×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-10-04  

Mona Sahlin På två sidor av staden, först i Skebäck sedan i Vivalla.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Mona Sahlin på väg ut från Skebäcksverket efter att ha fått information om Gröngas/Biogas-anläggningen som snart invigs.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Många Vivallabor slöt upp till mötet i skolan.
Det är tydligt att Lena Baastads arbete med att dela ut flygblad i brevlådorna gav ett bra resultat. ©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
- Nu har vi tre år på oss att få tillbaka förtroendet från väljarna. Det ska vi få genom att utveckla vår egen politik. sa Mona Sahlin och lovade dessutom att återkomma till Vivalla varje år.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Många ville ha boken På väg, om drömmar, ilska och vilja signerad av Mona Sahlin.

Mona Sahlin besökte under dagen Skebäcksverket och Vivalla.

Avloppsverket som ligger i Skebäck byggdes ursprungligen 1958 och har kapacitet för 220 000 hushåll, därför finns mer kapacitet än vad som behövs, det var väldigt vanligt när det byggdes i slutet av 1950-talet att man byggde för mycket större kapacitet än vad som behövdes.

Redan från början 1958 byggdes det en rötkammare så att man kunde utvinna biogas, avloppsverket använder själva biogas till uppvärmning av deras lokaler.

Den biogas som används är endast en liten del av den gas som produceras och redan på 1980 talet började reningsverket sälja gas till intresserade företag i Örebro.

Nu kommer det snart att vara en nyinvigning av den nya biogasanläggningen med anledning av det så var Mona Sahlin Socialdemokraternas partiledare här och fick en kort genomgång av verksamheten.

Mona Sahlin var intresserad och passade på att fråga en del när vi satt och hörde på föreläsning om Skebäcksverket, biogas samt transportplanen för Örebro.

Den nya anläggningen som kommer att vara till för att förädla biogas till fordons drift i Örebro är inte helt klar men den går på provdrift i nuläget.

Mona Sahlin passade på att fråga om Örebro kommun ska köpa in biogasbilar?
Svaret blev ja det är tänkt att stadsbussarna ska bli biogas bussar, samt att de fordon som kommunen använder ska drivas av biogas. I nuläget kan det vara svårt att hitta biogas bilar, de räknar med att endast en av tio nya bilar är biogas bilar. Vi kan till exempel inte importera bilar från Tyskland då de inte har samma regler som vi har i Sverige och det är ett problem.

Mona Sahlin frågade hur snabbt det hade gått från ide till verklighet?
Jonas Karlsson lade fram förslaget under 2003 och nu är det klart, byggandet började för två år sedan så det här har gått snabbt.

Det behöver även ändras i infrastrukturen i staden för att biogasen ska bli effektiv inom till exempel busstrafiken.
Bussarna kommer att behöva tankningsstationer efter sina rutter så det måste vi titta på hur vi kan stadsplanera i redan befintlig stadsmiljö.

Att biogasen inte är beskattad är en viktig aspekt, för kommer det skatt även på gasen så blir den lika dyr som bensinen och då kommer det inte vara någon mening att byta till biogas för många, just nu ligger biogasen ungefär två kronor under bensinpriset per liter och det gör rätt mycket när bensinen är så pass dyr som den är nu.
Mona Sahlin kommenterade med att det verkar ju inte som att bensinpriset kommer att sjunka i framtiden.

Örebro kommun gjorde för några år sedan en stor utredning just om drivmedel och det är därför som Örebro inte har gått över till etanoldrift på bussar och bilar. Etanolen kommer antagligen att vara en övergående trend där biogasen så småningom kommer att bli vanligare än etanolen.

Mona Sahlin var intresserad och påläst och verkade tycka att det var trevligt att få komma på en liten smyginvigning.
Tyvärr tog tiden slut lite för fort så rundturen av biogasanläggningen hanns inte med.

Efter att ha suttit och fikat och lyssnat inne på reningsverket så var det dags för Mona Sahlin att fortsätta mot Vivallaskolan där det var ett öppet möte.

Mona Sahlin talade om att Socialdemokraterna gjorde ett dåligt val och att de nu arbetar för att utveckla sin politik. Socialdemokratin är till för att utjämna klyftor i samhället inte öka dem.

- Under nästkommande tre år kommer den här regeringen att hinna ändra på mycket i samhället och allt kommer inte vi kunna ändra tillbaka, säljer man statliga bolag så är de borta, men vi tänker se till att ersättningen från a-kassan åter kommer att ligga på 80% och att de som enbart har deltids arbete inte kommer att vara förlorare. Detta kan vi enbart göra om vi får tillbaka makten vid nästa val, förra gången jag var här var jag som minister nu är det som oppositionsledare, om tre år hoppas jag att det är som minister igen.
Sade Mona bland annat.

- Ni som tjänar lite ska få ett löfte av oss att vi ska höja skatterna för dem som tjänar mest om vi får tillbaka makten vid nästa val.
Mona Sahlin lovade även att komma tillbaka till Vivalla varje år för att träffa de boende och kunna ha en dialog. Efter Mona Sahlins tal så var det öppen frågestund.
Det var väldigt varierade frågor bland annat om hur det ska bli med friskolor.
Mona Sahlin svarade att friskolorna är här för att stanna, men vissa friskolor behöver en hårdare kontroll så att alla skolor undervisar utifrån samma värdegrund. Det är speciellt vissa religiösa friskolor som behöver försvinna och vi måste få en bättre kontroll på vad som händer i friskolorna än vad vi har idag.

En fråga om alla nerdragningar som drabbade skolorna i Örebro besvarades av Lena Baastad som innan förra valet satt i Programnämnd Barn och utbildning som är den nämnd i Örebro som beslutar i skolfrågor.

Lena Baastad svarade med att i det läget som var i Örebro kommun då så var kommunen tvungen att spara in pengar och var därför tvingade att dra ner på olika saker inom bland annat skolan, nu när Örebro kommuns ekonomi är bra så skulle det vara dags att börja återställa en del av det vi tog bort under sparkraven. Vi Socialdemokrater måste ta till oss kritiken att det inte fungerade och vi behöver bli bättre på att fördela resurser efter behoven inom de olika skolorna.

Mona Sahlin svarade med att vi måste bli bättre på att hjälpas åt, om hela landet tog emot flyktingar så skulle det bli lättare för alla och vissa skolor skulle inte ha så stora problem som vi ser idag. Skolan är idag inte likvärdig för alla men det måste den bli.

Efter frågorna blev Mona Sahlin omringad av alla som ville passa på att prata eller ställa frågor till henne. Det sista som hanns med i Vivalla skolan var att Mona signerade böcker åt de som ville och naturligtvis passade hon också på att prata med dem som stod vid bordet och väntade.

Mona Sahlin var på bra humör och det var trevligt att se henne mer avslappnad än hon var under valrörelsen, idag såg det ut som att hon trivdes både vid Skebäcksverket och i Vivalla.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar