×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-02-23  

Hyresrätter med rimliga hyror.

Hyresrätter med rimliga hyror.

Örebro Kommun och bostadsbolaget Botrygg har efter två och ett halvt års förhandlande kommit fram till ett avtal som innebär att Botrygg köper mark för att bygga bostadsrätter och hyresrätter.
Avtalet gör att Botrygg tar en del av vinsten från försäljningen av bostadsrätterna till att subventionera hyran i en del av hyresrätterna så att fler får möjlighet att flytta in i ett helt nytt boende.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Örebro Kommun och bostadsbolaget Botrygg har efter två och ett halvt års förhandlande kommit fram till ett avtal som innebär att Botrygg köper mark för att bygga bostadsrätter och hyresrätter.
Avtalet gör att Botrygg tar en del av vinsten från försäljningen av bostadsrätterna till att subventionera hyran i en del av hyresrätterna så att fler får möjlighet att flytta in i ett helt nytt boende.

Örebro växer.

Ullis Sandberg, Ordf. programnämnd samhällsbyggnads Örebro kommun, berättade att Örebro växer och det betyder att det också växer fram helt nya bostadsområden i staden, ett problem med det är att nyproducerade bostäder är dyra oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter och det gör att det blir svårt att få en bra blandning på de som bor i de nya områdena.
Örebro kommuns ambition är att skapa en tät blandning i de nya områdena som växer fram och Ullis Sandberg berättade att de har lärt sig av misstagen som gjordes när den senaste stora byggboomen var under 60 och 70-talet att inte bara bygga samma typ av boenden i ett område utan blanda så mycket som det går mellan de olika upplåtelseformerna som finns.
- Täta blandningar där man kan egentligen bo under alla skeden i livet, sa Ullis Sandberg.

Botrygg en långsiktig hyresvärd.

Botrygg är ett bostadsföretag som både bygger och förvaltar och här i Örebro så vill de försöka sig på ett helt nytt koncept som med hjälp av försäljning av bostadsrätter subventionerar hyror i hyresrätter.
Botrygg har gjort hyror till överkomliga priser till sin nisch inom bostadsmarknaden men Adam Cocozza berättade att det har blivit svårare att nå upp till det idag eftersom priset på husbyggen har ökat kraftigt.
Adam Cocozza VD Botrygg berättade att det som byggs idag riktar sig till en kapitalstark marknad även om behovet kanske inte är som störst i just den gruppen utan den grupp som inte har lika mycket pengar att röra sig med per månad som till exempel en barnfamilj eller en ensamstående med normal inkomst.
- Tittar man generellt så är det mesta som byggs idag väldigt riktat mot en kapitalstark målgrupp, men det stora behovet finns i en målgrupp som inte har lika mycket pengar, sa Adam Cocozza.

Subventionerade hyror.

För att det här upplägget ska fungera så köper Botrygg rätt mycket mark av Örebro kommun för att bygga på och det här upplägget är något som kommunen tänker fortsätta med när det är tal om större markköp men om upplägget kommer att se ut exakt på det här sättet är inte säkert.
Ullis Sandberg berättade att det är en viktig ambition från kommunen att få ned hyror i nyproduktionen och med avtalet med Botrygg så har de hittat en fungerande lösning som de hoppas fortsätta med och hon hoppas också att det finns fler aktörer på bostadsmarknaden som är villiga att testa en sådan här idé.
Det blir inte subventionerade hyror på alla hyresrätterna utan bara på en del av dem och subventioneringen kommer att vara under 15 år sedan kommer de att justeras till den nivå de ska ha jämfört med en likvärdig lägenhet som inte har subventionerad hyra.
- Vi kommer ju inte göra någon chockhöjning för de som bor där utan det får i så fall bli en långsam upptrappning mot en annan hyra om det nu är så att bruksvärdet är högra, sa Adam Cocozza.

Skönt att det är klart.

Adam Cocozza berättade efter pressträffen att det var jätteroligt att de nu kommit så här långt och att arbetet som startade för över två år sedan snart är klart och han sa också att den här typen av projekt känns ännu viktigare idag med hyror som fler har råd med.
Botrygg har jämt haft ambitionen att kunna erbjuda så många som möjligt bostäder till vettiga hyror så samarbetet med Örebro kommun blev väldigt naturligt.

Hoppas att fler kommuner följer efter.

Adam Cocozza hoppas nu också på att fler kommuner vågar vara lika modiga som Örebro har varit och följer efter med liknande projekt.
Örebro kommun har insett vikten av att skapa hyreslägenheter med lägre hyror och investeringsviljan inom bostadssektorn är hög idag så passa på att använda sig av den viljan är helt rätt och Botrygg kan tänka sig att planera fler liknande projekt i Örebro i framtiden.
- Jag tycker att det är för många kommuner i dag som står vid sidlinjen och inte aktivt använder sitt markinnehav till att stimulera den här typen av byggnation, sa Adam Cocozza.

Hyresnivån är viktig.

Ullis Sandberg berättade att Örebro kommun har letat efter ett sätt att kunna påverka hyressättningen i nyproducerade hyresrätter för som det är idag så blir det en stor grupp människor som inte har möjlighet att bo i de nyproducerade lägenheterna och det vill Örebro kommun försöka ändra på.
Örebro kommun kommer framöver att i varje lite större markanvisning ha med ett liknande projekt berättade Ullis Sandberg och hon var tydlig med att de lägre hyrorna inte kommer ha någon inverkan på standarden i lägenheterna utan den kommer att vara likadan oavsett vilken hyra man har.
- Det byggs väldigt mycket nytt men där det är en stor grupp människor som har svårt att efterfråga de lägenheterna och det är ju en utmaning, sa Ullis Sandberg.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar