.
Karolina Wallström vill se fler yrkesutbildningar på gymnasiet och hon sa att hon tror att de är viktigare än de teoretiska utbildningarna just nu och det är för att det är där som hålen i arbetsmarknaden finns idag och hon vill få bort ryktena om yrkesutbildningar som något negativt för det tycker inte hon att de är.
För att vända trenden och få fler sökande till yrkesutbildningar på gymnasiet så tror Karolina Wallström att kommunen måste bli bättre på att sälja in de utbildningarna till ungdomarna och också försöka få med föräldrarna på den linjen så att de kan hjälpa sina ungdomar att välja en yrkesutbildning.
- Det har gått massor med rykten och signaler om att man inte blir någonting av en yrkesutbildningen och föräldrar har sagt att yrkesutbildning är nog ingenting och det är ju där man blir någonting, där blir man jättemycket, sa Karolina Wallström.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar