×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2018-05-07  

Politikersamtal i Vivalla.

Politikersamtal i Vivalla.

Under tre dagar så var representanter från Centerpartiet och Liberalerna i Vivalla centrum för att prata med de boende och för att få föra fram sin politik, det var olika teman på dagarna och den första var om skolan och då var det Karolina Wallström (L) och Seydou Bahngoura ( C) som var på torget under två timmar.
Den andra dagen var ämnet brott och straff och då var det Johan Pehrson (L) och Helena Vilhelmsson ( C).
Vi var där under de två sista samtalen för att lyssna på dem.
Samtalen arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan.


I sin helhet

Fredagens samtal om skolan.

Lördagens samtal om trygghet.


5 Klickbara bilder.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Under tre dagar så var representanter från Centerpartiet och Liberalerna i Vivalla centrum för att prata med de boende och för att få föra fram sin politik, det var olika teman på dagarna och den första var om skolan och då var det Karolina Wallström (L) och Seydou Bahngoura ( C) som var på torget under två timmar.
Den andra dagen var ämnet brott och straff och då var det Johan Pehrson (L) och Helena Vilhelmsson ( C).
Vi var där under de två sista samtalen för att lyssna på dem.
Samtalen arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan.

Fler lärare och andra vuxna.

Både Karolina Wallström och Seydou Bahngoura var överens om att det behövs fler lärare och Seydou Bahngoura vill också se fler vuxna i skolorna så att lärarna kan ägna sig åt undervisningen och inte behöva lägga tid på att lugna ner barn så att det kan bli arbetsro i klassrummet.
Skolan är väldigt viktig för både Centerpartiet och Liberalerna och de två partierna står nära varandra politiskt i den här frågan det märktes tydligt under den stund som de samtalade inför marknadsbesökarna inne i Vivalla centrum.
- Ju mer vuxna på skolan så kan lärare fokusera på att undervisa, sa Seydou Bahngoura.

Skolan är viktig.

Karolina Wallström talade om att skolan är viktig för att det är där som allting börjar, skolan är där som man får kunskap för att kunna gå vidare i livet och att klara av skolan blir allt viktigare för att få ett jobb.
Skolan är a och o var både Karolina och Seydou inne på och att det är skolan som lägger grunden i livet så både Centerpartiet och Liberalerna vill satsa på skolan och Seydou talade om att den som har utbildning kan jämt tillföra något till landet där man bor och Sverige är fantastiskt eftersom du kan få betalt för att studera och att du aldrig blir för gammal för att studera.
- Det är i skolan allting börjar, det är skolan som ger, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, en möjlighet att skaffa dig kunskap och utbildning och sedan kan du gå vidare till precis vad du vill, sa Karolina Wallström.

Mer makt till rektorerna.

Vi fick en intervju med Karolina Wallström och då berättade hon att en av hennes viktigaste skolfrågor är att undervisningen ska anpassas efter varje elev för att varje elev ska kunna uppnå så bra resultat som möjligt, sedan vill Karolina höja skolpengen i Örebro för att rektorerna ska få större möjligheter att sätta in resurser när det behövs, idag så är det centralstyrt och rektorer måste ansöka om medel när det händer något på en skola och Karolina anser att det tar för mycket tid och energi för rektorerna så det är bättre om de själva kan få en större budget och sätta in tidiga insatser när det behövs.
- Min idé istället är att vi har en högre elevpeng så att grunden finns ute hos rektorn varje dag, då kan man sätta in insatser direkt och inte när det uppstår ett problem, sa Karolina Wallström.

Prata väl om skolan!

Vi passade också på att få en intervju med Seydou Bahngoura och hans viktigaste frågor när det gäller skolan är att lärare ska få vara lärare och koncentrera sig på undervisning, men han var också tydlig med att om vi ska kunna höja skolans status så börjar det arbetet hemma vid köksbordet. Det är viktigt att alla börjar prata bra om skolan, speciellt när barnen hör på för om vuxna pratar nedsättande om skolan så smittar det av sig på barnen och andra vuxna runt omkring och då blir skolan dålig, så Seydou uppmanar alla att börja prata bra om skolan.
- Så skolan börjar hemifrån och därför jag betonar det mycket mer att vi vuxna vi måste ta ansvar och prata väl om skolan framför våra barn, om vi pratar på ett nedlåtande sätt, barnen hör det, vad händer sedan då? Frågade Seydou Bahngoura.

Lite personligt.

Det andra tillfället i Vivalla centrum så inledde Johan Pehrson (L) och Helena Vilhelmsson ( C) med att berätta kort om varför de gick med i ett politiskt parti.
Johan Pehrson berättade att för honom är rättvisa viktigt och därför är han Liberal, men vad är rättvisa jo enligt Johan så är det att alla ska ha samma chanser att forma sina liv, inte att alla ska ha lika mycket av allt, men just att alla ska ha samma möjligheter att forma sina liv i den riktning de själva vill.
Möjligheten att ska sin egen framtid kan stoppas av olika saker till exempel brott av olika slag och det är oftast de som redan har det svårast som drabbas hårdast av brottsligheten och det vill Johan Pehrson förändra.
Helena Vilhelmsson berättade att hon gick med i Centerpartiet för att hon ville ha en plattform för att kunna förändra det hon inte gillar i samhället och för att kunna förändra så måste man vara fler, det är ingenting man klarar av själv.
- Det är att alla ska ha en chans att skapa sig ett eget liv efter trygga och rimliga förutsättningar, sa Johan Pehrson.

Återfå förtroendet för polisen.

Mycket av det som både Johan Pehrson och Helena Vilhelmsson talade om var att förtroendet till polisen måste öka, idag så känner rätt många att det inte är någon mening med att anmäla småbrott eftersom de ändå inte klaras upp eller att polisen ändå inte kommer och det här är ett problem, polisen måste ta alla brott på allvar om allmänheten ska få tillbaka förtroendet.
Fler poliser är en av lösningarna men men det är inte hela lösningen utan det krävs flera olika åtgärder.
Helena talade om att det är viktigt att arbeta med förebyggande insatser och att de första småbrotten måste leda till någon påföljd eftersom små brott ofta leder till större brott.
- Vad som än händer så ska jag känna att, om det händer så ska brottet klaras upp och den som tänker begå de här brotten ska veta att det är ingen idé för att det är stor risk, chans för oss andra, att personen åker fast, sa Johan Pehrson.

Gillar inte uttrycket Utsatt område.

Helena Vilhelmsson berättade i vår intervju att hennes viktigaste frågor när det gäller brott och straff är det förebyggande arbetet och att stat och kommun måste samarbeta på ett målmedvetet och metodiskt sätt, sedan gillar hon inte uttrycker Ett utsatt område eftersom hon är mycket i Vivalla och känner människor som bor där så vet hon också att det finns väldigt mycket positivt i området men när ett område blir ett utsatt område så blir det lätt så att allt det som man hör är negativt, de saker som är positiva får inte komma fram.
- Jag gillar inte begreppet över huvud taget, jag tror att det är stigmatiserande i sig alltså att det blir en slags självuppfyllande profetia, sa Helena Vilhelmsson.

Det räcker inte med fler poliser vi måste stärka hela rättskedjan.

Helena Vilhelmsson berättade också att många tror ju att allt löser sig om det finns fler poliser men det är ju bara en del av lösningen, fler poliser behövs för att täcka upp de områden som idag har alldeles för få poliser och då är det oftast på landsbygden och det är frågor som ligger Helena varmt om hjärtat, men sedan så behövs det mer annan personal inom polisen också och att hela rättskedjan hänger med och blir moderniserad och att det även blir fler åklagare och domare för att skynda på rättsprocessen.
- Alla ska ju inte vara polis och vara ute och haffa bovar utan och sedan behöver vi också stärka det som händer sedan, stärka hela rättskedjan, sa Helena Vilhelmsson.

Fler poliser, men även experter och tekniker.

Johan Pehrsson berättade efter samtalet i Vivalla centrum att det behövs ungefär 25 000 poliser och idag så ligger det på ca 20 000, men Liberalerna är överens med Regeringen om att det behöver utbildas fler poliser framöver och inom en 5 till 6 år så hoppas de att det ska finnas 25 000 poliser i landet.
Men bara poliser hjälper inte det behövs fler experter av olika slag och sedan duktiga assistenter som kan se till att poliserna kan sköta sitt arbete så effektivt som möjligt.
Johan Pehrson vill se snabbare och tydligare insatser mot ungdomskriminaliteten och då behöver socialtjänsten nya muskler så att de kan agera tidigare mot de som är under 15 år för han vill se att ungdomsbrottsligheten minska framöver.
- Färre unga ska hamna i brottslighetens klor, de ska inte bli kanonmat åt den grova brottsligheten, sa Johan Pehrson.

En personlig reflektion

En stor fördel med dessa politiska samtal är att politikerna valde att tala om den politik de och deras respektive partier faktiskt vill föra om de hamnar i majoritet.
Under de senaste valåren har valtal och debatter närmast kommit att handla om vad huvudmotståndarens politik skulle innebära för väljarna om den genomfördes och när vi under valen 2010 och 2014 mätte tiden de olika politikerna talade om sin egen respektive huvudmotståndarnas politik så talade politikerna generellt betydligt mer om motståndarnas än sin egen.

Personligen hoppas jag att detta fortsätter under valrörelsen, att politikerna väljer att lägga tyngdpunkten på den egna politiken i stället för att låta denna hamna i skymundan.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar