×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-04-26  

Moderaterna vill se polisutbildning på Örebro universitet.

Moderaterna vill se polisutbildning på Örebro universitet.

Moderaterna i Örebro höll under torsdagen en pressträff där de berättade att de vill se en polisutbildning på Örebro universitet och de vill se både grundutbildning och vidareutbildning här, det skulle underlätta rekryteringen av poliser till Örebro anser Anders Åhrlin, gruppledare och oppositionsråd Moderaterna Örebro.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Moderaterna i Örebro höll under torsdagen en pressträff där de berättade att de vill se en polisutbildning på Örebro universitet och de vill se både grundutbildning och vidareutbildning här, det skulle underlätta rekryteringen av poliser till Örebro anser Anders Åhrlin, gruppledare och oppositionsråd Moderaterna Örebro.

Örebro universitet har en bra bas för en polisutbildning.

Anders Åhrlin berättade under pressträffen att Örebro universitet redan har en bra renommé i sina kriminologiska utbildningar så att även få en polisutbildning den skulle gagna polisen i Örebro och det skulle även hjälpa till med att få fler poliser som vill arbeta i Örebro.
Anders Åhrlin som själv är tjänstledig från sitt arbete inom polisen berättade att det är enklare att rekrytera nya poliser i de städer som har en polisutbildning så det skulle vara positivt att få den till Örebro.
Örebro universitet har också ett bra rykte beträffande de utbildningar de har inom kriminologi så det skulle bli ett bra komplement med en polisutbildning också.
Universitetet har också visat ett stort intresse för att få en polisutbildning och då också få möjligheten att samla en större kompetens, berättade Anders Åhrlin.
- Kriminologi utbildningen på Örebro universitet är nationellt erkänd, men den är också internationellt erkänd på vissa områden, sa Anders Åhrlin.

Många slutar idag.

I dagsläget så är det många inom polisen som slutar trots att de inte har arbetat så länge inom yrket och att ha möjlighet till samarbete eller bättre och mer samarbete med universitet skulle kunna vara en pusselbit för att få fler att stanna kvar i yrket.
Just frågan om att få fler att stanna kvar i yrket är en nationell fråga och där har Moderaterna nationellt släppt flera olika åtgärder i början av veckan, bland annat att polisutbildningen ska bli en betald utbildning så att de som utbildar sig till polis ska kunna skriva av sina studieskulder under fem år så länge som de är kvar som poliser.
En annan åtgärd är att höja polisernas löner med ca 3000 kronor per månad för att få fler att stanna kvar i yrket och det är åtgärder som Anders Åhrlin ser som viktiga för att få fler poliser att stanna kvar inom yrket.
- Allt fler poliser lämnar, man tycker att arbetsvillkoren är alldeles för dåliga och många går faktiskt till andra yrken trots att man då så att säga inte har varit så länge inom polisyrket, det här är ett allvarligt problem, sa Anders Åhrlin.

Polisen behöver resurser inför framtiden.

Anders Åhrlin vill som kommunalråd göra vad han kan för att polisen ska få de resurser de behöver inför framtiden och en polisutbildning på Örebro universitet står högst upp på hans lista.
Örebro har sina problem med utanförskapsområden och det kräver att det finns problemlösningar och resurser, Anders Åhrlin vill se minst 200 poliser till Örebroregionen.
En fördel med en polisutbildning är att det är lättare att rekrytera nyutbildade poliser i den stad som de har utbildat sig i och Anders Åhrlin som har arbetat som rekryterare inom polisen har sett den effekten så därför tror han att det skulle förenkla rekryteringen av poliser till Örebro.
- Polisens vidareutbildningar vill vi ha hit och vi vill också ha en grundutbildning hit, detta skulle vara en fantastisk möjlighet för Polisen och för Örebro, sa Anders Åhrlin.

Ett gott samarbete mellan Polisen och Örebro kommun.

Vi fick en intervju med Anders Åhrlin efter den samlade pressträffen och där berättade han bland annat att det idag finns flera olika samarbeten mellan Örebro kommun och polisen och att det är något han vill bevara och utveckla ännu mer i framtiden och om det skulle bli en polisutbildning på universitetet så skulle det kunna betyda mycket för att Örebro ska vara en trygg stad även i framtiden.
- Det finns mycket gott som görs och det vill jag så klart både förstärka och också bevara, men också se till att utveckla, sa Anders Åhrlin.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar