×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-04-14  

Otryggheten ökar samtidigt som brottsligheten sjunker.

Otryggheten ökar samtidigt som brottsligheten sjunker.

På torsdagskvällen höll Tankarnas Trädgård och Wadköpings S-förening i ett panelsamtal om hur medias beskrivning av brottsligheten överensstämmer med verkligheten.
Känslan av otrygghet ökar i mätningar som görs och samtidigt så visar brottsstatistiken att brottsligheten faktiskt minskar, frågan den här kvällen var hur medias rapportering kanske spär på otryggheten.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.     Arkiv/Genrebild.

På torsdagskvällen höll Tankarnas Trädgård och Wadköpings S-förening i ett panelsamtal om hur medias beskrivning av brottsligheten överensstämmer med verkligheten.
Känslan av otrygghet ökar i mätningar som görs och samtidigt så visar brottsstatistiken att brottsligheten faktiskt minskar, frågan den här kvällen var hur medias rapportering kanske spär på otryggheten.

Ett panelsamtal om medias roll.

I panelen satt Angela Hanagarth, redaktör SVT Örebro,Carina Galanou-Ipsonius, nyhetsprogramledare Sveriges Radio, Patrik Wallin, BRÅ-handläggare Örebro kommun och Sven-Göran Wetterberg, handläggare våldsbejakande extremismfrågor Örebro kommun, samtalsledare var Peter Thornell, Wadköpings S-förening, tanken var att det skulle ha varit fler journalister med på den här kvällen men tyvärr så hade de från Nerikes Allehanda tackat nej till att delta vilket gjorde att samtalet blev lite annorlunda mot hur det var tänkt eftersom både SVT Örebro och SF Örebro har andra förhållningsriktlinjer på hur de bevakar det som händer i samhället.

Nästan alla brottslighet sjunker.

Peter Thornell inledde genom att visa lite statistik som Patrik Wallin tagit fram genom sitt arbete i ÖreBRÅ (Örebro Brottsförebyggande råd), det är ju också så att de som kanske är mest otrygga idag faktiskt inte är de som oftast råkar ut för brott när de är ute utan den person som har högst risk att råka illa ut är en kille runt 20 år och det beror på att just den gruppen oftast är den som är ute mest, men de som är otryggast i undersökningarna är kvinnor i medelåldern som då oftast inte löper direkt stor risk att bli utsatta för brott.
Patrik Wallin kommenterade statistiken med att statistik kan vara ett trubbigt redskap om man inte har någonting annat att jämföra med och man vet att anmälda brott är en liten del av alla brott som utförs i samhället och mörkertalet är stort. Något att tänka på när det gäller statistik är att den går att vrida så att du jämt kan få fram det du vill men just den här sammanställningen är gjort per 100 000 invånare och det är för att kunna se tendenser även om Örebro växer.
- Brottsligheten och kriminaliteten i landet ökar, det är liksom min tanke men jag får inte stöd av det i den här statistiken, sa Peter Thornell.

Varifrån kommer otryggheten?

Trots att de flesta typer av brott har minskat i förhållande till populationen syns en ökande otrygghet i de flesta undersökningar.
Om jag ska spekulera lite tror jag att det kommer sig av att alla nyheter bara är ett klick bort. Jag gick hem och öppnade startsidan i en läsplatta, omedelbart översköljdes jag av brott och olyckor från hela Sverige, för bara 15-20 år sedan hade jag aldrig ens sett att och varit medveten om de flesta av den här typen av brott eftersom de bara synts i det lokala nyhetsflödet.
Idag uppmärksammas och diskuteras många av dessa brott över hela landet via olika fora på Internet.

Vissa typer av brott har ökat i anmälningar.

Förra sommarens fokus på sexuella ofredanden på festivaler gjorde att den typen av brott ökade men samtidigt så har den uppmärksamheten det fick i media gjort att mörkertalet antagligen har sjunkit just när det gäller den typen av brott så där hjälpte medias bevakning till för att få fler att våga anmäla händelser till polisen.
Patrik Wallin berättade att just förra sommaren så stack ju de anmälningarna iväg ganska mycket och det syns i statistiken och det kan vara bra att lyfta upp enskilda typer av brott för att få en dialog kring dem.
- Det behöver inte bara vara negativt att media berättar om och skriver upp vissa saker, i det här fallet tror jag att det var väldigt bra, sa Carina Galanou-Ipsonius

Det mesta väljs bort inom public service.

Carina Galanou-Ipsonius berättade att de på lokal radion väljer bort det mesta av de brott som de får höra om och de har också en policy om att inte skriva om vardagsbrottsligheten, de pratar också mycket om just det här på redaktionen, just att de inte ska ta upp alla brott som händer utan de ska rapportera om stora händelser eller om det är något som sticker ut och att det ingår i deras uppdrag.
Uppdraget som de har är att förmedla nyheter så naturligtvis behöver de också berätta om brottsligheten men det betyder inte att de måste skriva om alla brottslighet som inträffar, Angela Hanagarth berättade att SVT Örebro har en liknande inställning och hon tog som ett exempel alla bilbränder som har inträffat i Örebro under perioder och hon sa också att man kan rapportera om en sådan händelse på olika sätt och ur olika vinklar och att sätta in det i ett sammanhang, just sammanhanget är viktigt att få med berättade Angela Hanagarth för om man inte sätter in saker i ett sammanhang så får människor tolka det som de vill och så kan det lätt bli att det verkar som att det händer hela tiden och är ett större problem än vad det faktiskt är.
- Rent generellt, det som sticker ut och allvarlig brottslighet, ja det berättar vi om sa Carina Galanou-Ipsonius.

Alla brott är inte allmänintresse.

Angela Hanagarth berättade att de ska rapportera om det som är av allmänt intresse och allt är faktiskt inte det, när bilbränderna var som flest så tog de flera gånger beslut om att inte skriva om det eftersom det faktiskt inte var ett allmänintresse att det brann en bil igen. När det kommer rapporter om brottslighet så skriver de nästan alltid om det men då har de ofta någon expert med som kan kommentera statistiken, men den typen av statistik är av allmänintresse just för att visa på om vissa brottstyper ökar eller minskar.
Både Angela Hanagarth och Carina Galanou-Ipsonius sa att de önskade att de hade resurser till att kunna göra fler och längre uppföljningar i sina reportage, men det handlar om resurser och när det inte finns så måste de lite djupare analyserna stå tillbaka.

Vad är journalistik?

I det stora mediabruset som finns idag så sa Angela Hanagarth att det är viktigt att tala om vad journalistik faktiskt är och att det betyder att de kollar källor och faktiskt kontrollerar om något är sant och att de har sin egen policy när det gäller att gå ut med namn eller signalement på misstänkta brottslingar och signalement är inte relevant i deras rapportering.
Just namn och signalement är något de ofta får frågor om men både radio och tv har en policy om att inte gå ut med det i onödan utan enbart på förfrågan från polisen.
Källkritik är också något som är viktigt och det är för att det ska gå att lita på SVT och Sveriges radio att det som de rapporterar om är sant och att de har ordentlig information att gå ut med och inte spekulationer.
Medielandskapet är totalt förändrat idag och det ställer också större krav på journalister att se till att det som de rapporterar om är sant.
- Människor ska känna att vi tar hänsyn till de regler vi har och inte minst för att man ska känna att man kan vända sig till oss, sa Carina Galanou-Ipsonius.

Lite ensidigt.

Det här panelsamtalet saknade representanter från tidningsvärlden eftersom SVT Och SR har lite andra premisser än vad tidningarna har, det gjorde att samtalet blev lite ensidigt och likriktat.
Även om både Carina Galanou-Ipsonius och Angela Hanagarth svarade på hur deras respektive nyhetsförmedling får till så är deras uppdrag styrt på ett helt annat sätt än det som tidningar har som lever på reklam och prenumeranter.

Använd begreppen försiktigt.

Patrik Wallin berättade efter panelsamtalet att ett av hans uppdrag är att vara med i olika sammanhang och ge en nyanserad bild av läget och även om de rapporterade brotten minskar så kan man inte vara helt säker på att brottsligheten minskar eftersom det jämt finns ett mörkertal.
När man pratar om hur det faktiskt ser ut så är media intresserade men man kan bli betraktad som lite naiv och blåögd i andra kretsar när man tar fram sådan statistik och med dagens mediabrus så är det svårt att få fram den informationen.
- Man ska vara lite försiktig med hur man använder sig av de här begreppen också, hur ser det verkligen ut, men jag tror ändå det är viktigt att ge någon form av motvikt eller nyanserad bild av det här, sa Patrik Wallin.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar